Centres for Civic Initiatives - Press relasease http://www.cci.ba Centres for Civic Initiatives - Press relasease Centres for Civic Initiatives - Press relasease 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE KANTONA 10 U MANDATU 2014.-2018. ZA 4 GODINE MANDATA USVOJENO SAMO 20 ZAKONA]]>http://www.cci.ba/news/2/42/544.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/544.htmlFri, 17 Aug 2018

 

Skupština Kantona 10, u mandatu 2014.-2018. godina, u više su navrata ponijele ocjenu institucija sa najlošijim ili jednih od najlošijih rezultata, po većini parametara, od svih kantonalnih, u Federaciji BiH. Iako bilježimo i pozitivne pomake, statistički podaci su neumoljivi – rezultati na kraju mandata su vrlo skromni.


AKTUELNI MANDAT SKUPŠTINE I VLADE KANTONA 10 OBILJEŽILI SU UNUTARSTRANAČKI I MEĐUSTRANAČKI SUKOBI I DOMINACIJA LIČNIH I USKOSTRANAČKIH INTERESA, KOJI SU REZULTIRALI BLOKADAMA U RADU VLASTI, A ONDA I SMJENOM VLADE I KRAJNJE SKROMNIM KONAČNIM REZULTATIMA INSTITUCIJA VLASTI U KANTONU 10, NA KRAJU MANDATA. Nedovoljna posvećenost interesima građana i kreiranju ambijenta u kome se političari neće baviti ličnim i uskostranačkim interesima nego rješavanjem problema građana i poboljšanjem kvaliteta njihovog života, dovodi do stalnih političkih tenzija i njihovih povremenih eskalacija.

 

 

]]>
<![CDATA[Press konferencija Predstavljanje Izvješća o monitoring rada Skupštine i Vlade Kantona 10 u mandatu 2014.-2018. godina]]>http://www.cci.ba/news/2/42/543.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/543.htmlFri, 17 Aug 2018

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) vas pozivaju na press konferenciju, koja će se održati u Livnu, 17.08.2018. godine (petak), s početkom u 12:00 sati (prostorije PTC Forum).

Na press konferenciji će biti prezentirani rezultati monitoringa rada Vlade i Skupštine Kantona 10 za mandatni period 2014.-2018. godina.

]]>
<![CDATA[REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE BPK GORAŽDE U MANDATU 2014.-2018. DISFUNKCIONALNOST VLASTI U POSLJEDNJOJ GODINI MANDATA ZNAČAJNO POKVARILA UKUPNE MANDATNE REZULTATE]]>http://www.cci.ba/news/2/42/542.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/542.htmlMon, 13 Aug 2018

AKTUELNI MANDATNI PERIOD U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU OBILJEŽILE SU POLITIČKE TENZIJE I TURBULENCIJE, ČESTE PROMJENE PARLAMENTARNE VEĆINE, ŠTO JE ZA POSLJEDICU IMALO I ČESTE PROMJENE U VLADI. U tri navrata je, tokom mandata 2014.-2018. dolazilo do promjene skupštinske većine, odnosno vladajuće koalicije u BPK. Na čelu svake od njih je bila SDA, koja je samo, tokom mandata, mijenjala partnere. Ukupno 16 članova vlade (koja ima 8 ministarstava) je prodefiliralo kroz ovaj mandat. A ukupno 20 od 25 poslanika, odnosno 8 od 12 stranaka, koliko ih je imalo svoje poslanike u Skupštini, u ovom mandatu, bilo je dio neke od skupštinskih većina (Samo SDP, A-SDA, DF i Naša stranka nisu ulazile u vlast, u aktuelnom mandatu). Najkraće su se u vlasti održali BPS i SBB (po oko godinu dana), a, najduže, uz SDA – Stranka za BiH i LDS, koje su dio vlasti tokom čitavog aktuelnog mandata. Dio vlasti kroz veći dio mandata bile su i Stranka za bolje Goražde, Stranka dijaspore i Novi pokret.
Političke turbulencije su, inače, karakterizirale odnose na političkoj sceni BPK i u prethodna 2 mandata i moglo bi se reći da su bile i ozbiljnije od onog što je viđeno u aktuelnom mandatu. Naime, ni u prethodnom mandatu (2010-2014.) a ni u onom prije njega (2006.-2010.) Premijer se nije održao na položaju sve 4 godine mandata, kao što je to uspjelo Emiru Okoviću i SDA, u aktuelnom mandatu. Niti je jedna stranka uspjela da se održi kao dominantna vladajuća čitav mandat.
No, iako se, u aktuelnom mandatu, SDA uspjela održati na vlasti, tokom čitavog mandata, u svim kombinacijama je bilo značajnih trvenja unutar vladajuće koalicije i značajno vrijeme i energija su trošeni na personalne i međustranačke sukobe, blokade, prijetnje, uvrede, odnosno, bavljenje vlasti samom sobom, umjesto problemima svojih građana. A situacija u posljednjoj godini mandata ukazuje na to da su promjene u vlasti prestale ne zato što je uspostavljena stabilna i funkcionalna vladajuća većina, nego zato što je vladajućoj stranci nestalo opcija za koaliranje, a, s druge strane, opozicioni blok nije imao interesa da u ovakvoj situaciji, pogotovo neposredno pred izbore, pokušava preuzeti vlast.

]]>
<![CDATA[Press konferencija Predstavljanje rezultata monitoringa rada Vlade i Skupštine BPK Goražde u mandatu 2014.-2018.]]>http://www.cci.ba/news/2/42/541.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/541.htmlThu, 09 Aug 2018

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) vas pozivaju na press konferenciju, koja će se održati u Goraždu, 10.08.2018. godine (u petak), s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Centra za kulturu, Goražde.
Na press konferenciji će biti predstavljeni rezultati monitoringa rada Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona, u mandatu 2014.-2018. godina.
]]>
<![CDATA[Ulična akcija „BOLJE SARAJEVO-ZA SVE NAS“]]>http://www.cci.ba/news/2/42/540.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/540.htmlWed, 18 Jul 2018

Centri civilnih inicijativa (CCI) vas pozivaju na Uličnu akciju „Bolje Sarajevo - za sve nas“ koja će se održati u četvrtak, 19.07.2018. godine u Općini Hadžići, u terminu od 10 do 13 časova, na lokaciji plato ispred Raiffeisenbank – ulica Hadželi.
Ulična akcija se provodi u okviru kampanje „Bolje Sarajevo - za sve nas“ koja ima za cilj informisanje i uključivanje građana u procese donošenja odluka kojima se može uticati na poboljšanje javnih usluga na lokalnom i kantonalnom nivou. Tom prilikom, građani će se putem pripremljenog štampanog materijala, upoznati sa problematikom sukoba nadležnosti u Kantonu Sarajevo, prijedlozima zakonskih rješenja od interesa za građane i javne usluge koje im pružaju opštine, grad i kanton, i dobiti osnovne informacije kako bi bili spremni aktivno učestvovati u daljem procesu.

Predviđeno vrijeme za davanje izjava je u 11 časova.


Kampanju podržava Vlada Švicarske, a sprovode Centri civilnih inicijativa u BiH

]]>
<![CDATA[UKLJUČIVANJEM JAVNOSTI U PROCESE DONOŠENJA OLUKA DO BOLJIH JAVNIH USLUGA ZA GRAĐANE KANTONA SARAJEVO Višegodišnji sukobi nadležnosti između sarajevskih općina, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo uticali su na kvalitet javnih usluga i njihovu cij]]>http://www.cci.ba/news/2/42/539.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/539.htmlTue, 26 Jun 2018

 Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u Općini Ilijaš organizovali Uličnu akciju i Javnu debatu pod nazivom „Bolje Sarajevo - za sve nas“ u okviru istoimene kampanje, koja ima za cilj informisanje i uključivanje građana u procese donošenja odluka kojima se može uticati na poboljšanje javnih usluga na lokalnom i kantonalnom nivou.
Na Uličnoj akciji, građani su se putem pripremljenog štampanog materijala, upoznali sa problematikom sukoba nadležnosti u Kantonu Sarajevo (KS),  prijedlozima zakonskih rješenja od interesa za građane i javne usluge koje im pružaju opštine, grad i kanton, te dobili osnovne informacije kako bi bili spremni aktivno učestvovati u daljem procesu .

]]>
<![CDATA[RAD VIJEĆA MINISTARA I PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH U 1. KVARTALU 2018. POSEBNO ZABRINJAVA NISKA REALIZACIJA ZAKONA]]>http://www.cci.ba/news/2/42/538.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/538.htmlTue, 12 Jun 2018

Prvi dio 2018. g. u BiH obilježili su izbjeglički talas, koji je po prvi put u ozbiljnoj mjeri „pogodio“ i našu zemlju, dočekavši našu vlast, očekivano, nespremnu, te politički sukobi oko Izbornog zakona i krajnje neodgovorno ponašanje naših političara u vezi sa Zakonom o krivičnom postupku.Sva tri slučaja ukazuju na kompleksnost odnosa u državi i probleme koja ona ima u svom funkcionisanju. I na političke sukobe koji u potpunosti relativiziraju podjelu na vlast i opoziciju. Te na opsjednutost aktera na političkoj sceni stranačkim i ličnim interesima. 

VIJEĆE MINISTARA BIH, U 1. JE KVARTALU 2018. G, IMALO NAJNIŽI INTENZITET RADA OD POČETKA AKTUELNOG MANDATA. Održano je svega 11 redovnih sjednica. U svakom mjesecu jedna sedmica je prošla bez održane sjednice, iako Poslovnik o radu Vijeća ministara BiH, propisuje da se sjednice Vijeća održavaju najmanje jednom sedmično (citat: „...po pravilu, određenog dana ili određenih dana u sedmici“).

NI ŠTO SE TIČE PRODUKTIVNOSTI, REZULTAT U 1. KVARTALU 2018. NIJE ZADOVOLJAVAJUĆI. Od 345 mjera, koliko je Vijeće ministara razmotrilo u 1. kvartalu 2018. godine, u aktuelnom mandatu samo je u 4 navrata postizan lošiji kvartalni rezultat.

POSEBNO ZABRINJAVA NISKA REALIZACIJA ZAKONA. U ukupnoj masi razmatranih mjera, tek je 1,7% zakona. Odnosno, za prva tri mjeseca 2018. godine, na Vijeću ministara je utvrđeno svega 4 zakona. 

]]>
<![CDATA[Press konferencija Predstavljanje izvještaja monitoringa rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH]]>http://www.cci.ba/news/2/42/537.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/537.htmlMon, 11 Jun 2018

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) vas pozivaju na press konferenciju, koja će se održati u Sarajevu, 12.06.2018. godine (utorak), s početkom u 11:00 sati u prostorijama Hotela Europa (Vladislava Skarića 5).

Na press konferenciji će biti predstavljeni rezultati monitoringa rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH, u periodu od 01.01.-31.03.2018. godine.


]]>
<![CDATA[MONITORING RADA VLADE I NARODNE SKUPŠTINE RS U 1. KVARTALU 2018. G. - NEADEKVATNA EFIKASNOST I PRODUKTIVNOST ]]>http://www.cci.ba/news/2/42/536.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/536.htmlThu, 31 May 2018

Prvi kvartal 2018. godine (kao i njegov nastavak), u Republici Srpskoj, obilježili su mirni i dostojanstveni protesti građana, kojima je povod smrt, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, jednog mladog Banjalučanina. Na vidjelo su izašli i ozbiljni propusti u radu institucija vlasti i neadekvatne reakcije političara na čitav slučaj.
Već ranije smo, u sasvim drugom kontekstu, pokušavali podsjetiti odgovorne da su pravila u demokratskom društvu postavljena tako da vlast od svojih građana ne može ni zahtjevati ni očekivati da joj vjeruju – rad vlasti se u demokratskim društvima kontroliše! Od strane građana, nezavisnih institucija, medija, nvo, opozicije. I vlast je obavezna da radi transparentno i da omogući kontrolu svog rada. I razgovor o svim društveno relevantnim temama. Sve ostalo je neprihvatljivo. I vodi do ovoga što imamo danas – do građanskih protesta na ulicama. Jer kad vlast ne radi dobro svoj posao i sistem ne funkcioniše, jedino što građanima preostaje, i jedino što odgovorni građani treba da rade, je da protestvuju. I traže istinu i pravdu. I vlast koja ih poštuje, radi u njihovom interesu i svoj posao obavlja dobro i transparentno. Pa će i vaninstitucionalno reagovanje na probleme postati nepotrebno.

]]>
<![CDATA[Press konferencija Predstavljanje izvještaja monitoringa Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske]]>http://www.cci.ba/news/2/42/535.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/535.htmlWed, 30 May 2018

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) vas pozivaju na press konferenciju, koja će se održati u Banjaluci, 31.05.2018. godine (četvrtak), s početkom u 11:00 sati  u press centru Banjaluka (prostorije hotela „Bosna“, I sprat).

Na press konferenciji će biti predstavljeni rezultati monitoringa rada Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, u periodu od 01.01.- 31.03.2018. godine.

]]>