Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost http://www.cci.ba Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[U Brčko distriktu BiH potrebna značajnija kontrola nad implementacijom revizorskih preporuka - Revizori godinama ukazuju na značajan broj nepravilnosti u poslovanju javnih institucija - ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/638.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/638.htmlTue, 07 Dec 2021 „U Brčko distriktu je primjetno da ne postoji kontrola nad provedbom revizorskih preporuka od strane institucija, dok zakonodavni okvir ne predviđa nikakve mjere po ovom pitanju. S druge strane institucije ne pokazuju spremnost da samostalno ispravljaju nepravilnosti i slabosti na koje im Ured ukazuje kroz izvještaje o finansijskoj reviziji. Kao posljedica toga, realizacija revizorskih preporuka u institucijama Brčko distrikta je na znatno niskom nivou i ima negativan trend. Veliki broj institucija godinama dobija mišljenje sa rezervom, a kao osnova za isto u izvještajima se u većini slučajeva navode iste nepravilnosti. Upravo nejasno definisan proces postupanja institucija Brčko distrikta nakon obavljene revizije rezultira ponavljanjem identičnih nepravilnosti iz godine u godinu. Svake godine broj ponovljenih preporuka raste, što je posebno izraženo u 2020. godini gdje je ponovljeno više od 60% preporuka iz prethodne godine. Podaci iz revizorskih izvještaja ukazuju na potrebu hitnog donošenja mjera koje bi imale za cilj podsticanje realizacije revizorskih preporuka, odnosno pravovremeno otklanjanje uočenih nedostataka što bi doprinijelo da se novac građana troši efikasnije i odgovornije.“ Istaknuto je iz CCI.]]><![CDATA[CCI objavio bazu Revizija finansiranja političkih stranaka u BiH - Političke stranke u Bosni i Hercegovini krše zakone koji se odnose na njihov rad, za 28 političkih stranaka CIK predložio zabranu učešća na Opštim izborima 2022. godine]]>http://www.cci.ba/news/1/42/637.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/637.htmlWed, 01 Dec 2021

Političke stranke u BiH finansiraju se iz budžeta svih nivoa vlasti u BiH, a dodatno iz članarina, priloga i donacija. U periodu 2016.-2019. godina iz javnih bužeta izdvojeno je preko 75 miliona KM za finansiranje političkih stranaka u BiH, a pojedine političke stranke su na godišnjem nivou dobijale i preko 3 miliona KM javnih sredstava. Utrošak navedenih sredstava stranke pravdaju kroz izvještaje koje dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji (CIK).

]]>
<![CDATA[U NAJAVI KONKRETNI KORACI VLADE ZDK POVODOM REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/636.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/636.htmlTue, 23 Nov 2021

Povodom sjednice Vlade ZDK, zakazane za srijedu 24.11.2021. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozdravljaju odluku Vlade da razmatra Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) ZDK za 2020. godinu. Podsjećamo da je ovaj revizorski izvještaj od strane Ureda za reviziju institucija FBiH dobio mišljenje sa rezervom pri čemu su date 24 preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka.

Plan mjera za otklanjanje slabosti i nepravilnosti konstatovanih u revizorskom izvještaju će također biti razmatran na sjednici Vlade, pri čemu je neophodno osigurati da se ovaj plan realizuje, odnosno propusti i nepravilnosti otklone u narednom periodu, a netransparentno i neefikasno trošenje novca građana zaustavi.

 

]]>
<![CDATA[24 INSTITUCIJE NA SASLUŠANJU PRED KOMISIJOM ODGOVORNOM ZA REVIZIJU PARLAMENTA FBIH ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/635.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/635.htmlFri, 12 Nov 2021
Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH će u periodu 15-18. novembar 2021. godine organizovati saslušanja za 24 institucije koje nisu dobile pozitivno mišljenje revizora.
Centri civilnih inicijativa skreću pažnju na značaj predstojećih saslušanja i ulogu Komisije u procesu postupanja po revizorskim izvještajima. Naime, Komisija vrši ispitivanje i razmatranje svih pitanja u pogledu zakonitosti, efikasnosti i efektivnosti  korištenja javnih sredstava. Saslušanja upravo jesu mjesto na kome članovi Parlamentarne komisije otvaraju pitanja i dobijaju odgovore od nadležnih kako planiraju dalje da postupaju po revizorskim nalazima i otklone uočene propuste. 
]]>
<![CDATA[HOĆE LI REVIZORSKI IZVJEŠTAJI KONAČNO BITI PRED SKUPŠTINOM ZDK??]]>http://www.cci.ba/news/1/42/633.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/633.htmlWed, 20 Oct 2021

Povodom sjednice Kolegija Skupštine ZDK, zakazane za petak 22.10.2021. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju članove Kolegija da revizorske izvještaje za institucije ZDK objavljene u ovoj godini uvrste na dnevni red predstojeće sjednice Skupštine ZDK, te omoguće svim zastupnicima da o istima otvore raspravu. 

Kako bi se osigurala kvalitetna rasprava, uz revizorske izvještaje potrebno je razmatrati i Planove za otklanjanje nepravilnosti i slabosti konstatovane u izvještajima a čija izrada je zakonska obaveza revidiranih institucija. Na ovaj način se stvaraju uslovi za uspostavljanje adekvatnog nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka u cilju otklanjanja identifikovanih nepravilnosti.

]]>
<![CDATA[OD TRI REVIDIRANE INSTITUCIJE U ZDK NIJEDNA NIJE DOBILA ČISTO POZITIVAN IZVJEŠTAJ REVIZORA - NA POTEZU REVIDIRANE INSTITUCIJE I SKUPŠTINA ZDK]]>http://www.cci.ba/news/1/42/632.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/632.htmlThu, 09 Sep 2021

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine do 7. septembra 2021. objavio je sva tri izvještaja planirana u ovoj godini za Zeničko-dobojski kanton (ZDK) i to: Izvještaj o finansijskoj reviziji ZDK za 2020. godinu, Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu ZDK za 2020. godinu i Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu. Od tri revidirane institucije nijedna nije dobila čisto pozitivan izvještaj revizora. 

Revizorski izvještaj o finansijskoj reviziji ZDK za 2020. godinu (Budžet ZDK) sadrži mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje za finansijske izvještaje, te mišljenje sa rezervom sa skretanjem pažnje za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Vladi ZDK upućeno je 26 revizorskih preporuka, od čega je pet novih i 21 preporuka koja je već data u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2018. godinu.

]]>
<![CDATA[KOZARSKA DUBICA DVA PUTA ZA REDOM DOBIJA NEGATIVAN REVIZORSKI IZVJEŠTAJ ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/631.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/631.htmlThu, 02 Sep 2021

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u izvještaju o finansijskoj reviziji opštine Kozarska Dubica za 2020. godinu, koji je objavljen 20. avgusta 2021. godine, utvrdila je niz nepravilnosti i neusklađenosti, te na osnovu toga izrekla negativnu ocjenu i to za obje komponente, za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.  

 
]]>
<![CDATA[OBUKA ZA SUDIJE, TUŽIOCE I ISTRAŽIOCE SIPA-E, NA TEMU ZNAČAJA JAVNIH NABAVKI U PROCESU JAVNE REVIZIJE]]>http://www.cci.ba/news/1/42/630.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/630.htmlThu, 20 May 2021

U organizaciji Centara civilnih inicijativa i Radne grupa za unaprijeđenje procesa revizije, danas (četvrtak, 20.05) je počeo prvi dan obuke za sudije, tužioce i istražioce SIPA-e. Obuku na temu značaja javnih nabavki u procesu javne revizije vode stručni predavači Agencije za javne nabavke.

]]>
<![CDATA[KORISTITI SANKCIJE ZA NEODGOVORNE INSTITUCIJE I RUKOVODIOCE ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/629.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/629.htmlWed, 19 May 2021

 „Javna saslušanja i detaljan parlamentarni nadzor, znatno bi unaprijedili trošenje javnih sredstava u FBiH“ – zaključeno je danas u Sarajevu na press konferenciji Centara civilnih inicijativa (CCI) koji su predstavili Analizu procesa javne revizije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2016 – 2019. godina.

]]>
<![CDATA[ BEZ JAVNIH SASLUŠANJA, NEMA NI KONTROLE TROŠENJA JAVNOG NOVCA ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/628.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/628.htmlWed, 12 May 2021

„Bez organizovanja javnih saslušanja revidiranih institucija, nema ni potpune kontrole trošenja javnog novca“ –   istaknuto je jučer u Banja Luci na press konferenciji Centara civilnih inicijativa (CCI) koji su predstavili Analizu procesa javne revizije u Republici Srpskoj za period 2016 – 2019. godina.

]]>