Centres for Civic Initiatives - Press relasease http://www.cci.ba Centres for Civic Initiatives - Press relasease Centres for Civic Initiatives - Press relasease 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[MONITORING INSTITUCIJA ZAKONODAVNE VLASTI U BIH]]>http://www.cci.ba/news/2/42/577.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/577.htmlThu, 14 Feb 2019

NI 100 DANA OD PROGLAŠENJA REZULTATA IZBORA VEĆINA INSTITUCIJA VLASTI JOŠ NIJE KONSTITUISANA 

U povodu 100 dana od objave zvaničnih rezultata izbora, održanih u oktobru 2018., na kojima su izabrani novi sazivi kantonalnih, entitetskih i državnog parlamenta, Centri civilnih inicijativa su kreirali analizu rezultata izbora, postizbornog procesa konstituisanja vlasti i rezultata ostvarenih u ovom periodu, u kojoj je dat pregled uporednih podataka o sastavu i radu ovih institucija. Analize sa ovakvim vremenskim okvirom, u svijetu se češće vezuju za rad vlada, no, kod nas nedvojbeno postoje značajni razlozi da posmatramo i rezultate rada zakonodavnih institucija vlasti, u ovom vremenskom okviru. A ključni je kontinuitet nepoštovanja čvrstih, zakonima i ustavima propisanih, obaveza ovih institucija, u postizbornom periodu.

 
]]>
<![CDATA[INOVATIVNIM PRISTUPIMA DO JAČE OTPORNOSTI JAVNIH INSTITUCIJA NA KORUPCIJU Provođenje monitoringa antikorupcijskih politika u Bosni i Hercegovini]]>http://www.cci.ba/news/2/42/575.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/575.htmlMon, 17 Dec 2018

Provođenje monitoringa antikorupcijskih politika u Bosni i Hercegovini
Centri civilnih inicijativa (CCI) u saradnji sa Agencijom za javne nabavke BiH započeli su sa primjenom specijalizovanog procesa za mjerenje otpornosti internih politika javnih institucija na rizike korupcije – MAKPI (Monitoring antikorupcijskih politika i implementacija).
Mjerenje otpornosti na rizike korupcije biće provedeno u Agenciji za javne nabavke BiH, tokom prvog kvartala 2019.godine, korištenjem online pristupa, koji se bazira na analizi primjene internih procedura rada institucije kroz provođenje tri ankete: sa uposlenicima, korisnicima i vanjskim ekspertima. Provođenje procesa navedenog mjerenja pomaže instituciji da identificira izvore potencijalne korupcije, te pruži podršku u njenom otklanjanju, kako bi se obezbijedio bolji poslovni okvir i podstaknula poštena konkurencija. Rezultati dobijeni kroz mjerenje biće korišteni, za identifikovanje slabih tačaka, te kao pomoć pri kreiranju plana za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje rada, u konkretnom slučaju, Agencije za javne nabavke BiH, a sve u cilju  jačanja otpornosti na korupciju.
„Kroz primjer jedne institucije nastoji se predstaviti svojevrsni inovativni pristup na polju borbe protiv korupcije, koji bi trebao dovesti do širenja dobre prakse i na ostale javne institucije. Bitno je naglasiti da je ovdje fokus na identifikaciji i poboljšanju slabih tačaka u sadržaju i/ili primjeni internih politika ciljanih institucija, a kroz uključivanje svi interesnih grupa – osoblja institucija, korisnika kao i vanjskih saradnika.“ navodi Igor Stojanović direktor razvoja CCI—a.
„Ovaj projekat je bitan za Agenciju ali i širu javnost, te će se na ovaj način ojačati interne procedure rada koje sprečavaju nastanak korupcije. Dobili smo informaciju od CCI da smo prva institucija u BiH koja provodi ova mjerenja te su naša očekivanja od ovog projekta velika“ izjavio je Đenan Salčin direktor Agencije za javne nabavke.
Slična mjerenja realizovana su tokom 2014. i 2015. u Italiji i Bugarskoj, koja su pomogla da se identifikuju problemi i predstave rješenja. Sama inicijativa dobila je i podršku Generalnog direktorata za unutrašnje poslove Evropske komisije
Navedenu  inicijativu finansira Centar za promociju međunarodnog poduzetništva (CIPE) iz Sjedinjenih Američkih Država čija je misija jačanje demokratije širom svijeta kroz privatno poduzetništvo i tržišno orijentisane reforme.
Sarajevo, 17.12.2018.

]]>
<![CDATA[PRI FORMIRANJU VLADA STRANKE I PARLAMENTI MORAJU POŠTOVATI ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA]]>http://www.cci.ba/news/2/42/574.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/574.htmlTue, 11 Dec 2018

Prema prvim, nezvaničnim, informacijama o sastavima budućih vlada (tamo gdje su se, konstituisanjem skupština, uopšte stekli uslovi za takvu vrstu razgovora), političke stranke koje učestvuju u tim razgovorima, ne vode računa o rodnoj ravnopravnosti.
CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA upozoravaju da kršenje Zakona o ravnopravnosti polova u BiH jeste uobičajeno, ali nije prihvatljivo. I zbog toga što se radi o diskriminaciji i zbog toga što se radi o jednom od udara na pravnu državu, od strane onih koji bi trebali da je grade i štite. Vlast u BiH, dakle, na svim nivoima, krši zakone i ključni je generator diskriminacije.
Niti jedna od 13 vlada, od kantonalnog, preko entitetskog, do državnog nivoa, u prethodnom mandatu (dakle, vlade koje su još uvijek aktivne, u “tehničkom mandatu”), nije ispoštovala ovaj zakon, a dvije – vlade ZDK i HNK – čak, u svom sastavu, nisu imale nijednu ženu.
A, podsjetimo, Zakon propisuje da procenat zastupljenosti manje zastupljenog pola u vladama u BiH ne smije biti ispod 40%. I da se sve ostalo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje (i promocija rodne ravnopravnosti), ovim zakonom, nalaže.
CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA zahtjevaju dosljedno poštovanje Zakona i iskorjenjivanje diskriminacije, u svim njenim oblicima, iz bh. društva, uključujući i diskriminaciju na polnoj osnovi.
I bez obzira na potrebu da se vlast što prije uspostavi, zahtjevamo od poslanika da odbiju glasati o imenovanju vlada, koje svojim sastavom krše zakone, uključujući i Zakon o ravnopravnosti polova.
S druge strane, državnom parlamentu preporučujemo da što prije usvoji izmjene i dopune Zakona o ravnopravnost polova, kojim bi bile uvedene jasne sankcije, za pojedince i institucije koje krše Zakon.
 

]]>
<![CDATA[PREDSTAVNIČKI DOM PS BIH KONSTITUISAN, U ROKU PROPISANOM USTAVOM. ALI DOMOVI NARODA FEDERALNOG I DRŽAVNOG PARLAMENTA NISU.]]>http://www.cci.ba/news/2/42/573.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/573.htmlFri, 07 Dec 2018

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA pozdravljaju jučerašnje konstituisanje PD PS BiH, konstatujući da je ovo jedina od 16 zakonodavnih institucija vlasti u BiH (računajući domove Federalnog i državnog parlamenta odvojeno), koja je svoje konstituisanje izvršila u propisanom roku.
Naime, nakon što je 16.11. istekao, ustavom propisani, rok za konstituisanje kantonalnih skupština, 21.11. za konstituisanje NS RS, 26.11. za konstituisanje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 6.12. istekao je i rok za konstituisanje Predstavničkog doma PS BiH, te domova naroda Federalnog i državnog parlamenta i VN RS.
Osim PD PS BiH, samo su još dvije kantonalne skupštine (TK i KS), te  NS RS svoje konstitutivne sjednice započele u propisanim rokovima. Ali ih, u tom roku, nisu i završile, odnosno process konstituisanja su završile tek na nastavcima konstitutivnih sjednica (NS i Skupština KS) ili on još uvijek traje (Skupština TK).
Iako je prošlo već tri pune sedmice od krajnjeg roka za njihovo konstituisanje, polovina kantonalnih skupština (USK, TK, BPK, K10, HNK) još uvijek nisu dovršile process konstituisanja, odnosno izabrale ili kompletirale svoje rukovodstvo. Kao ni Predstavnički dom Parlamenta FBiH, koji je to trebao obaviti do 26.11. (ali je izabrao samo predsjedavajućeg iz reda bošnjačkog naroda ali ne i njegove zamjenike iz srpskog i hrvatskog naroda).
Zbog neodgovornog odnosa, prvo političkih stranaka i poslanika u prethodnom mandatu, a sada, nakon održanih izbora, Centralne izborne komisije, na čiju se odluku predugo čeka, nijedna kantonalna skupština (a posljedično ni Dom naroda Parlamenta FBiH) nije izvršila Izbornim zakonom propisanu obavezu da “odmah po sazivanju skupštine, a najkasnije mjesec dana nakon ovjere izbora” izabere delegate za Dom naroda Parlamenta FBiH (a onda i za Dom naroda PS BiH). Obavezu izbora delegata (za DN PS BiH i VN RS), u propisanom roku, izvršila je jedino NS RS, koja nije imala potrebu čekati odluku CIK-a.
CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA čitavu situaciju tretiraju kao neprihvatljivu. I pozivaju i CIK i sve parlamentarne političke stranke i izabrane poslanike da se uozbilje i što prije prestanu baviti sami sobom, nego da završe proces konstituisanja zakonodavne vlasti, imenuju vlade i počnu raditi nešto u interesu građana. Odnosno, počnu rješavati nagomilane probleme ove zemlje, poboljšavati kvalitet života građana, stvarati uslove koje će mlade i sposobne ljude motivisati za ostanak a ne bezglavi bijeg od ove države i njene vlasti i besmislenih političkih sukoba. Inače će i izbori i konstituisanje vlasti prestati imati ikakav značaj.  
Naglašavamo da je od posljednjih sjednica skupština na kojima je zabilježen neki produktivni rad prošlo nekoliko mjeseci – Predstavnički dom Parlamenta FBiH i Skupština PK su, npr. posljednje sjednice (u prethodnom mandatu) održali prije čak 5 mjeseci.


]]>
<![CDATA[NAKON ROKA ZA KANTONE, ISTEKAO I USTAVOM PROPISANI ROK ZA KONSTITUISANJE ENTITETSKIH PARLAMENATA. OD 12 INSTITUCIJA, KONSTITUISANJE ZAVRŠENO SAMO U TRI, A I U NJIMA SA ZAKAŠNJENJEM.]]>http://www.cci.ba/news/2/42/572.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/572.htmlWed, 28 Nov 2018

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA upozoravaju da se nastavlja neodgovorno ponašanje i kršenje Ustavom propisanih obaveza, od strane parlamentarnih stranaka i, na opštim izborima od 7.10., novoizabranih poslanika.


Nakon što je 16.11. istekao, ustavom propisani, rok za konstituisanje kantonalnih skupština, 26.11. istekao je i rok za održavanje konstitutivnih sjednica entitetskih parlamenata, odnosno NS RS (nesto ranije) i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. A svega tri zakonodavne institucije (od 12) su do danas, 28.11.2018., konstituisane u potpunosti. A i one nakon Ustavom predviđenog roka.

 

]]>
<![CDATA[KASNI SE SA KONSTITUISANJEM VLASTI. PREKRŠEN USTAV. ODGOVORNOST I NA CENTRALNOJ IZBORNOJ KOMISIJI]]>http://www.cci.ba/news/2/42/571.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/571.htmlTue, 20 Nov 2018

 CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA upozoravaju da je dana, 16.11. istekao Ustavom propisani rok za održavanje konstitutivnih sjednica kantonalnih skupština. A da su u propisanom roku zakazane tek sjednice skupština Tuzlanskog i Kantona Sarajevo. A i one su samo započete, odnosno na njima nije došlo do konstituisanja skupština, nego tek do otpočinjanja tog procesa, preuzimanjem poslaničkih mandata.


Kašnjenje u održavanju konstitutivnih sjednica, predstavlja kršenje Ustava, od strane većine kantonalnih skupština. Na nepoštovanje rokova, značajno je uticalo i poslužilo kao izgovor, inertnost i nelogično dug period koji je Centralnoj izbornoj komisiji, bio potreban da, nakon proglašenja konačnih izbornih rezultata, dostave certifikate za novoizabrane poslanike, u svaku od skupština. Da i ne spominjemo neodlučnost u vezi uputstva za izbor delegata za Dom naroda.

]]>
<![CDATA[9 PREPORUKA CCI-A POLITIČKIM STRANKAMA, NOVOIZABRANIM POSLANICIMA I NOVOJ VLASTI, NA SVIM NIVOIMA, U BIH ]]>http://www.cci.ba/news/2/42/570.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/570.htmlThu, 15 Nov 2018

Višegodišnji monitoring institucija zakonodavne i izvršne vlasti u BiH (tačnije vlada i skupština na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou), ukazao je na brojne propuste u radu vlasti, koji su zabrinjavajući. I koji ovu zemlju udaljavaju i od mogućnosti značajnog ekonomskog napretka i od normi modernog, civilizovanog demokratskog društva. A ogroman broj njenih građana uskraćuju kako za mogućnost dolaska do egzistencijalnog minimuma, tako i za elementarna ljudska prava. Centri civilnih inicijativa su nalaze svog višegodišnjeg rada sublimirali u nekoliko preporuka koje su date u nastavku.

]]>
<![CDATA[Press konferencija - Predstavljanje generalnih preporuka i inicijativa za unapređenje rada institucija vlasti u BiH]]>http://www.cci.ba/news/2/42/569.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/569.htmlThu, 15 Nov 2018


Centri Civilnih Inicijativa (CCI) vas pozivaju na press konferenciju, koja će se održati u Sarajevu, 15.11.2018. godine (četvrtak), s početkom u 11:00 sati u prostorijama Hotela Europa (Vladislava Skarića 5).

Na press konferenciji će biti predstavljene Preporuke i inicijative za unapređenje rada institucija vlasti u BiH, na svim nivoima, nakon proglašenja konačnih rezultata izbora održanih 07.10.2018. godine.
Višegodišnji monitoring institucija zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, ukazao je na brojne propuste u radu vlasti, koji su zabrinjavajući. I koji ovu zemlju udaljavaju i od mogućnosti značajnog ekonomskog napretka i od normi modernog, civilizovanog demokratskog društva. A ogroman broj njenih građana uskraćuju kako za mogućnost dolaska do egzistencijalnog minimuma, tako i za elementarna ljudska prava.


]]>
<![CDATA[CCI POZIVA NADLEŽNE ORGANE DA PROMPTNO REAGUJU NA SLUČAJEVE POLITIČKE KORUPCIJE, U PROCESU POSTIZBORNOG KONSTITUISANJA VLASTI U BIH ]]>http://www.cci.ba/news/2/42/568.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/568.htmlMon, 22 Oct 2018

Centri civilnih inicijativa pozivaju političke stranke na svim nivoima da intenziviraju međusobne kontakte i razgovore o mogućim koalicijama, kako se dragocjeno vrijeme ne bi nepotrebno gubilo, na štetu građana. Insistirajući, pritom, da se vlast ne uspostavlja na “matematičkom” nego na programskom principu. Odnosno, da se ne vrši podjela vlasti između koalicionih partnera i uspostavljaju vlade čijim će se ministarstvima upravljati iz stranačkih centrala, nego da se kreiraju transparentni programski ciljevi na kojima će vlast zajednički raditi.

Centri civilnih inicijativa pozivaju nadležne organe (SIPU i tužilaštva) da prompno reaguju na sve potencijalne slučajeve političke korupcije, u procesu postizbornog konstituisanja vlasti, kako bi ta vlast imala stvarni izborni legitimitet. Uspostavljanje vlasti na političkoj korupciji, tzv. “kupovanjem poslanika”, direktan je atak na demokratiju, prevara građana i rušenje institucija sistema, kroz širenje nepovjerenja u njihovu legalnost i legitimnost. I, samim tim, krivično je djelo.

Masovnost napuštanja stranaka na čijim su listama ušli u skupštine, od strane poslanika u proteklom mandatu i pojedini slučajevi formiranja vlada za koje je u javnosti stvoreno uvjerenje da su neupitni rezultat korupcije, a koji od strane nadležnih organa nikad nisu istraženi i procesuirani, krajnje su zabrinjavajući. I, s obzirom na muk s kojim su propraćeni od tih organa, izazivaju sumnju u projektovanu nezavisnost policijsko-sudskog aparata od političkog uticaja. Takvi slučajevi, naime, kad god se pojavi sumnja u njihovo postojanje, moraju biti detaljno i brzo istraženi a o rezultatima istrage javnost u potpunosti upoznata. I, naravno – moraju biti strogo sankcionisani, ukoliko se sumnje u korupciju potvrde.

Dakle – politička korupcija se ne smije tolerisati. Protiv nje se mora boriti.

]]>
<![CDATA[CCI POZDRAVLJA BRZINU S KOJOM SU POLITIČKE STRANKE U USK REAGOVALE NA REZULTATE OPŠTIH IZBORA]]>http://www.cci.ba/news/2/42/567.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/567.htmlFri, 19 Oct 2018

Iako jeste neuobičajeno, smjena Vlade USK, u trenutku dok je ona, praktično ulazila u “tehnički mandat” i uspostavljanje nove vlade u “tehničkom mandatu” od strane stranaka koje su, na osnovu rezultata proteklih izbora dogovorile postizbornu koaliciju u ovom kantonu, mjesec dana prije nego što će novi saziv Skupštine preuzeti mandate, pozitivan je potez.

Naime, ovim se, s jedne strane, potencijalno, izbjegava čitav niz problema na koje nailaze vlade u “tehničkom mandatu”, koje, u principu, imaju sužen prostor za djelovanje, što je posebno naglašeno u situacijama kada sastav tih vlada ne odgovara novoj skupštinskoj većini ili kad ta potencijalna većina nije još ozvaničena. (Pa se dešavalo da vlade ili nepotrebno rade, recimo na određenim zakonskim rješenjima, koja bivaju odbačena u skupštinama, ili da svjesne takve mogućnosti, svode svoj rad na krajnji minimum.)

]]>