Centri civilnih inicijativa - Priče u fokusu http://www.cci.ba Centri civilnih inicijativa - Priče u fokusu Centri civilnih inicijativa - Priče u fokusu 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[TENDER ZA ANGAŽMAN TRENERA IZ OBLASTI RAZVOJA JAVNIH POLITIKA I ZAGOVARANJA]]>http://www.cci.ba/news/1/42/93.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/93.htmlWed, 24 Mar 2021

Centri civilnih inicijativa (CCI) objavljuju poziv za angažman Trenera iz oblasti razvoja javnih politika i zagovaranja u svrhu realizacije treninga razvijanja kapaciteta organizacija civilnog društva na temu razvoja javnih politika i zagovaranja na trogodišnjem projektu STEP kojeg finansira Evropska unija (EU).

Opis posla (ToR) sa uslovima i procedurom za apliciranje na ovaj poziv možete naći u dokumentu na linku. Obrazac za finansijsku ponudu se možete preuzeti na linku.

]]>
<![CDATA[JAVNI POZIV VOLONTERIMA ZA UČEŠĆE U BORBI PROTIV KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA, Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (CRMA)]]>http://www.cci.ba/news/1/42/91.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/91.htmlThu, 26 Nov 2020

 Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (CRMA), kao partner projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (Assistance to citizens in Fight against Corruption – ACFC), koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), a koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) upućuje javni poziv volonterima za učešće u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama.

]]>
<![CDATA[JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA „Monitoring javnih nabavki“ u okviru projekta „PODRŠKA GRAĐANIMA U BORBI PROTIV KORUPCIJE “ UDRUŽENJE “CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA I ANALIZE” (CRMA) ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/90.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/90.htmlThu, 15 Oct 2020

Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (CRMA), kao partner projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (Assistance to citizens in Fight against Corruption – ACFC), koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), a koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) upućuje javni poziv organizacijama civilnog društva (udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine da podnesu prijedloge projekata usmjerene na borbu protiv korupcije s fokusom na antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki.

Od aplikanata se traži da dostave ispunjenu aplikacionu formu, te ostale aplikacijom zahtjevane dokumente i to isključivo putem online platforme za apliciranje dostupne na linku: http://tender.protivkorupcije.ba/

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 12. novembar 2020. do 16:00 časova

]]>
<![CDATA[JAVNI POZIV ZA PROJEKTE VOĐENJA GRAĐANSKIH INICIJATIVA I KAMPANJA U OBLASTI BORBE PROTIV KORUPCIJE]]>http://www.cci.ba/news/1/42/78.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/78.htmlMon, 25 May 2020

Centri civilnih inicijativa (CCI) kao implementator projekta Podrške građanima u borbi protiv korupcije koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) upućuje javni poziv organizacijama civilnog društva (udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na borbu protiv korupcije,  s fokusom na rješavanje konrektnih problema identifikovanih na lokalnom nivou ili zagovaračkih inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti. 

Javni poziv je otvoren kontinurano odnosno do konačne raspodjele sredstava raspoloživih za grantove. CCI će permanentno vršiti vrednovanje prispjelih prijedloga projekata i dodjeljivati grantove za odobrene inicijative, a informacije od značaja za oblast javnog poziva i odgovori na postavljena pitanja će periodično biti revidirani ili dopunjavani na web-stranici www.cci.ba. S tim u vezi, pozivamo sve potencijalne aplikante da se redovno informišu o novostima i dopunama javnog poziva.

Program malih grantova predviđa sljedeće iznose podrške namijenjene organizacijama civilnog društva čiji prijedlozi projekata budu odobreni: 

  • do 25.000,00 USD vrijednost projekta na nivou lokalne zajednice, u trajanju do 12 mjeseci  i
  • do 50.000,00 USD je moguća vrijednost projekta namijenjenog za provođenje zagovaračkih aktivnosti i inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti, u trajanju do 12 mjeseci. 
]]>
<![CDATA[Dodijeljeno pet grantova nevladinim organizacija za borbu protiv korupcije u zdravstvu]]>http://www.cci.ba/news/1/42/89.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/89.htmlFri, 28 Aug 2020

Kroz zajednički program malih grantova koji je podržan projektom „Izliječimo zdravstvo“, finansiranim od strane Evropske Unije, te projektom „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), podržano je 5 projekata za smanjenje korupcije u oblasti zdravstva, ukupne vrijednosti 25.000 eura.


Nakon procedure javnog konkursa za dodjelu sredstava, od strane Komisije za evaluaciju izabrano je pet najkvalitetnijih projekata. Radi se o projektima bh. nevladinih organizacija koji uključuju watch dog aktivnosti, prije svega na lokalnom nivou, te  javne kampanje koje imaju za cilj unapređenje sistema prevencije i sprečavanja korupcije u zdravstvenim ustanovama u BiH.

]]>
<![CDATA[TENDER ZA NABAVKU MATERIJALA ZA POSMATRANJE IZBORA]]>http://www.cci.ba/news/1/42/88.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/88.htmlThu, 27 Aug 2020

Centri civilnih inicijativa objavljuju tendersku proceduru za nabavku materijala. U nastavku možete pronaći sljedeću tendersku dokumentaciju:

1. Obavještenje o proceduri

2. Uputstvo za ponuđače

3. Obrazac ponude

4. Tehničku specifikaciju i formular za tehničku ponudua

5. Formular za finansijsku ponudu

6. Tabelu administrativne prihvatljivosti

7. Tabelu za evaluaciju/ocjenjivanje ponuda

8. Ispravka tenderske dokumentacije

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24.09.2020. godine (četvrtak) do 16:00 sati na adresu Centri civilnih inicijativa (CCI), Ludviga Kube 7, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Više informacija nalazi se u priloženoj tenderskoj dokumentaciji.

]]>
<![CDATA[TENDER ZA ANGAŽMAN EKSPERTA ZA MONITORING I EVALUACIJU]]>http://www.cci.ba/news/1/42/87.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/87.htmlTue, 25 Aug 2020

Centri civilnih inicijativa (CCI) objavljuju poziv za angažman Eksperta/ice za monitoring i evaluaciju u svrhu uspostave sistema za monitoring i evaluaciju, evaluacije aktivnosti sa fokusom na rezultate, te izradu periodičnih izvještaja o evaluaciji na trogodišnjem projektu STEP kojeg finansira Evropska unija (EU).

Opis posla (ToR) sa uslovima i procedurom za apliciranje na ovaj poziv možete naći u dokumentu na linku.

]]>
<![CDATA[Open Call for Mid-term Evaluation of the SELDI Initiative]]>http://www.cci.ba/news/1/42/86.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/86.htmlWed, 22 Jul 2020

The SELDI initiative is looking for an expert in the area of good governance, anti-corruption and the rule of law, who would perform the mid-term evaluation of the initiative covering the period 10 May 2018 - 9 May 2020. The mid-term evaluation should assess the achieved impact, the level of CSOs involvement and the acceptance of the provided policy recommendations.

]]>
<![CDATA[CCI UPUTIO PISMO VIJEĆNICIMA I NAČELNIKU OPĆINE KALESIJA]]>http://www.cci.ba/news/1/42/85.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/85.htmlTue, 21 Jul 2020

Nakon što smo objavili saopštenje u kojem upozoravamo na revizorske izvještaje o nizu nepravilnosti u Općini Kalesija, danas smo o tome obavijestili vijećnike i načelnika Općine Kalesija. 

Revizorski izvještaji su jedna od karika kojom bi se, kroz pravovremenu implementaciju revizorskih preporuka, mogla unaprijediti transparentnost i efikasnost trošenje građanskog novca!

Upravo zbog toga, potrebno je ozbiljno pristupiti razmatranju nalaza revizora i poduzeti mjere za prevazilaženja slabosti i neregularnosti identifikovani u revizorskom izvještaju.

 

]]>
<![CDATA[TENDER ZA ANGAŽMAN STRUČNJAKA/INJE ZA KOMUNIKACIJU I VIDLJIVOST]]>http://www.cci.ba/news/1/42/84.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/84.htmlTue, 07 Jul 2020

Centri civilnih inicijativa (CCI) objavljuju tender za angažman stručnjaka/inje za komunikaciju i vidljivost za izradu Strategije / plana komunikacije i vidljivosti, mentorstvo i evaluaciju komunikacije i vidljivosti i PR aktivnosti u okviru trogodišnjeg projekta STEP kojeg finansira Evropska unija (EU).

Stručnjak/inja koji posjeduje znanje i vještine u oblasti izrade strategije/plana komunikacije i vidljivosti za EU projekte, kao i relevantno iskustvo u projektima civilnog društva u oblasti PR-a i nadgledanja izbora, biće angažovan u planiranom periodu od 60 dana (u skladu sa poslatom ponudom i potrebama projekta) u periodu juli 2020. – decembar 2022. godine.

Kompletan tenderski dosije nalazi se na sljedećem linku:

ToR - Ekspert za komunikaciju i vidljivost
Pitanja i odgovori

]]>