Centres for Civic Initiatives - Spot-light story http://www.cci.ba Centres for Civic Initiatives - Spot-light story Centres for Civic Initiatives - Spot-light story 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - EKSTERNI EVALUATOR]]>http://www.cci.ba/news/2/42/71.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/71.htmlThu, 23 May 2019

PROJEKTA „UČINKOVITIJA JAVNA REVIZIJA ZA SMANJENJE KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI“

Udruženje Centri civilnih inicijativa (CCI), objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga u okviru pozicije Eksternog evaluatora na projektu „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“, koji je finansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Instrukcije i uslovi za ponuđače nalaze se u dokumentu ispod.

Svi zainteresovani ponuđači trebaju osigurati da ponuda bude dostavljena najkasnije do 17.06.2019. u 16.00 sati na slijedeću adresu: Centri civilnih inicijativa, Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla (Napomena: Ponuda za poziciju Eksternog evaluatora).

Ponuda treba da sadrži slijedeću dokumentaciju:

  • CV predloženog eksternog evaluatora,
  • Najmanje 2 reference s kompletnim podacima za kontakt, koje će služiti kao potvrda posebnog profesionalnog iskustva
  • Finansijska ponuda za pružanje usluge (na obrascu koji je sastavni dio poziva).

Poziv za ponudjace - Eksterni evaluator

]]>
<![CDATA[GRAĐANI FEDERACIJE MOGU PRIJAVITI LOKALITET DIVLJIH DEPONIJA PUTEM BESPLATNOG BROJA 080 05 05 06]]>http://www.cci.ba/news/2/42/65.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/65.htmlWed, 07 Nov 2018

Centri civilnih inicijativa (CCI) provode kampanju „ Mapiranje divljih deponija“ s ciljem doprinosa  sistemskom rješavanju problema divljih deponija kroz uspostavljanje Registra nelegalnih (divljih) deponija u Federaciji BiH. U saradnji sa općinama, nevladinim organizacijama, strukovnim i akademskim institucijama i udruženjima u Federaciji BiH, Centri civilnih inicijativa (CCI) će tokom 2018. i 2019. g. provesti sveobuhvatnu kampanju s ciljem prikupljanja podataka sa terena i uspostavu Registra nelegalnih/divljih deponija u Federaciji BiH, koji bi, pored podataka o divljim deponijama, sadržavao i  glavne parametre sanacije i  remedijacije tla, te prosječnu cijenu zbrinjavanja ove vrste otpada na ekološki prihvatljiv način.  ]]>
<![CDATA[“Alliance for EU integration”: a platform for civil society participation in BiH’s EU integration process]]>http://www.cci.ba/news/2/42/57.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/57.htmlWed, 29 Mar 2017

The local NGOs – Centres for Civil Initiatives (CCI) and the Agency for Cooperation, Education and Development (ACED) – have recently launched a campaign to activate and mobilize non-governmental stakeholders in the EU integration process of Bosnia and Herzegovina. Through its TACSO project, the Delegation of the EU in Bosnia and Herzegovina will support this campaign encouraging civil society organisations, entrepreneurs, academia, activists, bloggers and similar, to actively participate in the “Alliance for EU Integration” – a joint platform bringing together non-governmental actors as a counterpart  and complement to BiH’s governmental institutions – currently the only formal stakeholder in the EU integration process.

Through this initiative it is expected that an open and inclusive mechanism would be created for public participation in reforms related to the EU integration process over the coming years (the European Commission questionnaire and the negotiation process with the EU), which would be based on voluntarism and competence, and would focus not only on civil society but all competent interlocutors in BiH.

During the next 4 months the initiative will establish and empower participating stakeholders of the Alliance, a process that is intended to culminate with the final event in July 2017.

We encourage participation of all interested NGOs in order to expand the scope of the project and increase the participation of non-governmental stakeholders through additional funds and/or resources, which may be made available by the EU or other donors. For all details please contact TACSO BiH, or the implementing organizations CCI and ACED.

]]>
<![CDATA[Direktoru CCI Zlatanu Ohranoviću uručen serifikat o odobrenju projekta od strane Međunarodne organizacije rada (ILO)]]>http://www.cci.ba/news/2/42/56.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/56.htmlMon, 27 Mar 2017 ]]><![CDATA[Reforme fokusirati na ekonomski razvoj]]>http://www.cci.ba/news/2/42/55.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/55.htmlTue, 28 Feb 2017 ]]><![CDATA[Privremeni socijalni mir na kredit ]]>http://www.cci.ba/news/2/42/54.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/54.htmlTue, 31 Jan 2017 ]]><![CDATA[CCI, GRAD BIJELJINA I OPŠTINE TEOČAK, LOPARE, SAPNA I ŠEKOVIĆI PARTNERSKI I PREVENTIVNO PROTIV POPLAVA]]>http://www.cci.ba/news/2/42/53.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/53.htmlThu, 01 Dec 2016 ]]><![CDATA[Pokrenuta peticija za depolitizaciju javnog sektora SPOSOBNIM, A NE PODOBNIM!]]>http://www.cci.ba/news/2/42/52.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/52.htmlWed, 03 Aug 2016 ]]><![CDATA[„Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“]]>http://www.cci.ba/news/2/42/51.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/51.htmlFri, 15 Jul 2016 ]]><![CDATA[Odgovor na demanti Centralne banke BiH: 55% novčane mase nije konvertibilno, što je samo dio problema]]>http://www.cci.ba/news/2/42/50.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/50.htmlThu, 02 Jun 2016 ]]>