Story in focus
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Analiza finansiranja, upravljanja i rukovođenja Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Centri civilnih inicijativa su izradili Analizu finansiranja, upravljanja i rukovođenja Fonda solidarnosti FBiH. Kreirana analiza je ukazala na višegodišnji problem ignorisanja zakonskih obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu finansiranja Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji na indirektan način utiče na zdravlje građana Federacije BiH.

Analizu možete preuzeti na sljedećem linku:

Analiza finansiranja, upravljanja i rukovođenja Fonda solidarnosti FBiH