Poziv medijima
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

17.11.2011

Prvi put u istoriji BiH, obavit će se izbori elektronskim glasanjem! Neposredni izbor direktora osnovne škole od strane roditelja i uposlenika, elektronskim glasanjem, održat će se u Goraždu

U Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“ u Goraždu, 19.11.2011.godine (subota) u periodu od 09-17 sati, održat će se izbori za direktora ove osnovne škole neposredno, tajnim, elektronskim glasanjem od strane roditelja i zaposlenika škole. 

Nakon niza uspješno provedenih izbora direktora u 88 osnovnih škola Tuzlanskog kantona, kao i izbora koji su 2009. godine provedeni u OŠ Mehmedalija Mak Dizdar u Vitkovićima, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde prihvatilo je prijedlog Centara civilnih inicijativa (CCI) da se inovira postojeći način biranja direktora od strane roditelja i zaposlenika.

Inovacija se odnosi na uvođenje sistema elektronskog glasanja koji prije svega onemogućava svaku zloupotrebu prilikom glasanja, jača povjerenje u izborni proces, te osigurava transparentan i brz uvid u konačni ishod glasanja. 

Elektronsko glasanje će omogućiti brzu i efikasnu provedbu izbora, a kandidatima će garantovati regularnost  rezultata glasanja. Time će volja birača-roditelja i zaposlenika na najbolji mogući način biti ispoštovana. Ono što je posebno važno istaći je jednostavnost i i samostalnost prilikom glasanja čak i za osobe koje nisu pismene, jer će fotografije kandidata biti na dugmetu za glasanje.

Ovaj metod izbora direktora ujedno je nastavak i doprinos reformi obrazovanja u BiH, naročito doprinos u demokratizaciji, decentralizaciji, a najviše depolitizaciji obrazovanja. Pozitivna iskustva će predstavljati uvod u zagovaranje istih rješenja širom BiH, kao argument više za provođenje elektronskog glasanja za lokalne i opće izbore u BiH.

Novinarima  koji su zainteresovani za ovaj događaj nudimo organizovan prevoz iz Sarajeva, a polazak je u 11.00 sati ispred Zemaljskog muzeja. Molimo da svoj interes potvrdite putem slijedećih kontakata:

Dževad Glinac, projekt koordinator, tel/fax: 035-247-740, 061-283-587 ili dzevad@ccibh.org  

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina