Story in focus
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Održan seminar za članove Odbora za reviziju i drugih odbora Narodne skupštine Republike Srpske

Centri civilnih inicijativa (CCI), s ciljem ukazivanja na važnost procesa javne revizije i potrebe ozbiljnijeg pristupa svih aktera u kontroli trošenja javnog novca, organizovali su dvodnevni seminar za članove Odbora za reviziju i drugih odbora Narodne skupštine Republike Srpske 23. i 24.09.2021. godine u Tesliću .

Prvi dan seminara predavači su bili predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, koji su izmedju ostalog predstavili i pribiližili članovima odborā osnovne komponente finansijske revizije, odgovornost subjekta revizije za finansijske izvještaje i usklađenost, odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti, te proces revizije učinka, izvještavanje i korišćenje rezultata revizije učinka.

Drugi dan seminara bio je posvećen diskusiji o jačanju učinka  Odbora za reviziju koju je vodio gospodin Miloš Grujić, direktor PREF-a RS i bivši sekretar Odbora za reviziju Narodne skupštine. Diskusija se vodila na temu Dometi i ograničenja rada Odbora za reviziju Narodne skupštine, što je pomoglo identifikaciji prostora za napredak i moguće pravce djelovanja na unapređenju rada navedenog odbora. Završni panel, bio je primjer dobre prakse drugih zemalja, konkretno gost predavač seminara bio je predstavnik Državne revizorske institucije Republike Srbije, koji je predstavio Iskustva i prakse u radu sa nadležnim parlamentarnim odborom Narodne skupštine Republike Srbije.

Seminar je organizovan u okviru projekta „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u BiH“ koga impelmentiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) uz podršku Švedske, s ciljem  unapriđenja učinkovitosti procesa javne revizije i povećanja stepena realizacije preporuka koje su dostavljene javnim institucijama BiH.

 
naslov