Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost http://www.cci.ba Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[- NEODGOVORNA IGRA INSTITUCIJA U ZDK - VLADA NE DOSTAVLJA REVIZORSKE IZVJEŠTAJE SKUPŠTINI, NITI IH SKUPŠTINA TRAŽI OD VLADE]]>http://www.cci.ba/news/1/42/643.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/643.htmlWed, 18 May 2022

Pozivamo Kolegij Skupštine ZDK da prestane sa daljnjim odlaganjem skupštinskog razmatranja revizorskih izvještaja objavljenih u 2021. godini, i da po ugledu na neke druge institucije, konačno reaguje i u granicama svoje nadležnosti preduzme korake na zaštiti javnog novca. Za početak, da stavi na dnevni red tri revizorska izvještaja za institucije ZDK objavljena u 2021. godini te omogući zastupnicima da o istima otvore raspravu. Identifikovani propusti neće nestati ignorisanjem revizorskih izvještaja i guranjem problema pod tepih.

]]>
<![CDATA[SKUPŠTINA KS NE PROVODI U POTPUNOSTI VLASTITI ZAKLJUČAK - Na čekanju 4 revizorska izvještaja - ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/642.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/642.htmlMon, 16 May 2022

 Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Kolegij i Skupštinu Kantona Sarajevo da razmatraju revizorske izvještaje  koji su objavljeni u proteklom periodu, te ispoštuju vlastiti Zaključak po ovom pitanju. Skupština Kantona Sarajevo u julu 2021. godine, prihvatila je Zaključak kojim se obavezuje razmatrati izvještaje o reviziji za institucije Kantona Sarajevo zajedno sa Akcionim planovima za otklanjanje potencijalnih slabosti i nepravilnosti. Zaključak nije realizovan u potpunosti. Skupština KS je od jula 2021. godine do sada, od pet objavljenih revizorskih izvještaja, razmatrala samo jedan - Informaciju o obavljenoj finansijskoj reviziji KJKP „Toplane Sarajevo“, dok su revizorski izvještaji za ostale četiri institucije još uvijek na čekanju.

]]>
<![CDATA[NISKA REALIZACIJA REVIZORSKIH PREPORUKA U BPK, NEOPHODNO UKLJUČIVANJE SKUPŠTINE KANTONA]]>http://www.cci.ba/news/1/42/641.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/641.htmlThu, 12 May 2022

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je u 2021. godini Izvještaj o finansijskoj reviziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu koje sadrži mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje i mišljenje sa rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Revizori su identifikovali slabosti i propuste i dali preporuke za njihovo otklanjanje, a revidirane institucije su utvrdile Plan za prevazilaženje propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskom izvještaju.

]]>
<![CDATA[ POJEDINI ČLANOVI ODBORA ZA REVIZIJU NS RS OBESMIŠLJAVAJU RAD GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU Glavna služba za reviziju u 2021. godini objavila 71 revizorski izvještaj od čega nadležni Odbor NS RS za 14 mjeseci nije razmotrio nijedan ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/640.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/640.htmlMon, 21 Feb 2022

Nakon otkazivanja još jedne sjednice Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, 9. februara 2022. godine, usljed nedostatka kvoruma za rad, Centri civilnih inicijativa (CCI) su uputili dopis i  pozvali predsjednika Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske da što prije ponovo zakaže sjednicu, a članove Odbora da se odazovu i razmatraju planirane revizorske izvještaje, kako bi ostvarili svoju ulogu u parlamentarnom nadzoru, a sve u cilju efikasnijeg, odgovornijeg i transparentnijeg rada institucija Republike Srpske, te zaštitete javnih sredstava i interesa građana.

]]>
<![CDATA[LOŠA PRAKSA NEPOŠTOVANJA REVIZORSKIH PREPORUKA MORA BITI ZAUSTAVLJENA - Odgovornost na Parlamentarnoj komisiji za reviziju i Parlamentu F BiH]]>http://www.cci.ba/news/1/42/639.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/639.htmlWed, 26 Jan 2022

 Centri civilnih incijativa (CCI) pozivaju Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju Parlamenta Federacije BiH da na predstojećoj sjednici, koja će se održati u petak, 28.1.2022. godine, iskoristi sve mehanizme koji joj stoje na raspolaganju vezano za postupanje po revizorskim izvještajima, te usvoji Izvještaj sa zaključcima kojim bi obavezala revidirane institucije na realizaciju revizorskih preporuka i kontinuirano izvještavanje o postignutim rezultatima. Sjednica je zakazana nakon što je Komisija saslušala predstavnike 41 revidirane institucije koje su dobile negativno i mišljenje sa rezervom ili za finansijske izvještaje i/ili na usklađenost sa zakonima. 

]]>
<![CDATA[U Brčko distriktu BiH potrebna značajnija kontrola nad implementacijom revizorskih preporuka - Revizori godinama ukazuju na značajan broj nepravilnosti u poslovanju javnih institucija - ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/638.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/638.htmlTue, 07 Dec 2021 „U Brčko distriktu je primjetno da ne postoji kontrola nad provedbom revizorskih preporuka od strane institucija, dok zakonodavni okvir ne predviđa nikakve mjere po ovom pitanju. S druge strane institucije ne pokazuju spremnost da samostalno ispravljaju nepravilnosti i slabosti na koje im Ured ukazuje kroz izvještaje o finansijskoj reviziji. Kao posljedica toga, realizacija revizorskih preporuka u institucijama Brčko distrikta je na znatno niskom nivou i ima negativan trend. Veliki broj institucija godinama dobija mišljenje sa rezervom, a kao osnova za isto u izvještajima se u većini slučajeva navode iste nepravilnosti. Upravo nejasno definisan proces postupanja institucija Brčko distrikta nakon obavljene revizije rezultira ponavljanjem identičnih nepravilnosti iz godine u godinu. Svake godine broj ponovljenih preporuka raste, što je posebno izraženo u 2020. godini gdje je ponovljeno više od 60% preporuka iz prethodne godine. Podaci iz revizorskih izvještaja ukazuju na potrebu hitnog donošenja mjera koje bi imale za cilj podsticanje realizacije revizorskih preporuka, odnosno pravovremeno otklanjanje uočenih nedostataka što bi doprinijelo da se novac građana troši efikasnije i odgovornije.“ Istaknuto je iz CCI.]]><![CDATA[CCI objavio bazu Revizija finansiranja političkih stranaka u BiH - Političke stranke u Bosni i Hercegovini krše zakone koji se odnose na njihov rad, za 28 političkih stranaka CIK predložio zabranu učešća na Opštim izborima 2022. godine]]>http://www.cci.ba/news/1/42/637.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/637.htmlWed, 01 Dec 2021

Političke stranke u BiH finansiraju se iz budžeta svih nivoa vlasti u BiH, a dodatno iz članarina, priloga i donacija. U periodu 2016.-2019. godina iz javnih bužeta izdvojeno je preko 75 miliona KM za finansiranje političkih stranaka u BiH, a pojedine političke stranke su na godišnjem nivou dobijale i preko 3 miliona KM javnih sredstava. Utrošak navedenih sredstava stranke pravdaju kroz izvještaje koje dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji (CIK).

]]>
<![CDATA[U NAJAVI KONKRETNI KORACI VLADE ZDK POVODOM REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/636.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/636.htmlTue, 23 Nov 2021

Povodom sjednice Vlade ZDK, zakazane za srijedu 24.11.2021. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozdravljaju odluku Vlade da razmatra Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) ZDK za 2020. godinu. Podsjećamo da je ovaj revizorski izvještaj od strane Ureda za reviziju institucija FBiH dobio mišljenje sa rezervom pri čemu su date 24 preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka.

Plan mjera za otklanjanje slabosti i nepravilnosti konstatovanih u revizorskom izvještaju će također biti razmatran na sjednici Vlade, pri čemu je neophodno osigurati da se ovaj plan realizuje, odnosno propusti i nepravilnosti otklone u narednom periodu, a netransparentno i neefikasno trošenje novca građana zaustavi.

 

]]>
<![CDATA[24 INSTITUCIJE NA SASLUŠANJU PRED KOMISIJOM ODGOVORNOM ZA REVIZIJU PARLAMENTA FBIH ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/635.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/635.htmlFri, 12 Nov 2021
Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH će u periodu 15-18. novembar 2021. godine organizovati saslušanja za 24 institucije koje nisu dobile pozitivno mišljenje revizora.
Centri civilnih inicijativa skreću pažnju na značaj predstojećih saslušanja i ulogu Komisije u procesu postupanja po revizorskim izvještajima. Naime, Komisija vrši ispitivanje i razmatranje svih pitanja u pogledu zakonitosti, efikasnosti i efektivnosti  korištenja javnih sredstava. Saslušanja upravo jesu mjesto na kome članovi Parlamentarne komisije otvaraju pitanja i dobijaju odgovore od nadležnih kako planiraju dalje da postupaju po revizorskim nalazima i otklone uočene propuste. 
]]>
<![CDATA[HOĆE LI REVIZORSKI IZVJEŠTAJI KONAČNO BITI PRED SKUPŠTINOM ZDK??]]>http://www.cci.ba/news/1/42/633.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/633.htmlWed, 20 Oct 2021

Povodom sjednice Kolegija Skupštine ZDK, zakazane za petak 22.10.2021. godine, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju članove Kolegija da revizorske izvještaje za institucije ZDK objavljene u ovoj godini uvrste na dnevni red predstojeće sjednice Skupštine ZDK, te omoguće svim zastupnicima da o istima otvore raspravu. 

Kako bi se osigurala kvalitetna rasprava, uz revizorske izvještaje potrebno je razmatrati i Planove za otklanjanje nepravilnosti i slabosti konstatovane u izvještajima a čija izrada je zakonska obaveza revidiranih institucija. Na ovaj način se stvaraju uslovi za uspostavljanje adekvatnog nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka u cilju otklanjanja identifikovanih nepravilnosti.

]]>