Story in focus - Archives
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
JAVNI POZIV - JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U BiH ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „IZLIJEČIMO ZDRAVSTVO“

26.07.2019

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) i Centri Civilnih Inicijativa (CCI) pozivaju javne zdravstvene ustanove u BiH da uzmu učešće u projektu „Izliječimo zdravstvo“ u okviru kojeg će se raditi na jačanju kapaciteta javnih zdravstvenih ustanova u prevenciji i borbi protiv korupcije u zdravstvenom sektoru. TI BiH u saradnji sa CCI, i finansijsku podršku Europske unije, provodi projekat „Izliječimo zdravstvo“ koji ima za cilj uspostavljanje sistemskih rješenja u prevenciji i borbi protiv korupcije u zdravstvenom sektoru u BiH, sa posebnim fokusom na oblasti: javne nabavke, finansijsko upravljanje, sukob interesa i upravljanje ljudskim resursima. U okviru projekta, planirana je uspostava saradnje sa 15 javnih zdravstvenih ustanova na teritoriji BiH, sa kojima će TI BiH i CCI sarađivati na utvrđivanju rizika i izradi i/ili izmjeni internih antikorupcijskih politika u navedenim prioritetnim oblastima. U cilju ostvarenja što učinkovitije saradnje, u okviru svake zdravstvene ustanove zamišljeno je formiranje timova koji će direktno raditi sa projektnim timom u procjeni rizika od korupcije i razvoju internih akata i postupaka za sprječavanje korupcije. U navedenom periodu, TI BiH i CCI planiraju vršiti edukacije za predstavnike zdravstvenih ustanova u prioritetnim oblastima, koje će biti usmjerene na unapređenje znanja i jačanje kapaciteta odabranih ustanova, te razmjenu znanja i iskustava između samih zdravstvenih ustanova. Usvajanjem internih akata i procedura u rizičnim oblastima odabrane zdravstvene ustanove će uspostaviti najbolje prakse u pogledu standarda transparentnosti i integriteta kako bi se osigurala učinkovita prevencija korupcije. Pravo prijave na Javni poziv za učešće u projektu „Izliječimo zdravstvo“ imaju javne zdravstvene ustanove koje ispunjavaju sljedeće uslove: Jasno opredjeljenje u namjeri predstavnika javne zdravstvene ustanove da učestvuje u identificiranju rizika od korupcije, izradi internih akata i njihovom usvajanju, te da će u budućnosti raditi na implementaciji istih; Da posjeduju web stranicu i da je ista redovno ažurirana; Delegiranje i imenovanje predstavnika za učešće na 15 planiranih radionica koje će se održati prema naknadno usaglašenom rasporedu.  Kriteriji za izbor i ocjenu prijave: da javna zdravstvena ustanova ispunjava gore navedene uslove; da javna zdravstvena ustanova izražava zainteresovanost za učešće u projektu; broj stanovnika koje javna zdravstvena ustanova pokriva u pružanju usluga; geografska rasprostranjenost ustanova i obim usluga koje pružaju u okviru svog djelovanja. Napomena: Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu ovog Javnog poziva, kao i na web stranici www.ti-bih.org. TI BiH će snositi sve troškove organizacije radionica, konsultacija i sastanaka prilikom identificiranja rizika od korupcije, kreiranja i uspostavljanja internih akata i procedura, te kontinuirano pružati podršku odabranim javnim zdravstvenim ustanovama kroz implementaciju istih. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na web stranici TI BiH (www.tibih.org). Prijave sa naznačenim nazivom, kontaktima i naznakom: PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU „IZLIJEČIMO ZDRAVSTVO“ je potrebno dostaviti na adresu: Transparency International u BiH, Mula Mustafe Bašeskije 9/1, 71000 Sarajevo ili na e-mail adresu: lhodzic@ti-bih.org (Kontakt osoba je Lejla Hodžić). Nakon isteka roka za prijave samo odabrane javne zdravstvene ustanove će biti kontaktirane (najkasnije do 25. augusta 2019. godine). TI BiH će naknadno sa izabranim javnim zdravstvenim ustanovama utvrditi detalje i korake u realizaciji projekta, kao što su definisanje obaveza jedne i druge strane, imenovanje kontakt osoba, plan radionica, te način saradnje i izvještavanja o aktivnostima. Javni poziv JZU Obrazac 02-113-01-01 1_Javni poziv za JZU Read more

Civil Society for Good Governance and Anti-Corruption in Southeast Europe - SELDI Newsletter

25.07.2019

CENTERS FOR CIVIC INITIATIVES (CCI) as the partner of SELDI initiative in Bosnia and Herzegovina impelements activities within the project/title of the action: Civil Society for Good Governance and Anti-Corruption in Southeast Europe: Capacity Building for Monitoring, Advocacy and Awareness Raising (SELDI). The proposed action aims to implement the Civil Society Strategy and Joint Strategic Programme for Good Governance and Anti-corruption 2020. In line with the global and specific objectives of the call and with its priorities the proposed action strives to: (i) improve the environment and policies concerning CSOs in the region by tackling civil society capture and loss of trust in civil society organisations in the region; (ii) increase networking and build partnerships with local grass-roots organisations active on anticorruption, across regional thematic networks, and with public organisations implementing the anticorruption policies of the region and at EU level; (iii) strengthen its internal monitoring and advocacy capacity, and increase its effective policy communication with other stakeholders and the general public. Please find SELDI Newsletter #46 on the following link: https://mcms.mk/images/docs/2019/seldi-newsletter-46.pdf Read more

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - EKSTERNI EVALUATOR

23.05.2019

PROJEKTA „UČINKOVITIJA JAVNA REVIZIJA ZA SMANJENJE KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI“ Udruženje Centri civilnih inicijativa (CCI), objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga u okviru pozicije Eksternog evaluatora na projektu „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“, koji je finansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Instrukcije i uslovi za ponuđače nalaze se u dokumentu ispod. Svi zainteresovani ponuđači trebaju osigurati da ponuda bude dostavljena najkasnije do 17.06.2019. u 16.00 sati na slijedeću adresu: Centri civilnih inicijativa, Ludviga Kube 7, 75000 Tuzla (Napomena: Ponuda za poziciju Eksternog evaluatora). Ponuda treba da sadrži slijedeću dokumentaciju: CV predloženog eksternog evaluatora, Najmanje 2 reference s kompletnim podacima za kontakt, koje će služiti kao potvrda posebnog profesionalnog iskustva Finansijska ponuda za pružanje usluge (na obrascu koji je sastavni dio poziva). Poziv za ponudjace - Eksterni evaluator Read more

GRAĐANI FEDERACIJE MOGU PRIJAVITI LOKALITET DIVLJIH DEPONIJA PUTEM BESPLATNOG BROJA 080 05 05 06

07.11.2018

Centri civilnih inicijativa (CCI) provode kampanju „ Mapiranje divljih deponija“ s ciljem doprinosa  sistemskom rješavanju problema divljih deponija kroz uspostavljanje Registra nelegalnih (divljih) deponija u Federaciji BiH. U saradnji sa općinama, nevladinim organizacijama, strukovnim i akademskim institucijama i udruženjima u Federaciji BiH, Centri civilnih inicijativa (CCI) će tokom 2018. i 2019. g. provesti sveobuhvatnu kampanju s ciljem prikupljanja podataka sa terena i uspostavu Registra nelegalnih/divljih deponija u Federaciji BiH, koji bi, pored podataka o divljim deponijama, sadržavao i  glavne parametre sanacije i  remedijacije tla, te prosječnu cijenu zbrinjavanja ove vrste otpada na ekološki prihvatljiv način.   Read more

“Alliance for EU integration”: a platform for civil society participation in BiH’s EU integration process

29.03.2017

The local NGOs – Centres for Civil Initiatives (CCI) and the Agency for Cooperation, Education and Development (ACED) – have recently launched a campaign to activate and mobilize non-governmental stakeholders in the EU integration process of Bosnia and Herzegovina. Through its TACSO project, the Delegation of the EU in Bosnia and Herzegovina will support this campaign encouraging civil society organisations, entrepreneurs, academia, activists, bloggers and similar, to actively participate in the “Alliance for EU Integration” – a joint platform bringing together non-governmental actors as a counterpart  and complement to BiH’s governmental institutions – currently the only formal stakeholder in the EU integration process. Through this initiative it is expected that an open and inclusive mechanism would be created for public participation in reforms related to the EU integration process over the coming years (the European Commission questionnaire and the negotiation process with the EU), which would be based on voluntarism and competence, and would focus not only on civil society but all competent interlocutors in BiH. During the next 4 months the initiative will establish and empower participating stakeholders of the Alliance, a process that is intended to culminate with the final event in July 2017. We encourage participation of all interested NGOs in order to expand the scope of the project and increase the participation of non-governmental stakeholders through additional funds and/or resources, which may be made available by the EU or other donors. For all details please contact TACSO BiH, or the implementing organizations CCI and ACED. Read more

Direktoru CCI Zlatanu Ohranoviću uručen serifikat o odobrenju projekta od strane Međunarodne organizacije rada (ILO)

27.03.2017

Read more

Reforme fokusirati na ekonomski razvoj

28.02.2017

Read more

Privremeni socijalni mir na kredit

31.01.2017

Read more

CCI, GRAD BIJELJINA I OPŠTINE TEOČAK, LOPARE, SAPNA I ŠEKOVIĆI PARTNERSKI I PREVENTIVNO PROTIV POPLAVA

01.12.2016

Read more

Pokrenuta peticija za depolitizaciju javnog sektora SPOSOBNIM, A NE PODOBNIM!

03.08.2016

Read more

„Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“

15.07.2016

Read more

Odgovor na demanti Centralne banke BiH: 55% novčane mase nije konvertibilno, što je samo dio problema

02.06.2016

Read more

STANJE NACIJE II - Nezavisni monitoring provedbe Reformske agende za BiH za period 2015-2018.

01.06.2016

Read more

Učiniti reforme efektnijim, obuhvatnijim, bržim i transparentnijim; Petina Agende provedena, efekti neosjetni, vladavina prava na kritično niskom nivou

28.01.2016

Read more

CCI organizovao okrugli sto i predstavio analizu "Efekti zakona - nepoznanica u BiH"

16.12.2015

Read more

CCI organizovao okrugli sto na temu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”

25.02.2015

Read more

CCI analysis ‘Public debates – from form towards the essence’

29.01.2015

Institutional and legal framework, along with existing practices, have been analyzed in relation to the use of public debates mechanisms in the process of bringing regulations and public policies in Bosnia and Herzegovina. Read more

CCI published reports on monitoring the work of governments and parliaments on all levels of power in BiH for the mandate period 2010-2014.

23.09.2014

Centres for Civic Initiatives (CCI) will in period between September 17 and October 3 2014 present results of monitoring for the 2010-2014 mandate. At the press conferences, which will be held in this period, results of monitoring of all cantonal governments and parliaments, Federation of BiH Government and Parliament, Republika Srpska Government and National Assembly and Parliamentary Assembly and Council of Ministers will be presented. Summary of the reports can be downloaded on following links: Monitoring of the Council of Ministers BiH 2010-2014 - Short version Monitoring of the Parliament Assembly BiH 2010 - 2014 - Short version Monitoring of the Government of FBiH 2011-2014 - MANDATE REPORT - SUMMARY Monitoring of the BiH Federation Parliament 2010 - 2014 - MANDATE REPORT - SUMMARY Government Republic of Srpska 2010 - 2014 - REPORT SUMMARY The National Assembly of the Republic of Srpska 2010 - 2014 - REPORT SUMMARY Kanotnalni izvještaji Read more

CCI predstavio analizu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”

06.08.2014

Nakon majskih poplava koje su zadezile našu zemlju, Centri civilnih inicijativa su sačinili analizu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”. Ocjenjenjno kako je stanje zabrinjavajuće po različitim parametrima, žrtve majske katastrofe još uvijek elementarno nezbrinute, a vlast umjesto da naporno radi na rješavanju problema – odmara! Analiza je 06.08.2014. godine prezentovana javnosti i možete je preuzeti na slijedećem linku:   “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost” “Floods in BiH – Natural disasters and/or institutional inefficiency” Read more

Pod lupom: Ako voliš da gledaš - gledaj svoja posla

04.08.2014

Read more

Nesreća koja nas je pogodila nažalost je samo potvrdila ono na šta godinama upozoravamo - Bez fokusiranosti na stvarne probleme građana, ni značajna produktivnost ne znači ništa!

10.06.2014

Read more

POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

21.05.2014

Read more

Programiranje rada kao mehanizam za povećanje odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti rada institucija vlasti u BiH

29.04.2014

Read more

“Bez izgovora - Evropa, sada!”

25.04.2014

Read more

Najbolje rangirane aplikacije na Programu održivost civilnog društva u BiH (CSSP)

14.04.2014

Read more

Najava : Poziv za dostavljanje prijedloga (RFP): Kreiranje i realizacija trening programa

10.03.2014

Read more

Javna rasprava o nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu

05.03.2014

Read more

IZ VIŠE PUTA PONAVLJANIH PREPORUKA CCI-JA DRŽAVNIM, ENTITETSKIM I KANTONALNIM VLADAMA I PARLAMENTIMA

15.02.2014

Read more

JAVNI POZIV

23.12.2013

Read more

VAŽNOST TRANSPARENTNOG UPRAVLJANJA JAVNIM NOVCEM

20.12.2013

Read more

JAVNA TRIBINA

19.09.2013

Read more

Poziv Domu naroda Parlamenta Federacije BiH PODRŽITE ZAKON O IGRAMA NA SREĆU

04.09.2013

Read more

Od nove vlasti očekujemo da radi svoj posao, u interesu građana!

08.10.2010

Read more

test

25.03.2010

Read more

Izvještaj o radu Vlade i Parlamenta FBiH TRI MJESECA DO KRAJA GODINE USVOJENO SVEGA 9 OD 90 PLANIRANIH ZAKONA. ČETVRTINA DOSAD REALIZOVANIH MJERA FEDERALNE VLADE ODNOSI SE NA „KADROVSKA PITANJA”

24.10.2011

Read more

Protiv korupcije u zdravstvu!

06.04.2011

Read more

I priroda ostavljena na milost i nemilost neodgovornih ministara

24.11.2010

Read more

Konkretn koraci ka rješavanju problema plastičnih kesa u BiH!

11.08.2011

Read more

Nema više zeko rek'o

21.01.2011

Read more

Rad vlasti u BiH

22.08.2011

Read more

Očistimo parlamente!

22.09.2010

Read more

Odbij kesu, potpiši peticiju, osvoji ceker!

24.11.2011

Read more

K O N K U R S za izbor najboljih fotografija sa prikazom zagađenja životne sredine plastičnim kesama

09.04.2012

Read more

Rezultati monitorina Parlamenta i Vlade FBiH za prvih 6 mjeseci 2012. TAMAN ŠTO JE FEDERACIJA DOBILA VLAST KOJA KOLIKO-TOLIKO FUNKCIONIRA, ONA SE RASPALA

31.07.2012

Read more

NOVO - Revidirani javni poziv za dostavljanje projekata

20.08.2012

Read more

Inicijativa TV

24.09.2012

Read more

Virtuelni parlament u BiH za bolju komunikaciju između vlasti i građana

19.11.2012

Read more

Javne tribine - Građani i izabrani predstavnici vlasti

20.12.2012

Read more

Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH

10.01.2013

Read more

Poziv na Forum odgovornosti u Širokom Brijegu, 12.03.2013.g. - „Vi pitate – načelnik odgovara!“

11.03.2013

Read more

JAVNA TRIBINA U PRIJEDORU - ''Očekivanja od nove Vlade RS s akcentom na problem nezaposlenosti"

04.04.2013

Read more

Intervju sa direktorom Centara civilnih inicijativa

19.04.2013

Read more

Virtuelni parlament u takmičenju "Balkanski izazov"

15.05.2013

Read more

Federcija propušta milionske prihode - HITNO USVOJITI NOVI ZAKON O IGRAMA NA SREĆU

28.05.2013

Read more

naslov