Centres for Civic Initiatives - Spot-light story http://www.cci.ba Centres for Civic Initiatives - Spot-light story Centres for Civic Initiatives - Spot-light story 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[Newsletter 2nd quarter of 2022 - Assistance To Citizens In the Fight Against Corruption]]>http://www.cci.ba/news/2/42/99.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/99.htmlMon, 15 Aug 2022

We present you newsletter within the project »Assistance To Citizens In the Fight Against Corruption«. Below you will find an overview of the most significant aspects of work of informal citizen groups and civil society organizations in their anti-corruption initiatives, as well as an overview of the work of the project implementing organizations on project during the 2nd quarter of 2022. 

The program Assistance to Citizens in the Fight against Corruption (ACFC) is implemented by the Centers for Civic Initiatives, the lead implementer, and Transparency International (TI BiH) and the Center for Media Development and Research (CRMA), the implementing partners. The project is supported by USAID Bosnia and Herzegovina.

]]>
<![CDATA[Analysis "Foreign Direct Investments Screening Mechanisms – An outlook for Bosnia and Herzegovina" and priority recommendations for solving key the issues of the private sector]]>http://www.cci.ba/news/2/42/98.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/98.htmlThu, 28 Jul 2022

Centers for Civic Initiatives (CCI) formed a Working Group composed of the representatives of the business sector in BiH, which in the preceding period addressed the priority problems faced by the private sector in BiH as well as defined the key solutions in order to improve regulation and strategic directions in the aforementioned area.

The analysis and policy paper can be downloaded on the following link:

Foreign Direct Investment Screening Mechanism - An outlook for BiH

Policy Paper - priority recommendations for solving key the issues of the private sector 

]]>
<![CDATA[Newsletter IV quarter 2021 - Assistance To Citizens In the Fight Against Corruption]]>http://www.cci.ba/news/2/42/97.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/97.htmlFri, 21 Jan 2022

Newsletter IV quarter 2021 - Assistance To Citizens In the Fight Against Corruption

We present you newsletter within the project »Assistance To Citizens In the Fight Against Corruption«. Attached you will find an overview of the most significant aspects of work of informal citizen groups and civil society organizations in their anti-corruption initiatives, as well as an overview of the work of the project implementing organizations on project during the 4th quarter of 2021.

The program Assistance to Citizens in the Fight against Corruption (ACFC) is implemented by the Centers for Civic Initiatives, the lead implementer, and Transparency International (TI BiH) and the Center for Media Development and Research (CRMA), the implementing partners. The project is supported by USAID Bosnia and Herzegovina.

]]>
<![CDATA[Postani član/ica tima "Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH"]]>http://www.cci.ba/news/2/42/96.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/96.htmlFri, 15 Oct 2021

 

 

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ poziva te da postaneš dio tima mladih pravnika koji će kroz borbu protiv izbornih nepravilnosti doprinijeti boljim izborima u Bosni i Hercegovini.

 

Cilj aktivnosti „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ je izgradnja kapaciteta odabranih mladih pravnika/ca iz BiH u borbi protiv izbornih nepravilnosti (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka). Ideja vodilja aktivnosti je da se kontinuirano izgrađuju kapaciteti i kohezija u ovoj grupi, ostavljajući je na kraju životnog vijeka projekta kao oblik naslijeđa koji bi potencijalno mogao prerasti u aktivnu grupu koja će svoje vještine i znanje u vezi sa zaštitom izbornog prava koristiti na dobrobit šire zajednice.

 

 

Članovi/ce tima „Mladi pravnici za bolje izbore u BiH“ će se angažovati na period do 45 dana (shodno planu edukacije, planu projektnih aktivnosti i održavanju izbora u BiH) u periodu novembar 2021. - novembar 2022. godine u cilju zajedničkog rada na sljedećim aktivnostima:

 

 

 

 

Izgradnja kapaciteta (edukacija, treninzi, diskusije, studijske posjete) na temu izbora, izbornih nepravilnosti i sprječavanja istih;

 

 

Upoznavanje sa pravnim mehanizmima zaštite izbornog prava i izrada dokumenata (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka);

 

 

Doprinos posmatranju izbora kroz analizu prijavljenih nepravilnosti, postupanje u skladu sa evidentiranim nepravilnostima i uz odobrenje vođe tima, te rad u timu za kritične situacije na izborni dan;

 

 

Izrada periodičnih izvještaja o aktivnostima.

]]>
<![CDATA[Održan seminar za članove Odbora za reviziju i drugih odbora Narodne skupštine Republike Srpske]]>http://www.cci.ba/news/2/42/95.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/95.htmlTue, 28 Sep 2021

Centri civilnih inicijativa (CCI), s ciljem ukazivanja na važnost procesa javne revizije i potrebe ozbiljnijeg pristupa svih aktera u kontroli trošenja javnog novca, organizovali su dvodnevni seminar za članove Odbora za reviziju i drugih odbora Narodne skupštine Republike Srpske 23. i 24.09.2021. godine u Tesliću .

Prvi dan seminara predavači su bili predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, koji su izmedju ostalog predstavili i pribiližili članovima odborā osnovne komponente finansijske revizije, odgovornost subjekta revizije za finansijske izvještaje i usklađenost, odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti, te proces revizije učinka, izvještavanje i korišćenje rezultata revizije učinka.

]]>
<![CDATA[Analiza ulaganja u 4G mrežu u Bosni i Hercegovini.]]>http://www.cci.ba/news/2/42/94.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/94.htmlThu, 12 Aug 2021

Centri civlnih inicijativa (CCI), u saradnji s Centrom za međunarodno privatno poduzetništvo (CIPE) iz Vašingtona, proveli su istraživanje o ulaganjima u razvoj četvrte generacije tehnologije širokopojasne mobilne mreže (4G / 4G+ mreža) u Bosni i Hercegovini (BiH), s naglaskom na tri vodeća telekom operatera. 

]]>
<![CDATA[TENDER ZA ANGAŽMAN TRENERA IZ OBLASTI RAZVOJA JAVNIH POLITIKA I ZAGOVARANJA]]>http://www.cci.ba/news/2/42/93.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/93.htmlWed, 24 Mar 2021

Centri civilnih inicijativa (CCI) objavljuju poziv za angažman Trenera iz oblasti razvoja javnih politika i zagovaranja u svrhu realizacije treninga razvijanja kapaciteta organizacija civilnog društva na temu razvoja javnih politika i zagovaranja na trogodišnjem projektu STEP kojeg finansira Evropska unija (EU).

Opis posla (ToR) sa uslovima i procedurom za apliciranje na ovaj poziv možete naći u dokumentu na linku. Obrazac za finansijsku ponudu se možete preuzeti na linku.

]]>
<![CDATA[OPEN INVITATION TO VOLUNTEERS TO PARTICIPATE IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT, Association "Center for Media Development and Analysis" (CRMA)]]>http://www.cci.ba/news/2/42/91.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/91.htmlThu, 26 Nov 2020

Association "Center for Media Development and Analysis" (CRMA), as a partner of the project "Assistance to Citizens in Fight Against Corruption" (ACFC), implemented by the Centers for Civil Initiatives (CCI), which is financially supported by the United States Agency for International Development (USAID) issues a public invitation to volunteers to participate in the fight against corruption in public procurement.

]]>
<![CDATA[PROJEKAT „PODRŠKA GRAĐANIMA U BORBI PROTIV KORUPCIJE “ UDRUŽENJE “CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA I ANALIZE” (CRMA) - JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA „Monitoring javnih nabavki“]]>http://www.cci.ba/news/2/42/90.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/90.htmlThu, 15 Oct 2020

 Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (CRMA), kao partner projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (Assistance to citizens in Fight against Corruption – ACFC), koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), a koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) upućuje javni poziv organizacijama civilnog društva (udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine da podnesu prijedloge projekata usmjerene na borbu protiv korupcije s fokusom na antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki.

Od aplikanata se traži da dostave ispunjenu aplikacionu formu, te ostale aplikacijom zahtjevane dokumente i to isključivo putem online platforme za apliciranje dostupne na linku: http://tender.protivkorupcije.ba/Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 12. novembar 2020. do 16:00 časova

 
POZADINA

Petogodišnji projekat „Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (Assistance to citizens in Fight against Corruption – ACFC) provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat se implementira u periodu septembar 2019 – septembar 2024. godine.

Cilj projekta ACFC je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane i osmišljene na način da potiču snažan i održiv antikorupcijski aktivizam u cijeloj zemlji, i na svim nivoima. Projakat ACFC ima za svrhu da civilno društvo bude reprezentativno i kredibilno u borbi protiv korupcije.

U skladu sa ciljem projeka, ACFC će kroz program malih grantova podržati organizacije civilnog društva da rade na rješavanju konkretnih antikorupcionih inicijativa u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, pokreću kampanje usmjerene na više nivoe vlasti, te podržati organizacije civilnog društva da provode antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki. Mobilizacija javnosti, povećan angažman građana u borbi protiv korupcije, javni pritisak na donosioce odluka i nosioce javnih funkcija da rade u interesu građana i bore se protiv korupcije, ključno je za hvatanje u koštac sa ovim društvenim fenomenom.


]]>
<![CDATA[JAVNI POZIV ZA PROJEKTE VOĐENJA GRAĐANSKIH INICIJATIVA I KAMPANJA U OBLASTI BORBE PROTIV KORUPCIJE]]>http://www.cci.ba/news/2/42/78.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/78.htmlMon, 25 May 2020

Centri civilnih inicijativa (CCI) kao implementator projekta Podrške građanima u borbi protiv korupcije koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) upućuje javni poziv organizacijama civilnog društva (udruženjima i fondacijama) iz Bosne i Hercegovine da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na borbu protiv korupcije,  s fokusom na rješavanje konrektnih problema identifikovanih na lokalnom nivou ili zagovaračkih inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti. 

Javni poziv je otvoren kontinurano odnosno do konačne raspodjele sredstava raspoloživih za grantove. CCI će permanentno vršiti vrednovanje prispjelih prijedloga projekata i dodjeljivati grantove za odobrene inicijative, a informacije od značaja za oblast javnog poziva i odgovori na postavljena pitanja će periodično biti revidirani ili dopunjavani na web-stranici www.cci.ba. S tim u vezi, pozivamo sve potencijalne aplikante da se redovno informišu o novostima i dopunama javnog poziva.

Program malih grantova predviđa sljedeće iznose podrške namijenjene organizacijama civilnog društva čiji prijedlozi projekata budu odobreni: 

  • do 25.000,00 USD vrijednost projekta na nivou lokalne zajednice, u trajanju do 12 mjeseci  i
  • do 50.000,00 USD je moguća vrijednost projekta namijenjenog za provođenje zagovaračkih aktivnosti i inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti, u trajanju do 12 mjeseci. 
]]>