Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

15.04.2010

Očuvana radna mjesta u BPK ali je ekonomska nesamoodrživost i dalje problem broj jedan!

Već sama činjenica da je Bosansko podrinjski kanton Goražde jedan od rijetkih kantona u kojem u odnosu na 2008. godinu nije zabilježen gubitak radnih mjesta  (nego čak i blago povećanje broja zaposlenih za 16),  govori da je najmanji kanton uspio premostiti kritičnu i kriznu 2009. g. Blagovremeno donešene antirecesione mjere, mjere štednje, dokument Ciljevi i politika BPK za 2009. i 2010. g., donošenje odluke o modernizaciji kapaciteta u zdravstvu i uspješno rebalansima i sredstvima MMF-a stabilizovan tj. zakrpljen Budžet, su pokazatelji zbog kojih bi vlast u ovom kantonu mogla biti ocijenjena kao faktor stabilnosti.

Međutim porast nezaposlenosti, nizak standard građana, nepostojanje adekvatnih socijanih  mjera,  nepostojanje jasne i dugoročne vizije načina razvoja i finansiranja kantona, prevelika ovosnost o grantovima sa viših nivoa vlasti, govore da vlast BPK može i treba da uradi mnogo više za boljitak svih njezinih građana.

Zbog svega navedenog i tek djelimčno ispunjenih programa rada iz 2009. godine ( Skupština je ispunila 55% a Vlada 61% planiranog) za obje institucije možemo reći da su i  pored porasta  imale nisku efikasnost.

Vlada BPK je u 2009. godini od 75 planranih utvrdila 46 mjera, dok je od 23 utvrdila 14 zakona. Devet programiranih zakona nije utvrđeno i za veći broj njih je uslov bio za donošenje  propisa na višim nivoima. Najefikasnije je bilo Ministarstvo za finansije koje je sve svoje obaveze ispunilo, dok je Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport realizovalo 78% plana. Njneefikasnije je bilo Ministarstvo za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okolice, koje je realizovalo tek 25% planiranog.

Iz godine u godinu, najveće promjene u načinu rada se dešavaju u Skupština BPK koja je u odnosu na na 2007. godinu utrostručila broj održanih sjednica, udvostručila dužinu trajanja zasijedanja, pri tome programirajući svoj rad u sve većem obimu. Skupština je u 2009. g. od 85 planiranih razmatrala 46 mjera utvrđivši pri tome 16 od 28 planiranih zakona. 12 planiranih neusvojenih zakona  govori da obrađivači i Vlada kao predlagač nisu pratili zacrtanu dinamiku Skupštine kao zakonodavca. Skupština je za narednu izbornu 2010.g utvrdila vrlo obiman i ambiciozan Program rada sa 4 strategije i dokumentom Prostornog plana, što podrazumijeva rad sa visokim stepenom međustranačkog uvažavanja, visokim učinkom i zalaganjem poslanika. 

Pasivan odnos u protekloj 2009, nezalaganje, kašnjenje i izostajanje sa sjednica  i isključiva briga za povećanjem plata dijela poslanika, govore da je  njihov izlet u politiku bila greška političkih partija koje su ih kandidovale. Zbog svih građana  koji očekuju više, nadamo se da poslanici kao što su Jasmina Omerbašić (SBiH), Hasan Tafro (SDA) i Dragomir Bilić (SDP) neće više imati priliku da za velike pare zastupaju samo svoje interese, nego će napokon za skupštinskom govornicom do kraja mandata progovoriti i o životu obična čovjeka. 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina