Actualities
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

16.09.2010

Vijeće ministara i Parlamentarna skupština BiH u proteklom mandatu, gotovo, bez rezultata


Prezentacija izvještaja o radu državnih vlasti, Sarajevo 16. 09.2010.izvjestaj5.jpgizvjestaj6.jpgizvjestaj2.jpgizvjestaj1.jpg