Story in focus
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Dodijeljeno pet grantova nevladinim organizacija za borbu protiv korupcije u zdravstvu

Kroz zajednički program malih grantova koji je podržan projektom „Izliječimo zdravstvo“, finansiranim od strane Evropske Unije, te projektom „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), podržano je 5 projekata za smanjenje korupcije u oblasti zdravstva, ukupne vrijednosti 25.000 eura.
Nakon procedure javnog konkursa za dodjelu sredstava, od strane Komisije za evaluaciju izabrano je pet najkvalitetnijih projekata. Radi se o projektima bh. nevladinih organizacija koji uključuju watch dog aktivnosti, prije svega na lokalnom nivou, te  javne kampanje koje imaju za cilj unapređenje sistema prevencije i sprečavanja korupcije u zdravstvenim ustanovama u BiH.
U nastavku slijedi pregled organizacija čiji projekti su ocijenjeni najkvalitetnijim i koje su dobile grant podršku za njihovu realizaciju:
•    Udruženje  profesionalaca, trenera i službenika za javne nabavke u BiH, sa projektom “Kroz zdravije javne nabavke do smanjenja korupcije u zdravstvu” čija implementacija je planirana na prostoru Kantona Sarajevo i Sarajevsko - romanijske regije.
•    Udruženje građana ”STOP MOBBING” iz Trebinja, sa projektom “Osiguranje pristupa pravdi za prijavitelje korupcije u zdravstvu kroz uspostavljanje mreže za podršku na regiji Istočne Hercegovine"
•    Udruženje građana “Ženski interaktivni ruralni centar” Istočno Sarajevo, sa projektom "Prevencija korupcije u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine” koji će provoditi na prostoru Sarajeva i Istočnog Sarajeva.
•    Udruženje građana Tolerancijom protiv različitosti  - ToPeeR, Doboj sa projektom “Devastiranje zdravstvenog sistema”  čije provođenje je planirano na teritoriji grada Doboja i opština Petrovo i Stanari.
•    Udruženje “Baby Steps” sa projektom “Borba protiv korupcije u porodilištima“.


naslov