Grantovi iz Fonda za zastupanje
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

PREGLED ODOBRENIH PROJEKATA U OKVIRU FONDA ZA ZASTUPANJE CCI U 2010. GODINI

1.
Nosilac projekta: Udruženje građana "Tender", Banja Luka
Partneri: ----------
Projekat: Organizacija okruglog stola u okviru projekta "Uspostavljanje prve watch dog funkcije nevladinog sektora u cilju smanjenja korupcije u javnim nabavkama u zdravstvenim ustanovama"
Budžet: 4.830,00 KM
Period imlementacije: 10. septembar 2010 – 31. oktobar 2010. godine

Sažetak:

Ovaj projekat ima za cilj pojačavanje aktivnosti zagovaranja usmjerenih ka građanima i BiH javnosti, te predstavnicima političkih stranaka koje se kandiduju za Predstavnički dom Parlamenta BiH s ciljem borbe protiv korupcije u javnim nabavkama. U okviru projekta biće održan Okrugli sto o problemu korupcije u javnim nabavkama u BiH i unaprijeđena informisanost građana o nalazima analize rada Agencije za javne nabavke BiH i Ureda za razmatranje žalbi (URŽ), kroz organizovanje 6 uličnih štandova uz značajnu vidljivost i medijsku podršku.


Kontakt:

Adresa: Vladike Platona 3/kancelarija 15, 78000 Banja Luka, BiH
Tel: +387 51 230 000
E-mail: tender-bl@hotmail.com ; Web: www.tender.ba

2.
Nosilac projekta: Udruženje građana "Centar za edukaciju mladih", Travnik
Partneri: ----------
Projekat: Mladi za demokratsku BiH DANAS a ne sutra
Budžet: 5.068,00 KM
Period imlementacije: 10. septembar 2010 – 10. novembar 2010. godine

Sažetak:

Projekat je osmišljen kao kampanja javnog zagovaranja usmjerena ka političkim koalicijama/nezavisnim kandidatima na predstojećim izborima 2010, i prema mladim građanima/kama Bosne I Hercegovine. Cij ove kampanje je efektivno provođenje Zakona o mladima FBiH i drugih zakonskih rješenja za mlade s naglaskom na obezbjeđivanje prostora i budžeta za mlade ljude. U predizbornom periodu, implementirače se aktivnosti animiranja mladih ljudi da izađu na izbore, i u tom smislu biće održavan 3 ulična štanda – po jedan u Travniku, Vitezu i Zenici, i distribuisani promotivni mazterijala za Opšte izbore 2010.


Kontakt:

Adresa: Mali trg bb, 72 270 Travnik, BiH
Tel: +387 30 511 565
E-mail: cem@bih.net.ba ; Web www.cem.ba

3.
Nosilac projekta: Transparency International BiH, Banja Luka
Partneri: ----------
Projekat: Jačanje transparentosti finansiranja političkih partija
Budžet: 7.930,00 KM
Period imlementacije: 5. oktobar 2010 – 5. novembar 2010. godine

Sažetak:

Na osnovu analize zakonskog okvira finansiranja političkih partija TI BiH će sačiniti konkretne prijedloge za izmjenu Zakona o finansiranju političkih partija čiji cilj je poboljšanje transparentnosti procesa finansiranja partija kao i omogućavanje uvida javnosti u izvore finansiranja stranaka, kao i povećanje nadzora nad troškovima partija, tew unapređenje same primjene zakona. Kako bi postigao maksimalan učinak i pritisak na institucije da se uvedu izmjene zakona, TI BiH će organizovati okrugli sto, u vidu konsultacija sa predstavnicima CIK BiH i predstavnicima Parlamenta i političkih partija, na kojem će se diskutovati o izmjenama zakona, iznoseći argumente u vidu činjenica, kao i stavove građana dobijene anketiranje građana.


Kontakt:

Adresa: Gajeva 2, 78 000 Banja Luka, BiH
Tel: +387 51 216 928
E-mail: info@ti-bih.org ; Web: www.ti-bih.org

naslov