Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost http://www.cci.ba Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost Centri civilnih inicijativa - Saopštenja za javnost 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[ BEZ JAVNIH SASLUŠANJA, NEMA NI KONTROLE TROŠENJA JAVNOG NOVCA ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/628.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/628.htmlWed, 12 May 2021

„Bez organizovanja javnih saslušanja revidiranih institucija, nema ni potpune kontrole trošenja javnog novca“ –   istaknuto je jučer u Banja Luci na press konferenciji Centara civilnih inicijativa (CCI) koji su predstavili Analizu procesa javne revizije u Republici Srpskoj za period 2016 – 2019. godina.

]]>
<![CDATA[OD 22 LOKALNE ZAJEDNICE U RS, 16 UVODI OBAVEZNO RAZMATRANJE REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA]]>http://www.cci.ba/news/1/42/627.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/627.htmlThu, 29 Apr 2021

Ove godine 22 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj bit će predmet revizije Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Međutim, iako su revizorski izvještaji dobra osnova za analiziranje trenutnih i kreiranje budućih programa lokalnih zajednica, trenutno ne postoji propisana obaveza razmatranja istih od strane lokalnih parlamenata. Bez razmatranja ovih izvještaja, nema ni kontrole trošenja javnog novca od strane lokalnih institucija.

]]>
<![CDATA[ BOSANSKA KRUPA UVELA OBAVEZU RAZMATRANJA REVIZORKIH IZVJEŠTA]]>http://www.cci.ba/news/1/42/626.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/626.htmlThu, 15 Apr 2021

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozdravljaju odluku vijećnika Općinskog vijeća Bosanka Krupa o uvrštavanju u program rada za 2021. godinu obavezno razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji općine Bosanska Krupa za 2020.godinu.

]]>
<![CDATA[IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE BOSANSKA KRUPA UVRSTITI U PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2021. GODINU]]>http://www.cci.ba/news/1/42/625.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/625.htmlThu, 15 Apr 2021

Povodom održavanja sjednice Općinskog vijeća Bosanska Krupa, zakazane za 14.4.2021. godine (srijeda), Centri civilnih inicijativa žele da skrenu pažnju na posebno bitnu tačku dnevnog reda - Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Bosanska Krupa za 2021. godinu, te predloženu inicijativu da se u isti uvrsti i razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji općine Bosanska Krupa za 2020. godinu 

 

]]>
<![CDATA[IZVJEŠTAJE O FINANSIJSKOJ REVIZIJI ZDK I ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2020. UVRSTITI U PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZDK ZA 2021. GODINU ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/624.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/624.htmlThu, 25 Feb 2021

Povodom održavanja sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), zakazane za  25.2.2021. godine (četvrtak), Centri civilnih inicijativa žele da skrenu pažnju na posebno bitnu tačku dnevnog reda - Prijedlog Programa rada Skupštine za 2021. godinu, te predloženu inicijativu da se u isti uvrsti i razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji ZDK za 2020. godinu i Zavoda zdravstvenog osiguranja  ZDK za 2020. godinu.

]]>
<![CDATA[REVIZORSKE PREPORUKE KORAK DO ČIŠĆEG ZRAKA: POKRENUTA SARADNJA INSTITUCIJA FBiH ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/623.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/623.htmlFri, 19 Feb 2021

„Revizorske preporuke izvrsna su osnova za donošenje budućih strategija, programa i aktivnosti svih javnih institucija, te postupajući po revizorskim preporukama, relevantne institucije mogu značajno unaprijediti stanje unutar oblasti zagađenosti zraka“, zaključeno je jučerašnjom konferencijom Centara civilnih inicijativa u Sarajevu.

]]>
<![CDATA[ŽEPČE, PRIJEDOR, TRNOVO I VUKOSAVLJE UVODE OBAVEZU RAZMATRANJA REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA]]>http://www.cci.ba/news/1/42/622.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/622.htmlWed, 10 Feb 2021

Pred lokalnim parlamentima Općine Žepče, Grada Prijedora, Opštine Trnovo i Opštine Vukosavlje ove godine naći će se razmatranje izvještaja finansijske revizije koju će u okviru godišnjeg plana za 41 jedinicu lokalne samouprave obaviti Ured za reviziju u Federaciji BiH i Glavna služba za reviziju u Republici Srpskoj. Ove lokalne jedinice predstavljaju prve četiri koje su pozitivno odgovorile na inicijativu Centara civilnih inicijativa (CCI) te uvrstile razmatranje izvještaja u godišnje programe rada.

]]>
<![CDATA[INSTITUCIJE VLASTI I JAVNA PREDUZEĆA UMANJUJU ZNAČAJ KOMISIJE I UREDA ZA REVIZIJU]]>http://www.cci.ba/news/1/42/621.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/621.htmlTue, 02 Feb 2021

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta FBiH započela je saslušanja revidiranih subjekata, u ovoj godini, počev od 29.1.2021.godine. Već pri prvom saslušanju Komisija nailazi na prepreke u svom radu. Pojedini predstavnici revidiranih subjekata uopšte se nisu pojavili na saslušanju. Dodatno zabrinjava podatak da se radi o predstavnicima Vlade FBiH, odnosno Ministarstva za finansije FBiH, koji su planirani po rasporedu saslušanja o Izvještaju o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2019. godinu.

Nedolazak predstavnika revidiranih subjekata na saslušanja je nedopustivo, jer je ovo upravo prilika da revidirane institucije pojasne uočene nedostatke, te pokažu odgovornost i ozbiljnost u radu, preuzimajući obavezu realizacije preporuka koje bi dovele do otklanjanja nedostataka.

 

]]>
<![CDATA[BEZ SANKCIJA ZA KONTINUIRANA KRŠENJA ZAKONA ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/620.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/620.htmlTue, 19 Jan 2021

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su na press konferenciji u Banjaluci predstavili nalaze Analize revizorskih izvještaja jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj. 

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je od svoga postojanja, revidirala svih 64 jedinica lokalne samouprave, i to minimalno tri puta. U posmatranom desetogodišnjem periodu od 2010. – 2019. godine obavljeno je  239 revizija finansijskih izvještaja. Zabrinjava podatak da svega 3%  revizorskih izvještaja čine ona sa pozitivnim mišljenjem. Čak 97% revizorskih izvještaja  u posmatranom periodu je sa negativnim  ili mišljenjem sa rezervom. 73% lokalnih zajednica koje su dobile mišljenje s rezervom potrošile/i su 1.062.927.912 KM ili 80% od ukupnih sredstava svih lokalnih jedinica. Dok je 24% njih sa „negativnim mišljenjem“ potrošilo 206.384.994 KM. Jedinice lokalne samouprave koje su dva puta u nizu, dobile negativno mišljenje na finansijske izvještaje su: Gacko, Istočni Stari Grad, Kostajnica, Oštra Luka, Ribnik, Trnovo i Ugljevik. Tim povodom, CCI ukazuju na potrebu da lokalni parlamenti, bar jednom godišnje usvajaju informaciju o realizaciji Akcionog plana za otklanjane uočenih nedostataka, kroz realizaciju preporuka.

]]>
<![CDATA[SAVREMENI INFORMACIONI SISTEMI U SLUŽBI PREVENCIJE KORUPCIJE Kantonalna bolnica Zenica uvela inovativni softver za liste čekanja pacijenata]]>http://www.cci.ba/news/1/42/619.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/619.htmlTue, 22 Dec 2020

 Centri civilnih inicijativa (CCI) i predstavnici Kantonalne bolnice Zenica danas su u Zenici predstavili inovativni informacioni sistem za transparentne liste čekanja pacijenata. Navedeni sistem kreiran je i implementiran u Kantonalnoj bolnici Zenica u okviru Projekta sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu koga provode Transparency international Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI), uz finansijsku podršku Evropske unije.

 

Pacijenti, korisnici javnih zdravstvenih usluga, najčešće ne razumiju interne procedure zdravstvenih ustanova za kreiranje listi čekanja, kao i kapacitete i prioritete ustanova. Nedovoljna informisanost o načinu na koji se liste formiraju i bez uvida u same liste čekanja može dovesti do nepovjerenja pacijenata prema sistemu javne zdravstvene zaštite i do nezadovoljstva zdravstvenim uslugama. Sa druge strane, netransparentnost procesa i njegova nedefinisanost otvara vrata da osoblje, koje je nadležno za formiranje listi, tom problemu pristupa na nepošten i neadekvatan način, a u nekim slučajevima javlja se prostor za korupciju. 

 
]]>