Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Analiza „Mehanizam za provjeru direktnih stranih ulaganja – Prognoza za Bosnu i Hercegovinu i prioritetne preporuke za rješavanje ključnih problema privatnog sektora

Centri civilnih inicijativa (CCI) su oformili Radnu grupu predstavnika/ica biznis sektora u BiH koja je u proteklom periodu razmatrala prioritetne probleme sa kojima se suočava privatni sektor u BiH, te definisala ključna rješenja kako bi se unaprijedila regulativa i strateški pravci u navedenoj oblasti. Dodatno, Centri civilnih inicijativa (CCI) su kreirali analizu „Mehanizam za provjeru direktnih stranih ulaganja – Prognoza za Bosnu i Hercegovinu (BiH)“, koja je ujedno i prva analiza ove vrste u BiH, a koja se tiče direktnih stranih investicija i mehanizama za provjeru ovakvih ulaganja u BiH. 

Analiza sadrži pregled mehanizama za provjeru direktnih stranih ulaganja u državama članicama Evropske unije (EU), sa refleksijom na države Zapadnog Balkana, te preporuke za BiH koje bi trebalo implementirati kako bi se uveli mehanizmi provjere direktnih stranih ulaganja.

Kompletnu analizu i policy paper možete pronaći i preuzeti na sljedećem linku:

Mehanizam za provjeru direktnih stranih ulaganja Prognoza za BiH

Policy Paper - prioritetne preporuke za rješavanje ključnih problema privatnog sektora