Centres for Civic Initiatives - Press relasease http://www.cci.ba Centres for Civic Initiatives - Press relasease Centres for Civic Initiatives - Press relasease 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[MONITORING RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA APELUJU ZA VIŠE SARADNJE IZMEĐU RAZLIČITIH NIVOA VLASTI, IZMEĐU INSTITUCIJA DVA ENTITETA I, U KONAČNICI, IZMEĐU SVIH SUBJEKATA NA POLITIČKOJ SCENI]]>http://www.cci.ba/news/2/42/584.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/584.htmlThu, 25 Apr 2019

Postizborni period u Republici Srpskoj obilježili su, s jedne strane, efikasnost u konstituisanju vlasti (na nivou izuzetka od pravila, u BiH) i, s druge strane, građanski protesti i potpuno neprimjerena reakcija vlasti na njih.
Nastavljen je i trend postizborne prevare, odnosno ignorisanja volje građana - glasača na izborima, od strane dijela njihovih izabranih predstavnika. Demokratska nezrelost, neprincipijelnost političkih subjekata, konformizam, koncentrisanje na uskostranačke i lične interese aktera na političkoj sceni, umjesto na interese građana, korupcija, nejaka kritička javnost,... ponovo su, naime, u neposrednom postizbornom periodu, u RS, doveli do promjena stranačke pripadnosti nekih poslanika NS, pa i promjene orijentacije čitavih stranaka (njihovim prelaskom iz opozicije u okrilje vlasti). Radi se o, sa aspekta potrebe razvoja demokratskih vrijednosti u društvu bez demokratske tradicije, ozbiljnom problemu. Jer su jaka opozija, kao i nezavisni, profesionalni, mediji, kritičke nvo i osviješteni, odgovorni i na javno izražavanje svog stava spremni građani, nužni za razvoj demokratskog društva.

]]>
<![CDATA[MONITORING RADA PARLAMENTA FBiH SEDMI MJESEC OD IZBORA - BEZ KOMPLETNOG RUKOVODSTVA PARLAMENTA, BEZ NOVE VLADE, BEZ PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA FBIH]]>http://www.cci.ba/news/2/42/583.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/583.htmlWed, 24 Apr 2019

Za razliku od NS RS, koja je kompletno konstituisanje završila prije kraja 2018., pa u tom vremenskom okviru čak i imenovala Vladu, Parlament FBiH je još uvijek praktično na početku procesa izvršavanja svojih ustavom propisanih postizbornih obaveza. Posljedica je to ozbiljnih političkih sukoba u Federaciji BiH i korištenja političkih ucjena i blokada sistema kao sredstva političke borbe. Što u situaciji kada sistem nema ugrađene efikasne mehanizme za otklanjanje blokada (pa čak ni mogućnost raspisivanja vanrednih izbora, na čemu CCI insistira već desetljeće i po), a Visoki predstavnik ne pokazuje namjeru da interveniše, izaziva ozbiljnu zabrinutost. Krajnja posljedica, ovakvog ponašanja političara, je da se vlast zemlje u veoma ozbiljnim problemima i sa dramatičnim zaostacima, mjesecima ne bavi svojim poslom, odnosno nagomilanim problemima građana, nego sama sobom.

]]>
<![CDATA[ MONITORING ZAKONODAVNE VLASTI NA KANTONALNOM NIVOU NI 6 MJESECI OD IZBORA NIJE ZAVRŠENO KONSTITUISANJE SVIH INSTITUCIJA I VLAST SE I DALJE BAVI SAMA SOBOM]]>http://www.cci.ba/news/2/42/582.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/582.htmlTue, 23 Apr 2019

 Nakon, u oktobru 2018. godine, provedenih izbora, konstituisanje institucija vlasti, u skladu sa rezultatima tih izbora, išlo je, uglavnom, vrlo sporo i uz kršenje Ustava, zakona i poslovnika. I proteglo se i na cijeli 1. kvartal 2019. I još nije završilo. Što, uz činjenicu da je većina institucija zakonodavne vlasti u BiH u prethodnom mandatu, prerano završila sa vršenjem svojih ustavnih obaveza, zarad učešća u predizbornoj kampanji, proizvodi neprihvatljiv vakuum u funkcionisanju vlasti, na štetu građana. Pri tome, zaokupljeni vlastitim interesima i međustranačkim i unutarstranačkim sukobima, političari kao da u potpunosti ignorišu ozbiljne probleme s kojim se građani, čije bi interese trebali da zastupaju i za njih se bore, suočavaju. Pa je bavljenje tim problemima, u posmatranom periodu, više izuzetak nego pravilo. A vlast, u pojedinim segmentima uopšte ne funkcioniše. Odnosno vegetira, čekajući na političke odluke stranačkih lidera. S druge strane, iako se sjednice ne održavaju i iako su rezultati većine institucija, u najmanju ruku, krajnje skromni, redovno se poseže u budžet i uzimaju mjesečne plate i paušali. A socijalna neosjetljivost ide čak i dotle, da se u ovakvoj situaciji, u nekim institucijama, povećavaju primanja poslanika. 

]]>
<![CDATA[PRESTANITE VRIJEĐATI ŽENE, PRESTANITE VRŠITI DISKRIMINACIJU I GENERIRATI NERAVNOPRAVNOST U DRUŠTVU I PRESTANITE KRŠITI ZAKONE I URUŠAVATI PRAVNU DRŽAVU!]]>http://www.cci.ba/news/2/42/580.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/580.htmlFri, 08 Mar 2019

Centri civilnih inicijativa, uz čestitke ženama u BiH, za 8. mart, upozoravaju na neprihvatljivo ponašanje ovdašnjih političara, na svim nivoima vlasti, koji ženama u BiH uskraćuju prava koja su im garantovana zakonom.
Naime, sastavom svih dosad (nakon posljednjih izbora) imenovanih vlada, nastavlja se neprihvatljivo kršenje Zakona o ravnopravnosti polova u BiH, koji jasno propisuje da zastupljenost manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40% i da se sve ostalo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje ovim zakonom zahtjeva.
Dodajmo na to i neprihvatljivo malu zastupljenost žena u zakonodavnim institucijama vlasti. Koja se, indikativno, smanjuje sa povećanjem nivoa vlasti. Pa je taj broj na kantonalnom nivou oko 30%, na entitetskom oko 25%, a na državnom svega oko 20%.
Što zapravo korespondira sa položajem žena u stranačkim rukovodstvima, zarobljenim u patrijarhalnom obrascu funkcionisanja. Koji i jesu najodgovorniji za aktualno stanje.
Nijedna od vlada u BiH, trenutno, nema ženu na mjestu premijera. Broj žena u 6 novoimenovanih vlada je i do 4 puta manji od propisanog zakonom. A u HNK i ZDK su još uvijek aktivne vlade iz prethodnog mandata, koje u svom sastavu nemaju nijednu(!) ženu (što je poseban skandal).
Dodatno, samo Skupštine ZDK i BPK i Predstavnički dom PS BiH – 3 od 16 institucija zakonodavne vlasti u BiH (posmatrajući domove naroda odvojeno) – imaju ženu na mjestu predsjedavajućeg. A i rukovodeća mjesta klubova stranaka i skupštinskih radnih tijela, dominantno zauzimaju muškarci.
Mi nažalost, imamo vlast koja, umjesto gradnje i učvršćivanja pravne države i garantovanja ljudskih prava svim svojim građanima i strogog kažnjavanja diskriminacije, po bilo kom osnovu, radi sve suprotno od toga – krši prava svojih građana, urušava pravnu državu i sama proizvodi ili provodi sistemsku diskriminaciju. Uključujući i ovu na rodnoj osnovi.
CCI, u ime građana ove zemlje, zahtjeva poštovanje zakona i ljudskih prava, formiranje vlada u skladu sa važećim zakonskim propisima, te izmjene Zakona o ravnopravnosti polova u BiH, na način da se u njemu precizira individualna i kolektivna odgovornost za kršenje Zakona i unesu jasne i stroge sankcije.
Sve dotad, čestitke političara, ženama, za njihov međunarodni praznik, treba odbaciti kao cinične i uvredljive floskule, koje dolaze od onih koji ženama oduzimaju njihova zakonom garantovana prava.
Ne zanimaju nas riječi – ni čestitke, ni obećanja – nego djela. Prestanite vrijeđati žene i njihovo prisustvo u vladama svoditi na beznačajni minimum ili ih potpuno odstranjivati iz (izvršne) vlasti.
Prestanite vršiti diskriminaciju i generirati neravnopravnost u društvu i prestanite kršiti zakone i urušavati pravnu državu!

]]>
<![CDATA[KOLIKO SU OPASNE DIVLJE DEPONIJE? UZORCI TLA I VODE DIVLJIH DEPONIJA SADRŽE TOKSIČNE ELEMENTE, FEKALIJE I OPASNE BAKTERIJE ]]>http://www.cci.ba/news/2/42/579.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/579.htmlWed, 27 Feb 2019

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u Sarajevu predstavili rezultate analize uzoraka tla i vode sa lokaliteta divljih deponija u Srednjoj Bosni, kao i presjek stanja prikupljenih podataka o evidenciji lokaliteta i sadržaju divljih deponija u Federaciji BiH. Istraživanje je provedeno u okviru šire kampanje „Mapiranje nelegalnih deponija –doprinos remedijaciji tla“ koja ima za cilj doprinjeti učinkovitom upravljanju otpadom, sanaciji i remedijaciji tla kroz uspostavu registra nelegalniih (divljih) deponija u Federaciji BiH.
Nedavne poplave koje su zadesile veći dio zemlje, ponovo su ukazale na hroničan  problem neodgovornog odnosa prema prirodi i vodama. Tlo i vode su kontaminirane smećem koje su bujice donijele iz prirode, te je ozbiljno ugroženo zdravlje ljudi na tim područjima. Stanje u ovoj oblasti je alarmantno i zahtjeva što hitnije sistemsko rješavanje problema nekontrolisanog odlaganja otpada u Federaciji BiH.
Analize tla i površinskih voda sa divljih deponija u Srednjoj Bosni (divlje deponije na lokalitetima: „Cipalo“, Općina Kakanj; „Dolovi“, Općina Kakanj; „Malkin most“, Grad Zenica i lokalitetu „Paljike-Hum“, Općina Vitez) su pokazale prisutnost toksičnih elemenata,  kadmija i olova, koja je daleko iznad dozvoljenih granica, tako da tlo sa ispitanih lokaliteta spada u kategoriju kontaminiranog zemljišta. Rezultati mikrobiološke analize površinskih voda sa tih lokaliteta su pokazali prisutnost opasnih bakterija i fekalija, što upućuje na zaključak da su površinske vode kontaminirane fekalijama. S obzirom da u okruženju lokaliteta analiziranih divljih deponija nisu evidentirani drugi izvori zagađenja, zaključak je da su divlje deponije direktni izvori onečišćenja vode.

]]>
<![CDATA[PRESS KONFERENCIJA - KOLIKO SU OPASNE DIVLJE DEPONIJE??? Predstavljanje analiza uzoraka tla i vode sa divljih deponija]]>http://www.cci.ba/news/2/42/578.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/578.htmlTue, 26 Feb 2019

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju na press konferenciju na kojoj će predstaviti rezultate analize uzoraka tla i vode sa lokaliteta divljih deponija u Srednjoj Bosni, kao i presjek stanja prikupljenih podataka o evidenciji lokaliteta i sadržaju divljih deponija u Federaciji BiH.

Press konferencija će se održati u srijedu, 27.02.2019. u 12 sati
u prostorijama hotela Bosnia ( Kulovića 9) , Sarajevo

Nedavne poplave, koje su zadesile veći dio zemlje, ponovo su ukazale na hroničan problem neodgovornog odnosa prema prirodi i vodama. Tlo i vode su kontaminirane smećem koje su bujice donijele iz prirode, te je ozbiljno ugroženo zdravlje ljudi na tim područjima. Stanje u ovoj oblasti je alarmantno i zahtjeva što hitnije sistemsko rješavanje problema nekontrolisanog odlaganja otpada u Federaciji BiH.

]]>
<![CDATA[MONITORING INSTITUCIJA ZAKONODAVNE VLASTI U BIH]]>http://www.cci.ba/news/2/42/577.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/577.htmlThu, 14 Feb 2019

NI 100 DANA OD PROGLAŠENJA REZULTATA IZBORA VEĆINA INSTITUCIJA VLASTI JOŠ NIJE KONSTITUISANA 

U povodu 100 dana od objave zvaničnih rezultata izbora, održanih u oktobru 2018., na kojima su izabrani novi sazivi kantonalnih, entitetskih i državnog parlamenta, Centri civilnih inicijativa su kreirali analizu rezultata izbora, postizbornog procesa konstituisanja vlasti i rezultata ostvarenih u ovom periodu, u kojoj je dat pregled uporednih podataka o sastavu i radu ovih institucija. Analize sa ovakvim vremenskim okvirom, u svijetu se češće vezuju za rad vlada, no, kod nas nedvojbeno postoje značajni razlozi da posmatramo i rezultate rada zakonodavnih institucija vlasti, u ovom vremenskom okviru. A ključni je kontinuitet nepoštovanja čvrstih, zakonima i ustavima propisanih, obaveza ovih institucija, u postizbornom periodu.

 
]]>
<![CDATA[INOVATIVNIM PRISTUPIMA DO JAČE OTPORNOSTI JAVNIH INSTITUCIJA NA KORUPCIJU Provođenje monitoringa antikorupcijskih politika u Bosni i Hercegovini]]>http://www.cci.ba/news/2/42/575.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/575.htmlMon, 17 Dec 2018

Provođenje monitoringa antikorupcijskih politika u Bosni i Hercegovini
Centri civilnih inicijativa (CCI) u saradnji sa Agencijom za javne nabavke BiH započeli su sa primjenom specijalizovanog procesa za mjerenje otpornosti internih politika javnih institucija na rizike korupcije – MAKPI (Monitoring antikorupcijskih politika i implementacija).
Mjerenje otpornosti na rizike korupcije biće provedeno u Agenciji za javne nabavke BiH, tokom prvog kvartala 2019.godine, korištenjem online pristupa, koji se bazira na analizi primjene internih procedura rada institucije kroz provođenje tri ankete: sa uposlenicima, korisnicima i vanjskim ekspertima. Provođenje procesa navedenog mjerenja pomaže instituciji da identificira izvore potencijalne korupcije, te pruži podršku u njenom otklanjanju, kako bi se obezbijedio bolji poslovni okvir i podstaknula poštena konkurencija. Rezultati dobijeni kroz mjerenje biće korišteni, za identifikovanje slabih tačaka, te kao pomoć pri kreiranju plana za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje rada, u konkretnom slučaju, Agencije za javne nabavke BiH, a sve u cilju  jačanja otpornosti na korupciju.
„Kroz primjer jedne institucije nastoji se predstaviti svojevrsni inovativni pristup na polju borbe protiv korupcije, koji bi trebao dovesti do širenja dobre prakse i na ostale javne institucije. Bitno je naglasiti da je ovdje fokus na identifikaciji i poboljšanju slabih tačaka u sadržaju i/ili primjeni internih politika ciljanih institucija, a kroz uključivanje svi interesnih grupa – osoblja institucija, korisnika kao i vanjskih saradnika.“ navodi Igor Stojanović direktor razvoja CCI—a.
„Ovaj projekat je bitan za Agenciju ali i širu javnost, te će se na ovaj način ojačati interne procedure rada koje sprečavaju nastanak korupcije. Dobili smo informaciju od CCI da smo prva institucija u BiH koja provodi ova mjerenja te su naša očekivanja od ovog projekta velika“ izjavio je Đenan Salčin direktor Agencije za javne nabavke.
Slična mjerenja realizovana su tokom 2014. i 2015. u Italiji i Bugarskoj, koja su pomogla da se identifikuju problemi i predstave rješenja. Sama inicijativa dobila je i podršku Generalnog direktorata za unutrašnje poslove Evropske komisije
Navedenu  inicijativu finansira Centar za promociju međunarodnog poduzetništva (CIPE) iz Sjedinjenih Američkih Država čija je misija jačanje demokratije širom svijeta kroz privatno poduzetništvo i tržišno orijentisane reforme.
Sarajevo, 17.12.2018.

]]>
<![CDATA[PRI FORMIRANJU VLADA STRANKE I PARLAMENTI MORAJU POŠTOVATI ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA]]>http://www.cci.ba/news/2/42/574.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/574.htmlTue, 11 Dec 2018

Prema prvim, nezvaničnim, informacijama o sastavima budućih vlada (tamo gdje su se, konstituisanjem skupština, uopšte stekli uslovi za takvu vrstu razgovora), političke stranke koje učestvuju u tim razgovorima, ne vode računa o rodnoj ravnopravnosti.
CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA upozoravaju da kršenje Zakona o ravnopravnosti polova u BiH jeste uobičajeno, ali nije prihvatljivo. I zbog toga što se radi o diskriminaciji i zbog toga što se radi o jednom od udara na pravnu državu, od strane onih koji bi trebali da je grade i štite. Vlast u BiH, dakle, na svim nivoima, krši zakone i ključni je generator diskriminacije.
Niti jedna od 13 vlada, od kantonalnog, preko entitetskog, do državnog nivoa, u prethodnom mandatu (dakle, vlade koje su još uvijek aktivne, u “tehničkom mandatu”), nije ispoštovala ovaj zakon, a dvije – vlade ZDK i HNK – čak, u svom sastavu, nisu imale nijednu ženu.
A, podsjetimo, Zakon propisuje da procenat zastupljenosti manje zastupljenog pola u vladama u BiH ne smije biti ispod 40%. I da se sve ostalo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje (i promocija rodne ravnopravnosti), ovim zakonom, nalaže.
CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA zahtjevaju dosljedno poštovanje Zakona i iskorjenjivanje diskriminacije, u svim njenim oblicima, iz bh. društva, uključujući i diskriminaciju na polnoj osnovi.
I bez obzira na potrebu da se vlast što prije uspostavi, zahtjevamo od poslanika da odbiju glasati o imenovanju vlada, koje svojim sastavom krše zakone, uključujući i Zakon o ravnopravnosti polova.
S druge strane, državnom parlamentu preporučujemo da što prije usvoji izmjene i dopune Zakona o ravnopravnost polova, kojim bi bile uvedene jasne sankcije, za pojedince i institucije koje krše Zakon.
 

]]>
<![CDATA[PREDSTAVNIČKI DOM PS BIH KONSTITUISAN, U ROKU PROPISANOM USTAVOM. ALI DOMOVI NARODA FEDERALNOG I DRŽAVNOG PARLAMENTA NISU.]]>http://www.cci.ba/news/2/42/573.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/573.htmlFri, 07 Dec 2018

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA pozdravljaju jučerašnje konstituisanje PD PS BiH, konstatujući da je ovo jedina od 16 zakonodavnih institucija vlasti u BiH (računajući domove Federalnog i državnog parlamenta odvojeno), koja je svoje konstituisanje izvršila u propisanom roku.
Naime, nakon što je 16.11. istekao, ustavom propisani, rok za konstituisanje kantonalnih skupština, 21.11. za konstituisanje NS RS, 26.11. za konstituisanje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 6.12. istekao je i rok za konstituisanje Predstavničkog doma PS BiH, te domova naroda Federalnog i državnog parlamenta i VN RS.
Osim PD PS BiH, samo su još dvije kantonalne skupštine (TK i KS), te  NS RS svoje konstitutivne sjednice započele u propisanim rokovima. Ali ih, u tom roku, nisu i završile, odnosno process konstituisanja su završile tek na nastavcima konstitutivnih sjednica (NS i Skupština KS) ili on još uvijek traje (Skupština TK).
Iako je prošlo već tri pune sedmice od krajnjeg roka za njihovo konstituisanje, polovina kantonalnih skupština (USK, TK, BPK, K10, HNK) još uvijek nisu dovršile process konstituisanja, odnosno izabrale ili kompletirale svoje rukovodstvo. Kao ni Predstavnički dom Parlamenta FBiH, koji je to trebao obaviti do 26.11. (ali je izabrao samo predsjedavajućeg iz reda bošnjačkog naroda ali ne i njegove zamjenike iz srpskog i hrvatskog naroda).
Zbog neodgovornog odnosa, prvo političkih stranaka i poslanika u prethodnom mandatu, a sada, nakon održanih izbora, Centralne izborne komisije, na čiju se odluku predugo čeka, nijedna kantonalna skupština (a posljedično ni Dom naroda Parlamenta FBiH) nije izvršila Izbornim zakonom propisanu obavezu da “odmah po sazivanju skupštine, a najkasnije mjesec dana nakon ovjere izbora” izabere delegate za Dom naroda Parlamenta FBiH (a onda i za Dom naroda PS BiH). Obavezu izbora delegata (za DN PS BiH i VN RS), u propisanom roku, izvršila je jedino NS RS, koja nije imala potrebu čekati odluku CIK-a.
CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA čitavu situaciju tretiraju kao neprihvatljivu. I pozivaju i CIK i sve parlamentarne političke stranke i izabrane poslanike da se uozbilje i što prije prestanu baviti sami sobom, nego da završe proces konstituisanja zakonodavne vlasti, imenuju vlade i počnu raditi nešto u interesu građana. Odnosno, počnu rješavati nagomilane probleme ove zemlje, poboljšavati kvalitet života građana, stvarati uslove koje će mlade i sposobne ljude motivisati za ostanak a ne bezglavi bijeg od ove države i njene vlasti i besmislenih političkih sukoba. Inače će i izbori i konstituisanje vlasti prestati imati ikakav značaj.  
Naglašavamo da je od posljednjih sjednica skupština na kojima je zabilježen neki produktivni rad prošlo nekoliko mjeseci – Predstavnički dom Parlamenta FBiH i Skupština PK su, npr. posljednje sjednice (u prethodnom mandatu) održali prije čak 5 mjeseci.


]]>