Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Očistimo parlamente!

Život većine građana u BiH već decenijama je siva slika, surova borba za opstanak i preživljavanje. Zemlja sve dublje tone u probleme nezaposlenosti, siromaštva, korupcije i prijeti joj izolacija od društvenih tokova i razvoja koji su prisutni u modernim zemljama svijeta.

Neodgovorni pojedinci u vlasti, koje već dugo gledamo na političkoj sceni i kojima je jedini interes ostati na vlasti i zadržati postojeće stanje, koje, podsjećamo, samo njima odgovara, oduzeli su pravo većini građana ove zemlje da rade i žive od svog rada, da se školuju i da školuju svoju djecu, da uživaju kvalitetne zdravstvene usluge, da putuju u zemlje po svom izboru i da osiguraju sebi dostojanstven život nakon radnog vijeka.  

Na dnevnom redu vlasti u BiH u proteklom mandatu se nisu našli problemi iz Građanske platforme, a to su upravo problemi koje su građani identifikovali kao najprioritetnije.  Niski procenti realizacije programa rada, neznatan broj usvojenih zakona i mjera koje trebaju da iščupaju BiH iz ponora, nedolazak na sjednice, rad u trajanju od samo nekoliko radnih dana za čitavu godinu za neke institucije i enormna primanja obilježila su mandat 2006-2010.  Međutim, neodgovornim pojedincima ovo ne predstavlja prepreku, njih nije sram, te su se mnogi od njih ponovno našli na listama kandidata za izbore 3. oktobra 2010.g.

Svjesni činjenice da su naši parlamenti dom i onim političarima koji rijetko dolaze na posao, koji ne učestvuju u raspravama i ne pokreću inicijative kako bi građanima donijeli boljitak, a koji za to primaju enormne plate i naknade od novca građana, CCI pokreću kampanju pod nazivom "Očistimo parlamente".

Informišite se o radu svakog parlamentarca. Analizirajte podatke i zaključite  koga, na osnovu rezultata rada, želite finansirati i naredne četiri godine.

Izbori 3. oktobra su vrijeme za veliko čišćenje parlamenata od neradnika.

Uzevši u obzir činjenicu da 40 posto građana BiH glasa na izborima, ne dozvolite da manjina odlučuje kako će biti većini.

Ovo je vrijeme kada ne smijete propustiti šansu kada se nešto pitate, kada ne smijete dozvoliti da se vaš glas ne čuje. SAZNAJ VIŠE!

 

naslov