Centres for Civic Initiatives - Press relasease http://www.cci.ba Centres for Civic Initiatives - Press relasease Centres for Civic Initiatives - Press relasease 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[ CCI ON AUDIT OFFICES’ RELEASE OF THE “FIRST PACKAGES” OF REPORTS NO ONE TO READ AUDIT REPORTS ]]>http://www.cci.ba/news/2/42/590.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/590.htmlTue, 18 Jun 2019

The Centres for Civic Initiatives warn that the blockage in the formation of the government in BiH has seriously started to affect various aspects of the system's functioning, which in the end will have serious consequences for the lives of citizens.

One of them is inability of the FBIH and BIH parliaments to review and respond to audit reports.

]]>
<![CDATA[Zenica Cantonal Hospital – the first to sign the Memorandum of Cooperation as part of the project “Cure the Health Care”]]>http://www.cci.ba/news/2/42/589.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/589.htmlFri, 14 Jun 2019

The Director of the Zenica Cantonal Hospital Prof. Dr. ScD. PhD Rasim Skomorac and representatives of the Transparency International Bosnia and Herzegovina (TI BiH) and the Centres for Civic Initiatives (CCI) have today at the premises of the Zenica Cantonal Hospital signed the Memorandum of Cooperation as part of the Cure the Health Care project.

 

The fight against corruption requires transparency, coordination and communication as well as cooperation on the part of all parties involved, as exemplified by the Cantonal Hospital.  The Zenica Cantonal Hospital has shown earlier its willingness to curb corruption and to do all that it takes to minimise the risk of corruption at this health institution. An Anti-Corruption Team has, among other things, been formed within the hospital and procedures have been launched to disclose patient wait lists. By cooperating with civil society organisations, the Cantonal Hospital has confirmed its commitment to work to prevent corruption by accepting the solutions offered, including use of modern tools and innovative software solutions. The cooperation aims to contribute to a faster and better realisation of the anticorruption activities, and to serve as an example of good practices to be copied to other health care institutions in the country.

 
]]>
<![CDATA[ZAPREĆENA KAZNA ZA NELEGEALNO ODLAGANJE OTPADA DO 3 GODINE ZATVORA!!! 1 426 EVIDENTIRANIH DIVLJIH DEPONIJA 1 LICE KAŽNJENO Izostale prijave i reakcije nadležnih ]]>http://www.cci.ba/news/2/42/588.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/588.htmlFri, 07 Jun 2019

 

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u Sarajevu predstavili rezultate istraživanja koje je provedeno u okviru šire kampanje „Mapiranje nelegalnih deponija – doprinos remedijaciji tla“, a koja ima za cilj doprinjeti učinkovitom upravljanju otpadom, sanaciji i remedijaciji tla kroz uspostavu registra nelegalniih (divljih) deponija u Federaciji BiH.
Na osnovu dobijenih podataka od 56 lokalnih samouprava, te zaprimljenih prijava građana putem besplatnog „zelenog alarma“ (080 05 05 06), Centri civilnih inicijativa (CCI) su od početka oktobra 2018. godine, evidentirali 1.426 lokaliteta divljih deponija širom Federacije BiH, na kojima je deponovano oko 5,5 miliona m³ otpada.

Sa stanovišta vrste otpada najveći broj divljih deponija sadrži miješani otpad (skoro 60%) i kućni otpad (oko 35%). Zahvaljujući prijavama građana putem „zelenog alarma“ evidentirano je i 26 lokacija divljih deponija uvedenih kao nova kategorija  „otpad animalnog porijekla“. Dalja analiza podataka je pokazala da je oko 90% divljih deponija i dalje aktivno što znači da se još uvijek nelegalno odlaže otpad na te lokacije. Pored njih postoji i određeni broj deponija koje su neaktivne, nalaze se u prirodi, ali se na njih više ne odlaže otpad (4%), dok je vrlo mali broj deponija saniran, tek 6%.

 

 

]]>
<![CDATA[KRIVIČNIM ZAKONOM FEDERACIJE BiH I ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM FEDERACIJE BiH NELEGALNO ODLAGANJE OTPADA SMATRA SE KRIVIČNIM DJELOM !!!]]>http://www.cci.ba/news/2/42/587.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/587.htmlThu, 06 Jun 2019

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Vas na press konferenciju na kojoj će predstaviti ključne nalaze istraživanja koje je provedeno u okviru šire kampanje „Mapiranje nelegalnih deponija –doprinos remedijaciji tla“ sa fokusom na kaznene politike i aktuelno zakonodavstvo u oblasti upravljanja otpadom u Federaciji BiH, broj pokrenutih i okončanih postupaka, kao i izrečenih sankcija u protekle tri godine zbog nelegalnog odlaganja otpada. Pored navedenog, biće predstavljeni i ažurirani podaci o broju, evidenciji lokaliteta i sadržaju divljih deponija u Federaciji BiH.

Press konferencija će se održati u petak , 07.06.2019. u 12 sati
u prostorijama hotela Bosnia ( Kulovića 9), Sarajevo

Postojećom zakonskom regulativom, prije svega Krivičnim zakonom Federacije BiH i Zakonom o upravljanju otpadom u Federaciji BiH, jasno su propisne radnje koje se  smatraju krivičnim djelom protiv okoliša, kao  i sankcije za pravne i fizičke osobe koje nelegalno odlažu otpad u okoliš.

]]>
<![CDATA[ Web platforme kao servis i podrška organizacijama civilnog društva i građanima u procesu evropskih integracija]]>http://www.cci.ba/news/2/42/586.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/586.htmlFri, 24 May 2019

Da bi se nosile sa svakodnevnim promjenama u društvu, a posebno onim vezanim za procese evropskih integracija, organizacije civilnog društva (OCD) bi trebalo da svakodnevno uče, stiču nova znanja i iskustva i grade kadrove koji mogu dati ekspertnu podršku u tim procesima. Trenutno u Bosni i Hercegovini postoji oko 33.000 udruženja građana.
" Podrška Evropske unije civilnom društvu konstanta je cijelog procesa evropskih integracija. Ovaj i slični projekti dokaz je da možemo korisiti blagodeti finansijske pomoći EU i prije pridruživanja. Program Civilno društvo i mediji nosi glavninu sredstava za civilno društvo- u prosjeku 3 mil eura godišnje i kontinuirano raste. Jedan od ciljeva Programa je da održi nezavisnost civilnog društva.

]]>
<![CDATA[MONITORING RADA DRŽAVNOG PARLAMENTA BiH PORAZ DEMOKRATIJE I NEOTPORNOST SISTEMA NA POLITIČKE BLOKADE]]>http://www.cci.ba/news/2/42/585.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/585.htmlFri, 26 Apr 2019

 Parlamentarna skupština BiH, svojevrsna je kolateralna žrtva međusobnog nadmudrivanja budućih koalicionih partnera, oko formiranja izvršne vlasti na državnom nivou i u Federaciji BiH. Iako je konstituisana i mogla bi nesmetano da radi, ona, praktično, ne radi ništa. Nego čeka na dogovor stranačkih lidera. Posljedica je to izmještanja moći iz institucija sistema, sa demokratskim izbornim legitimitetom, u stranačke centrale ili čak u ruke pojedinaca. Što je evidentan poraz demokratije, u ovoj zemlji. 

IMAMO LI U VIDU DA KONSTITUISANJE, U SUŠTINI, NIJE RAD, NEGO STVARANJE PREDUSLOVA ZA RAD, MOŽEMO REĆI DA DRŽAVNI PARLAMENT VEĆ 7 MJESECI (OD SREDINE SEPTEMBRA) NE RADI NIŠTA, U INTERESU GRAĐANA OVE ZEMLJE. Nakon što je, u decembru 2018., održao konstitutivnu sjednicu, na kojoj je izabrao svoje tročlano rukovodstvo i formirao Komisiju za izbor članova Vijeća ministara, Predstavnički dom PS BiH, do danas nije održao više nijednu. Sjednice su, doduše, zakazivane, ali ne I održavane. Dom naroda je, s druge strane, u prvom kvartalu 2019., održao dvije sjednice – 28.02. dugo očekivanu konstitutivnu, na kojoj su konstituisani klubovi naroda i izabrano rukovodstvo doma, te, drugu na kojoj je izabran sekretar doma. I te dvije sjednice, krajnje skromnog učinka, kompletan su rezultat rada PS BiH u 1. kvartalu 2019. Odnosno, ubrojimo li tu i konstitutivnu sjednicu Predstavničkog doma, održanu početkom decembra, sav rezultat rada PS BiH u posljednjih 7 mjeseci.

]]>
<![CDATA[MONITORING RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA APELUJU ZA VIŠE SARADNJE IZMEĐU RAZLIČITIH NIVOA VLASTI, IZMEĐU INSTITUCIJA DVA ENTITETA I, U KONAČNICI, IZMEĐU SVIH SUBJEKATA NA POLITIČKOJ SCENI]]>http://www.cci.ba/news/2/42/584.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/584.htmlThu, 25 Apr 2019

Postizborni period u Republici Srpskoj obilježili su, s jedne strane, efikasnost u konstituisanju vlasti (na nivou izuzetka od pravila, u BiH) i, s druge strane, građanski protesti i potpuno neprimjerena reakcija vlasti na njih.
Nastavljen je i trend postizborne prevare, odnosno ignorisanja volje građana - glasača na izborima, od strane dijela njihovih izabranih predstavnika. Demokratska nezrelost, neprincipijelnost političkih subjekata, konformizam, koncentrisanje na uskostranačke i lične interese aktera na političkoj sceni, umjesto na interese građana, korupcija, nejaka kritička javnost,... ponovo su, naime, u neposrednom postizbornom periodu, u RS, doveli do promjena stranačke pripadnosti nekih poslanika NS, pa i promjene orijentacije čitavih stranaka (njihovim prelaskom iz opozicije u okrilje vlasti). Radi se o, sa aspekta potrebe razvoja demokratskih vrijednosti u društvu bez demokratske tradicije, ozbiljnom problemu. Jer su jaka opozija, kao i nezavisni, profesionalni, mediji, kritičke nvo i osviješteni, odgovorni i na javno izražavanje svog stava spremni građani, nužni za razvoj demokratskog društva.

]]>
<![CDATA[MONITORING RADA PARLAMENTA FBiH SEDMI MJESEC OD IZBORA - BEZ KOMPLETNOG RUKOVODSTVA PARLAMENTA, BEZ NOVE VLADE, BEZ PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA FBIH]]>http://www.cci.ba/news/2/42/583.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/583.htmlWed, 24 Apr 2019

Za razliku od NS RS, koja je kompletno konstituisanje završila prije kraja 2018., pa u tom vremenskom okviru čak i imenovala Vladu, Parlament FBiH je još uvijek praktično na početku procesa izvršavanja svojih ustavom propisanih postizbornih obaveza. Posljedica je to ozbiljnih političkih sukoba u Federaciji BiH i korištenja političkih ucjena i blokada sistema kao sredstva političke borbe. Što u situaciji kada sistem nema ugrađene efikasne mehanizme za otklanjanje blokada (pa čak ni mogućnost raspisivanja vanrednih izbora, na čemu CCI insistira već desetljeće i po), a Visoki predstavnik ne pokazuje namjeru da interveniše, izaziva ozbiljnu zabrinutost. Krajnja posljedica, ovakvog ponašanja političara, je da se vlast zemlje u veoma ozbiljnim problemima i sa dramatičnim zaostacima, mjesecima ne bavi svojim poslom, odnosno nagomilanim problemima građana, nego sama sobom.

]]>
<![CDATA[ MONITORING ZAKONODAVNE VLASTI NA KANTONALNOM NIVOU NI 6 MJESECI OD IZBORA NIJE ZAVRŠENO KONSTITUISANJE SVIH INSTITUCIJA I VLAST SE I DALJE BAVI SAMA SOBOM]]>http://www.cci.ba/news/2/42/582.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/582.htmlTue, 23 Apr 2019

 Nakon, u oktobru 2018. godine, provedenih izbora, konstituisanje institucija vlasti, u skladu sa rezultatima tih izbora, išlo je, uglavnom, vrlo sporo i uz kršenje Ustava, zakona i poslovnika. I proteglo se i na cijeli 1. kvartal 2019. I još nije završilo. Što, uz činjenicu da je većina institucija zakonodavne vlasti u BiH u prethodnom mandatu, prerano završila sa vršenjem svojih ustavnih obaveza, zarad učešća u predizbornoj kampanji, proizvodi neprihvatljiv vakuum u funkcionisanju vlasti, na štetu građana. Pri tome, zaokupljeni vlastitim interesima i međustranačkim i unutarstranačkim sukobima, političari kao da u potpunosti ignorišu ozbiljne probleme s kojim se građani, čije bi interese trebali da zastupaju i za njih se bore, suočavaju. Pa je bavljenje tim problemima, u posmatranom periodu, više izuzetak nego pravilo. A vlast, u pojedinim segmentima uopšte ne funkcioniše. Odnosno vegetira, čekajući na političke odluke stranačkih lidera. S druge strane, iako se sjednice ne održavaju i iako su rezultati većine institucija, u najmanju ruku, krajnje skromni, redovno se poseže u budžet i uzimaju mjesečne plate i paušali. A socijalna neosjetljivost ide čak i dotle, da se u ovakvoj situaciji, u nekim institucijama, povećavaju primanja poslanika. 

]]>
<![CDATA[PRESTANITE VRIJEĐATI ŽENE, PRESTANITE VRŠITI DISKRIMINACIJU I GENERIRATI NERAVNOPRAVNOST U DRUŠTVU I PRESTANITE KRŠITI ZAKONE I URUŠAVATI PRAVNU DRŽAVU!]]>http://www.cci.ba/news/2/42/580.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/580.htmlFri, 08 Mar 2019

Centri civilnih inicijativa, uz čestitke ženama u BiH, za 8. mart, upozoravaju na neprihvatljivo ponašanje ovdašnjih političara, na svim nivoima vlasti, koji ženama u BiH uskraćuju prava koja su im garantovana zakonom.
Naime, sastavom svih dosad (nakon posljednjih izbora) imenovanih vlada, nastavlja se neprihvatljivo kršenje Zakona o ravnopravnosti polova u BiH, koji jasno propisuje da zastupljenost manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40% i da se sve ostalo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje ovim zakonom zahtjeva.
Dodajmo na to i neprihvatljivo malu zastupljenost žena u zakonodavnim institucijama vlasti. Koja se, indikativno, smanjuje sa povećanjem nivoa vlasti. Pa je taj broj na kantonalnom nivou oko 30%, na entitetskom oko 25%, a na državnom svega oko 20%.
Što zapravo korespondira sa položajem žena u stranačkim rukovodstvima, zarobljenim u patrijarhalnom obrascu funkcionisanja. Koji i jesu najodgovorniji za aktualno stanje.
Nijedna od vlada u BiH, trenutno, nema ženu na mjestu premijera. Broj žena u 6 novoimenovanih vlada je i do 4 puta manji od propisanog zakonom. A u HNK i ZDK su još uvijek aktivne vlade iz prethodnog mandata, koje u svom sastavu nemaju nijednu(!) ženu (što je poseban skandal).
Dodatno, samo Skupštine ZDK i BPK i Predstavnički dom PS BiH – 3 od 16 institucija zakonodavne vlasti u BiH (posmatrajući domove naroda odvojeno) – imaju ženu na mjestu predsjedavajućeg. A i rukovodeća mjesta klubova stranaka i skupštinskih radnih tijela, dominantno zauzimaju muškarci.
Mi nažalost, imamo vlast koja, umjesto gradnje i učvršćivanja pravne države i garantovanja ljudskih prava svim svojim građanima i strogog kažnjavanja diskriminacije, po bilo kom osnovu, radi sve suprotno od toga – krši prava svojih građana, urušava pravnu državu i sama proizvodi ili provodi sistemsku diskriminaciju. Uključujući i ovu na rodnoj osnovi.
CCI, u ime građana ove zemlje, zahtjeva poštovanje zakona i ljudskih prava, formiranje vlada u skladu sa važećim zakonskim propisima, te izmjene Zakona o ravnopravnosti polova u BiH, na način da se u njemu precizira individualna i kolektivna odgovornost za kršenje Zakona i unesu jasne i stroge sankcije.
Sve dotad, čestitke političara, ženama, za njihov međunarodni praznik, treba odbaciti kao cinične i uvredljive floskule, koje dolaze od onih koji ženama oduzimaju njihova zakonom garantovana prava.
Ne zanimaju nas riječi – ni čestitke, ni obećanja – nego djela. Prestanite vrijeđati žene i njihovo prisustvo u vladama svoditi na beznačajni minimum ili ih potpuno odstranjivati iz (izvršne) vlasti.
Prestanite vršiti diskriminaciju i generirati neravnopravnost u društvu i prestanite kršiti zakone i urušavati pravnu državu!

]]>