Centres for Civic Initiatives - Press relasease http://www.cci.ba Centres for Civic Initiatives - Press relasease Centres for Civic Initiatives - Press relasease 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[14 FEDERALNIH INSTITUCIJA NA SASLUŠANJU PRED KOMISIJOM ODGOVORNOM ZA REVIZIJU PARLAMENTA FBIH ]]>http://www.cci.ba/news/2/42/649.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/649.htmlFri, 21 Oct 2022

  Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH će 25. i 26. oktobra organizovati saslušanja za 14 federalnih institucija koje nisu dobile pozitivno mišljenje revizora za svoje finansijske izvještaje ili/i usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Iako su prema dosadašnjoj praksi i smjernicama Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, javna saslušanja trebala biti organizovana u mjesecu julu, Parlamentarna komisija je odlučila da saslušanja organizuje tek krajem oktobra, skoro 5 mjeseci nakon objave revizorskih izvještaja za federalne institucije. Ovakva dinamika organizovanja javnih saslušanja dodatno zabrinjava ukoliko se uzme u obzir činjenica da je Ured za reviziju FBIH, do kraja septembra, objavio sve izvještaje o provedenim finansijskim revizijama za 2021. godinu, a Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta FBiH tek najavljuje javna saslušanja za 14 budžetskih korisnika čiji su revizorski izvještaji objavljeni u junu mjesecu ove godine.

]]>
<![CDATA[ARE AUDIT REPORTS GOING TO WAIT FOR THE NEXT COMPOSITION OF THE ZENICA-DOBOJ CANTONAL ASSEMBLY?]]>http://www.cci.ba/news/2/42/648.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/648.htmlThu, 28 Jul 2022

 The Collegium of the Zenica-Doboj Cantonal Assembly held another session without putting audit reports on the Assembly's agenda. Recognizing the importance of public audit, the government and assembly anti-corruption bodies reacted, seeking that audit reports be introduced into the parliamentary procedure. Despite the reactions, some members of the Assembly's Collegium continued to disregard the audit reports for the Budget, the Health Insurance Fund, and the Ministry of Economy of the Zenica-Doboj Canton published in 2021.

]]>
<![CDATA[WHY HAS THE ZDC ASSEMBLY NOT REVIEWED AUDIT REPORTS FOR TEN MONTHS? Who is Preventing Control Over Spending of Public Money in ZDC?]]>http://www.cci.ba/news/2/42/647.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/647.htmlWed, 06 Jul 2022

 The Collegium of the Zenica-Doboj Canton has refused to include audit reports in the ZDC's agenda four times, thereby obstructing the review of audit reports by the highest legislative level in the Canton. Of 13 members of the Collegium, eight members (Amra Jupić – A SDA, Andrej Kajić - HDZ, Ivo Tadić - HDZ, Vedrana Dugonjić - HDZ, Omer Škaljo - independent representative, Ćazim Huskić- SDA, Himzo Smajić- SDA, Sejad Zaimović - SDA) never voted FOR, i.e., to have reports of audited institutions of the ZDC canton published in 2021 included as separate points in the ZDC Assembly's agenda. It is evident that some members of the Collegium are not demonstrating accountability toward citizens or desire to contribute to more accountable and transparent spending of public money.

]]>
<![CDATA[NEDOPUSTIVA DINAMIKA RADA SKUPŠTINE ZDK! DO KADA ĆE KOLEGIJUM ONEMOGUĆAVATI DA SKUPŠTINA ZDK RAZMATRA REVIZORSKE IZVJEŠTAJE?]]>http://www.cci.ba/news/2/42/646.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/646.htmlFri, 01 Jul 2022

Završena je još jedna sjednica Skupštine ZDK na kojoj zastupnici nisu raspravljali o revizorskim izvještajima, jer pojedini članovi Kolegijuma Skupštine ZDK još uvijek, čak i nakon 10 mjeseci od objave, opstruiraju stavljanje revizorskih izvještaja na Dnevni red Skupštine ZDK. Na ovaj način, ti članovi Kolegijuma Skupštine ne iskazuju očekivanu odgovornost prema građanima ovog kantona i spremnost da doprinesu poboljšanju stanja u javnim institucijama.

]]>
<![CDATA[DA LI ĆE IZBORNA GODINA UTICATI NA POSTUPANJE PARLAMENATA PO REVIZORKIM IZVJEŠTAJIMA?]]>http://www.cci.ba/news/2/42/645.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/645.htmlMon, 27 Jun 2022

  Vrhovne revizorske institucije (VRI) započele su sa objavom revizorskih izvještaja u ovoj godini, radeći svoj posao prema planu. Na redu je dalje postupanje revidiranih subjekata i nadležnih parlamenata. Neodložno i hitno djelovanje, jer smo u izbornoj godini kada istekom mandata svi procesi unutar parlamenata idu „na čekanje“, što, kada je u pitanju zaštita javnog interesa i javnog novca, ne bi trebalo da se desi. Javna sredstva su pare svih građana i izuzetno je bitno da se ona troše transparentno, odgovorno i efikasno, te da se njima raspolaže u najboljem interesu građana. Još važnije je da ukoliko dođe do odstupanja od navedenih principa uslijedi adekvatna reakcija nadležnih. 

Institucije kod kojih revizori detektuju nepravilnosti, u obavezi su da izrade Akcione planove za otklanjanje uočenih nepravilnosti i iste dostave nadležnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dobijanja konačnog izvještaja. Ova obaveza je propisana Zakonom uz naveden precizan rok. Nakon završene revizije u 2021. godini, čak 32 institucije ovu obavezu nisu ispoštovale u roku. Iznenađuje da su na spisku i one institucije čija je primarna uloga upravo da osiguraju da se sve radi u skladu sa zakonom, kao što su određene pravosudne institucije, Sud BiH, Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru, pa čak i zakonodavni organi kao što je Parlamentarna skupština BiH, kao i mnoga ministarstva u zemlji. 

]]>
<![CDATA[- Objavljen prvi paket revizorskih izvještaja za 19 korisnika budžeta FBiH - URED ZA REVIZIJU FBIH ZAVRŠAVA OBAVEZE NA VRIJEME, DA LI ĆE GA ISPRATITI PARLAMENT FBIH?]]>http://www.cci.ba/news/2/42/644.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/644.htmlFri, 03 Jun 2022

  Povodom objave prvog paketa revizorskih izvještaja Ureda za reviziju u FBiH, Centri civilnih incijativa (CCI) pozivaju Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju Parlamenta Federacije BiH da što prije zakaže javna saslušanja sa predstavnicima 14 revidiranih institucija koje nisu dobile pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i na usklađenost, te omogući uključivanje Parlamenta FBiH kroz  upućivanje Izvještaja o provedenim saslušanjima i predmetnim revizorskim izvještajima.

]]>
<![CDATA[- NEODGOVORNA IGRA INSTITUCIJA U ZDK - VLADA NE DOSTAVLJA REVIZORSKE IZVJEŠTAJE SKUPŠTINI, NITI IH SKUPŠTINA TRAŽI OD VLADE]]>http://www.cci.ba/news/2/42/643.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/643.htmlWed, 18 May 2022 Pozivamo Kolegij Skupštine ZDK da prestane sa daljnjim odlaganjem skupštinskog razmatranja revizorskih izvještaja objavljenih u 2021. godini, i da po ugledu na neke druge institucije, konačno reaguje i u granicama svoje nadležnosti preduzme korake na zaštiti javnog novca. Za početak, da stavi na dnevni red tri revizorska izvještaja za institucije ZDK objavljena u 2021. godini te omogući zastupnicima da o istima otvore raspravu. Identifikovani propusti neće nestati ignorisanjem revizorskih izvještaja i guranjem problema pod tepih.]]><![CDATA[SKUPŠTINA KS NE PROVODI U POTPUNOSTI VLASTITI ZAKLJUČAK - Na čekanju 4 revizorska izvještaja - ]]>http://www.cci.ba/news/2/42/642.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/642.htmlMon, 16 May 2022

 Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Kolegij i Skupštinu Kantona Sarajevo da razmatraju revizorske izvještaje  koji su objavljeni u proteklom periodu, te ispoštuju vlastiti Zaključak po ovom pitanju. Skupština Kantona Sarajevo u julu 2021. godine, prihvatila je Zaključak kojim se obavezuje razmatrati izvještaje o reviziji za institucije Kantona Sarajevo zajedno sa Akcionim planovima za otklanjanje potencijalnih slabosti i nepravilnosti. Zaključak nije realizovan u potpunosti. Skupština KS je od jula 2021. godine do sada, od pet objavljenih revizorskih izvještaja, razmatrala samo jedan - Informaciju o obavljenoj finansijskoj reviziji KJKP „Toplane Sarajevo“, dok su revizorski izvještaji za ostale četiri institucije još uvijek na čekanju.

]]>
<![CDATA[NISKA REALIZACIJA REVIZORSKIH PREPORUKA U BPK, NEOPHODNO UKLJUČIVANJE SKUPŠTINE KANTONA]]>http://www.cci.ba/news/2/42/641.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/641.htmlThu, 12 May 2022

 Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je u 2021. godini Izvještaj o finansijskoj reviziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu koje sadrži mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje i mišljenje sa rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima. Revizori su identifikovali slabosti i propuste i dali preporuke za njihovo otklanjanje, a revidirane institucije su utvrdile Plan za prevazilaženje propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskom izvještaju.

]]>
<![CDATA[ POJEDINI ČLANOVI ODBORA ZA REVIZIJU NS RS OBESMIŠLJAVAJU RAD GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU Glavna služba za reviziju u 2021. godini objavila 71 revizorski izvještaj od čega nadležni Odbor NS RS za 14 mjeseci nije razmotrio nijedan ]]>http://www.cci.ba/news/2/42/640.htmlhttp://www.cci.ba/news/2/42/640.htmlMon, 21 Feb 2022

 Nakon otkazivanja još jedne sjednice Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, 9. februara 2022. godine, usljed nedostatka kvoruma za rad, Centri civilnih inicijativa (CCI) su uputili dopis i  pozvali predsjednika Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske da što prije ponovo zakaže sjednicu, a članove Odbora da se odazovu i razmatraju planirane revizorske izvještaje, kako bi ostvarili svoju ulogu u parlamentarnom nadzoru, a sve u cilju efikasnijeg, odgovornijeg i transparentnijeg rada institucija Republike Srpske, te zaštitete javnih sredstava i interesa građana.

]]>