Actualities
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

23.01.2015

Centri civilnih inicijativa vas pozivaju na „Okrugli sto“, a u cilju prezentacije analize: “Javne rasprave u BiH – od forme ka suštini“