Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

12.01.2012

DA LI JE BIH DRŽAVA NJENIH GRAĐANA ILI NJENIH STRANAKA?

Centri civilnih inicijativa (CCI), povodom posljednjih stranačkih dogovora o raspodjeli mjesta u državnim institucijama, izražavaju krajnju zabrinutost zbog otvorenih pokušaja političkih stranaka da, s jedne strane, u potpunosti zagospodare radnim mjestima u ovoj zemlji, prije svega onim rukovodećim, a s druge strane, da ugroze ionako minimalne i teško ostvarene pomake u demokratizaciji zemlje, stavljanjem pod svoju kontrolu tijela, za čije je ostvarivanje njihove društvene uloge nužna politička nezavisnost. 

Umjesto širenja demokratije i jačanja pravne države, u kojoj će znanje i sposobnost biti presudni pri nečijem zapošljavanju i napredovanju, a politika se maknuti iz svih sfera u kojoj njeno prisustvo nije neophodno, BiH sve više tone ka partiokratskom obliku vladavine, u kome su obesmišljene i agencije za zapošljavanje i državnu službu ali i sam parlament, kao projektovano najviše zakonodavno tijelo.  

Čemu služe parlamenti, njihove komisije i poslanici, ako će o svemu odlučivati stranački lideri? Čemu služe konkursi i agencije, ako o zapošljavanju odlučuje stranačka i nacionalna pripadnost?  

Centri civilnih inicijativa shvataju potrebu postojanja određenog broja tzv. „političkih” funkcija, odnosno onih mjesta čiji se čelnici mijenjaju sa izborima i promjenama vlasti. Ali taj broj mora biti ograničen, precizan i zaštićen od slobodnog proširivanja i daljnje politizacije.

Zato zahtijevamo da se provede široka javna rasprava, a onda i zakonom precizno reguliše, koliko ih je i koje su to tačno pozicije koje su „političke”. Što će osigurati da vlast ne degradira funkciju i institucije za čije je vršenje projektovane društvene uloge nužna politička nezavisnost i nepristrasnost. I, s druge strane, osigurati da se na sva druga radna mjesta u državi ljude zapošljava na osnovu znanja, sposobnosti i rezultata, a ne na osnovu političke podobnosti, veza i učinjenih ili očekivanih usluga.

Građani ove zemlje trebaju demokratiju i pravnu državu, a ne stranačku autokratiju, u kojoj će sve, ali baš sve, biti pod kontrolom vladajućih oligarhija i u kojoj će demokratija i prava građana biti svedeni na minimum, a stranačka pripadnost uslov za ostvarenje elementarnih prava čovjeka, prije svega prava na rad.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina