CSSP- Grantovi
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Sektorski partneri na Programu održivosti civilnog društva u BiH (CSSP)

U nastavku pogledajte pregled sektorskih oblasti i organizacija koje su partneri u okviru CSSP programa.

Sektori na CSSP programu Nosilac projekta Ključni partner
1.Zapošljavanje i tržište rada Institut za razvoj mladih KULT, Ilidža -------------------------
2. Politike ekonomskog razvoja Nezavisni biro za razvoj (NBR), Gradačac Udruženje za poduzetništvo i posao LINK, Mostar
3. Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta) Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), Sarajevo
4. Obrazovanje Omladinski komunikativni centar (OKC), Banja Luka ------------------------
5. Zdravstvo Partnerstvo za zdravlje, Sarajevo Inicijativa i civilna akcija – ICVA, Sarajevo
6. Zaštita okoliša i energetska efikasnost Centar za razvoj i podršku (CRP), Tuzla -------------------------
7. Poljoprivreda i ruralni razvoj Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), Banja Luka ------------------------
8. Sektor pravosuđa Forum građana Tuzle, Tuzla Helsinski odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, Bijeljina
9. Kultura Akcija, Sarajevo Fondacija MEDIACENTAR (FMC), Sarajevo
10. Ljudska prava - marginalizovane grupe Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), Sarajevo Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo
11. Prava žena Žene ženama, Sarajevo HUG „Žena Trnova“, Istočna Ilidža
12. Borba protiv korupcije Transparency International BiH (TI BiH), Banja Luka Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Sarajevo

naslov