Story in focus
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

KONKURS ZA POSAO - PROJEKT KOORDINATOR

Pozicija: Projekt koordinator

Organizacija: Centri civilnih inicijativa (CCI)

Lokacija: Tuzla / Doboj, BiH

O nama:

CCI je nevladina organizacija koja djeluje u Bosni i Hercegovini, posvećena podsticanju aktivnog učešća građana u demokratskim procesima, te jačanju kapaciteta pojedinaca i organizacija u rješavanju različitih problema i izazova u zajednicama. Kroz naš rad podstičemo pozitivne promjene, a sada tražimo motivisanog pojedinca koji će se pridružiti našem timu kao projektni koordinator. Ako dijelite strast za unapređenjem društva i želite biti dio tima koji oblikuje bolju budućnost, pozivamo vas da se prijavite na oglas i istražite prilike za rast i razvoj unutar CCI.

 

Glavni zadaci i odgovornosti:

● Planiranje i implementacija projektnih aktivnosti u saradnji sa rukovodiocem i projektnim timom (Kreiranje i upravljanje javnim kampanjama; Monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti; Kreiranje prezentacija i izvještavanje prema menadžmentu).

● Izgradnja i održavanje odnosa sa partnerima i zainteresiranim stranama (institucijama, organizacijama civilnog društva, medijima i međunarodnim organizacijama).

● Planiranje, organizovanje i izvođenje projektno-zagovaračkih aktivnosti poput javnih kampanja,  press konferencija, radionica i drugih događaja.

● Sudjelovanje u događajima koji promovišu projektnu djelatnost, te odgovorno predstavljanje projektnih aktivnosti pred općom javnošću i medijima.

● Rad na provođenju različitih istraživanja i analiza; Učešće u izradi godišnjih i mjesečnih planova aktivnosti; Učešće u izradi periodičnih i godišnjih izvještaja.

● Svi drugi, slični poslovi po nalogu rukovodioca i direktora Udruženja.

 

Od vas očekujemo:

● Entuzijazam, želju za napredovanjem i postizanjem pozitivnih društvenih promjena.

● Samoinicijativnost. Aktivno preuzimanje odgovornosti, proaktivno donošenje inovativnih rješenja, te sposobnost autonomnog rada u postizanju ciljeva.

● Snažne organizacijske vještine uključujući sklonost timskom radu, multitasking i efikasno upravljanje vremenom.

● Odgovornost, preciznost u radu i posvećenost ostvarivanju rezultata.

 

Uslovi:

● Završen fakultet iz oblasti društvenih nauka.

● Odlično poznavanje engleskog jezika, kako u pisanju tako i u govoru.

● Napredno poznavanje rada na računaru sa fokusom na efikasnu upotrebu alata kao što su Microsoft Office, te korištenje Google Drive platforme za organizaciju i saradnju na dokumentima.

● Razvijene komunikacijske sposobnosti sa mogućnošću prilagodbe načina komunikacije prema različitim ciljnim skupinama.

● Spremnost za poslovna putovanja (vozačka dozvola B kategorije).

● Poželjno prethodno iskustvo u javnim zagovaračkim kampanjama, nevladinom sektoru ili sličnim poslovima.

 

Šta nudimo:

● Mogućnost sudjelovanja u projektima i inicijativama koje imaju pozitivan društveni uticaj.

● Mogućnost rada na različitim projektima i zadacima, što doprinosi raznolikosti radnog iskustva.

● Motivisan tim i ugodnu radnu atmosferu.

● Priliku za učenje i profesionalno razvijanje kroz interni mentoring, edukacije i treninge.

 

Ukoliko se prepoznaješ u navedenim uslovima prijavi se da postaneš dio CCI tima.

Prijavu možete dostaviti putem maila na cci@ccibh.org, ili na adresu: Centri civilnih inicijativa, Ludviga Kube 7, 75 000 Tuzla, sa naznakom “Prijava na konkurs za posao”. Prijava treba sadržavati detaljnu biografiju/CV i motivaciono pismo.

 

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti prijavu najkasnije do 4. marta 2024. godine.

Samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Radni odnos se zaključuje na određeni period po osnovu ugovora o radu, uključujući probni period od 6 mjeseci. 

 

Konkurs za poziciju Projekt koordinator.pdf