Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

'Jačanje integriteta javnog sektora: depolitizacija za vladavinu prava'

naslov

Opšti cilj projekta je da doprinese vladavini prava i dobrom upravljanju u BiH, zagovarajući profesionalnost i integritet javnog sektora, naročito procedure imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru.

Kroz dva specifična podcilja, projekat će se fokusirati na:

 (a) poboljšanje pravnog okvira koji umanjuje manipulaciju u korištenju javnog konkursa za slobodno radno mjesto i značajno poboljšava šanse za kompetentne osobe da dobiju posao u javnom sektoru , bez političkih veza i

(b) aktualizacija pitanja “politička podobnost vs. kompetentno zapošljavanje” u državnim institucijama i firmama, na način da se podigne nivo javnog interesa/svijesti i da se ojača pritisak na donosioce odluka da usvoje nove politike i prakse te da omoguće zapošljavanje najboljih pojedinaca na transparentnoj i konkurentnoj osnovi.

 

naslov