Actualities
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

06.07.2017

JAVNE TRIBINE „TI IH BIRAŠ, TI IH PITAŠ“

Centri civilnih inicijativa (CCI) u periodu april-jun 2017. godine organizovali su 20 javnih tribina širom Bosne i Hercegovine putem kojih  su izabrani predstavnici zakonodavne vlasti na nivou kantona, entiteta i države predstavili svoje aktivnosti i rezultate rada, te razgovarali sa građanima o aktualnim temama u izbornim jedinicama u kojima su birani na prošlim izborima, a sve u interesu zajedničkog rješavanja važnih životnih pitanja.
CCI su kroz organizovanje niza javnih tribina omogućili direktnu komunikaciju za preko 1 500 građana sa više od 100 izabranih predstvanika u zakonodavnim institucijama vlasti.
Tom prilikom  izabrani predstavnici odgovorili su na više desetina pitanja građana, saslušali su koji su to prioritetni problemi u njihovim lokalnim zajednicama, te predstavili šta je do sada urađeno po tim pitanjima. Građani su na ovaj način dobili mogućnost da saznaju, od onih koje su birali na prošlim izborima, sve ono što ih je interesovalo a do sada nisu imali priliku niti mogućnost da saznaju.
Pored toga ovo je bila prilika i da se određene teme, odnosno problemi nominuju od strane građana kao prioritetni za rješavanje, pa je tako zastupnicima u Skupštini  HNK skrenuta pažnja na probleme u oblasti obrazovanja,  sigurnosti,  te  problem esencijalne liste, koje ne sadrže dovoljan broj nužnih ljekova, ali i nepostojanje  Zakona o zaštiti porodica sa djecom u HNK. Narodnim poslanicima u  RS-u skrenuta je pažnja na loše stanje u oblasti zdravstva, u USK kao prioritetni se izdvojio  problem partijskog  zapošljavnja u javnom sektoru, u TK politizacija visokog obrazovanja, poslanicima u PBiH je iskrenuta pažnja na potrebu usvajanja, na državnom nivou, važne strategije kao što su Strategija razvoja poljoprivrede, Strategija ruralnog razvoja, jer zbog neusvajanja spomenutih strategija gube se desetine miliona eura iz IPA fondova EU,...itd. Interesantno je da su građani paralelno sa predsatavljanjem problema, nudili i dosta konkretnih rješenja, te predlagali teme za neke buduće slične sastanke i iznosili stav da je ovaj vid komunikacije dobar i potreban, te da predstavlja prvi korak ka rješavanju određenih problema. Zastupnici su, uglavnom, prihvatali sve iznijete prijedloge i sugestije na ovim događajima, te su se javno obavezali da će inicirati  rješavanje  navedenih problema kroz svoj dalji rad u zakonodavnim institucijama.
Posebno bi izdvojili par konkrednih stvari na koje su se zastupnici obavezali.  Na tribini u Odžaku nakon dužeg vremena i više neuspjelih pokušaja, dato je dugo izbjegavano obećanje da će zastupnici parlamentarne većine, inicirati i u Skupštini Posavskog kantona podržati održavanje tematske sjednice Skupštine na temu poljoprivrede, koja je izuzetno važna za građane PK.  Takodje, nakon tribine u Lukavcu, na kojoj su učestvovali poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH,na kojoj se  razgovaralo sa građanima o jednom od najvećih problema stanovnika sa ovog područja, zagađenosti vazduha, prisutni poslanici su se obavezali da će zajednički formulisati zaključke,  kojima bi bili obuhvaćeni svi usaglašeni prijedlozi sa skupa, i u formi Inicijative, zajednički, bez obzira što dolaze iz različitih političkih stranaka i koalicija, podnesu Palamentu FBiH na razmatranje.
Kao generalni zaključak sa svih tribina može se uzeti rečenica najviše puta izgovorena na ovim skupovima od strane građana. Potrebno je da se predstavnici u zakonodavnim organima vlasti koji dolaze iz iste izborne jedinice udruže i počnu zajednički djelovati, ne bi li  uradili nešto korisno za građane iz mjesta odakle oni  i sami dolaze i žive, odnosno da stave  interes građana ispred interesa političkih partija . Pri tome, najačešće dodavajući, da  su njih, zastupnike, građani birali na te pozicije a ne stranke i da oni trebaju građanima da odgovaraju i u njihovom interesu da rade. Zbog svega navedenog građani očekuju od zastupnika da u narednom periodu pokrenu više zajedničkih inicijativa.


Javna tribina „Problem zagađenosti u Federaciji BiH sa fokusom na Općinu Lukavac  moguća rješenja“