Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

'Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava u opštinama Bijeljina, Lopare, Šekovići, Sapna i Teočak'

Opšti cilj projekta je da se doprinese jačanju kapaciteta ciljnih jedinica lokalne samouprave (JLS) - Bijeljina, Lopare, Šekovići, Sapna i Teočak, u sprječavanju poplava i zaštiti građana od potencijalnih prirodnih nepogoda. 

Kroz provođenje četiri specifična cilja, projekat će se fokusirati na:

Poboljšanje lokalnih politika za prevenciju/sprečavanje poplava u 5 ciljnih JLS.  Namjera je da se revidiraju i kvalitativno unaprijede lokalne politike u 5 ciljanih JLS, kako bi se sistemski poboljšala prespektiva postojeće prevencije/zaštite od poplava/klizišta.

Jačanje kapaciteta i nivoa tehničke opreme jedinica Civilne zaštite u ciljnim JLS.  CCI ce podržati jačanje funkcionalnosti, odnosno veće operativnosti jedinica Civilne zaštite u ciljnim JLS, kako bi profesionalno i na vrijeme bili u mogućnosti odgovoriti izazovima spasavanja ljudi i dobara pogođenim poplavama i drugim nepogodama. 

Čišćenje/sanitacija najmanje 5 km oštećenih vodotokova i drenažnih sistema.  Uz partnerstvo sa JLS, CCI će definisati prioritetne ciljeve za čišćenje i/ili sanaciju, te putem javnih nabavki angažovati preduzeća, koja će provesti čišćenje i povećanje funkcionalnosti oštećenih vodotoka, drenažnih sistema i/ili kanalskih mreža. Posljedice nepotpunog i neredovnog održavanja vodotoka, drenažnih sistema i kanalskih mreža (vegetacija, otpad, itd.), dovode do smanjenja propusnih kapaciteta, a u konačnici do novih poplava i oštećenja komunikacione mreža.

Aktueliziranje potrebe za prevencijom/zaštitom od poplava u ciljnim opštinama i informisanje najmanje 50.000 građana o planovima i mjerama u njihovim opštinama za prevenciju/zaštitu od poplava.  Godinama zanemarivana, loša komunikacija između lokalnih vlasti, nadležnih službi (jedinica Civilne zaštite, idr.) i građana dovela je do toga da javnost zaštitu od poplava percipira u kontekstu postojanja civilne zastite, bez razumijevanje svoje uloge u tom sistemu. Deponovanje otpada u drenažne kanale, prekopavanje ispusta, ili recimo divlja gradnja u zonama poplava, samo su neki od mnogih problema o kojima lokalna vlast mora intenzivnije komunicirati sa građanima, a sve s ciljem poboljšanja funkcionalnosti sistema za prevencije i zaštitu od poplava.  Zadatak CCI je da način i kvalitet razmjene informacije između pomenutih aktera budu značajno unaprijeđen i sistematizovan.

naslov

Opšti cilj projekta je da se doprinese jačanju kapaciteta ciljnih jedinica lokalne samouprave (JLS) - Bijeljina, Lopare, Šekovići, Sapna i Teočak, u sprječavanju poplava i zaštiti građana od potencijalnih prirodnih nepogoda. 

Kroz provođenje četiri specifična cilja, projekat će se fokusirati na slijedeće podciljeve:

-Poboljšanje lokalnih politika za prevenciju/sprečavanje poplava u 5 ciljnih JLS.  

-Jačanje kapaciteta i nivoa tehničke opreme jedinica Civilne zaštite u ciljnim JLS.  

-Čišćenje/sanitacija najmanje 5 km oštećenih vodotokova i drenažnih sistema.  

-Aktueliziranje potrebe za prevencijom/zaštitom od poplava u ciljnim opštinama i informisanje najmanje 50.000 građana o planovima i mjerama u njihovim opštinama za prevenciju/zaštitu od poplava. 

 

naslov