Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Inicijativa TV

Sa zadovoljstvom Vas želimo informisati da je danas (24.09.2012.) u 12:00 sati puštena u rad internet televizija Centara civilnih inicijativa.

InicijativaTV može se pratiti na www.inicijativa.tv

InicijativaTV emitira sadržaj namijenjen edukaciji i informisanju javnosti Bosne i Hercegovine o problemima bosanskohercegovačkog društva i građana, te unaprijeđenju razumijevanja rada organizacija civilnog društva u BiH.  Jedan od ciljeva jeste i doprinos izgradnji partnerstva između građana, nevladinih organizacija i vlasti u nastojanju da se iznađu rješenja za različite probleme našeg društva.

Programski sadržaj uključuje različite oblike dokumentarnog materijala kao što su dokumentarni filmovi, reportaže, intervjui, istraživački projekti, tematski serijali, edukativne emisije, itd.

Dio programa osigurava se iz vlastite produkcije CCI-ja, a ostatak programa uključuje emisije drugih nevladinih organizacija iz BiH i regiona, te javnih emitera iz svijeta i različitih autora.

S tim u vezi, želimo Vas pozvati na saradnju i da svojim materijalima,  konkretnim pričama i idejama doprinesete vrijednostima i zalaganjima organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini u rješavanju problema građana ove zemlje.

 

 

 

 

naslov