Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

22.04.2010

Ministar gospodarstva relizirao 0% od svog programa rada, zastupnik šuti 3 godine, a Kanton 10 i dalje jedan od najnerazvijenijih i najsiromašnijih u FBiH

Iako se radi o jednom od najsiromašnijih i najnerazvijenijih kantona u FBiH, u kojem više od trećine stanovništva nema zdravstveno osiguranje, u kojem je krajem 2009. godine evidentirano 8.404 nezaposlenih osoba, u kojem se zbog loše ekonomske situacije i slabog punjenja proračuna još uvijek ne isplaćuje dodatak na djecu, Vlada i Skupština Kantona 10 ni u 2009.g. nisu adekvatno odgovorili na probleme s kojima se kanton i njegovi građani suočavaju od početka mandata aktuelne vlasti.

Skupština Kantona 10 je u protekloj godini čak 5 mjeseci provela bez zasjedanja. Od ukupno 54 usvojene mjere na Skupštini, samo 13% ih na sistemski način može dovesti do rješenja gorućih problema građana ovog kantona.  Bez obzira na kontinuirani rast problema i sve osjetnije posljedice financijske krize u ovom kantonu, kao i u ostatku države, Skupština Kantona 10 je u odnosu na 2008.g. čak smanjila dinamiku svojih osnovnih aktivnosti u 2009.g., smanjivši i broj održanih sjednica, a samim tim i broj dana koje su zastupnici proveli radno, na sjednicama – 9 ukupno održanih sjednica i cca 6 radno provedenih dana u toku cijele prošle godine. 

Šest dana rada i osam usvojenih zakona u Skupštini Kantona 10 u godini dana građane ovog kantona koštali su nešto više od pola miliona KM. Nije bilo teško, na osnovu prethodno navedenog izračunati,  ali je nemoguće shvatiti da za jedan radni dan zastupnici u Skupštini Kantona 10  dobiju cca 90.000 KM. Pa čak I ako  u sve tri godine dosadašnjeg mandata, svoju zastupničku ulogu ostvare tako što ne progovore ni riječi, što je slučaj sa Ivanom Tabakom (NSRZB), koji je uz to još I profesionalno angažirani zastupnik. A da  je, uz sve ovo, evidentno kako aktuelnoj vlasti nedostaje jasna slika razvoja ovog kantona govori činjenica da je  Skupština Kantona 10 cijelu proteklu godinu radila bez usvojenog Programa rada, a isti do kraja 2009. godine, nije usvojila ni za 2010.g. nastavljajući tako kršiti Poslovnik o radu, bez da iko snosi bilo kakve sankcije zbog takve pojave, što je već postalo uobičajena praksa.

Vlada Kantona 10 je u prošloj godini ostvarila najgori rezultat do sada kad su u pitanju usvojene mjere koje zaista mogu na sistemski način dovesti do rješenja ključnih problema građana – svega 2,2% njih, ili 8 od 369 usvojenih mjera. I polovična (55%) realizacija programa rada u 2009.g. je daleko od zadovoljavajuće, a ukoliko posmatramo samo realizaciju planiranih zakona slika postaje još gora. Od 23 planirana Vlada je realizirala svega 8 zakona (35% planiranog)  uz dodatak još 6 zakona koja je Vlada realizirala, a nije planirala. Kuriozitet je spomenuti da, u godini ekonomske krize, Ministarstvo gospodarstva ovog kantona nije realiziralo niti jednu mjeru iz svog programa rada za 2009.g. A da ni Vlada, kao i Skupština, nema jasnu strategiju razvoja ovog kantona potvrđuje podatak da je ista skoro pola godine radila bez Programa rada, te da je omjer planiranih i neplaniranih zakona gotovo podjednak, što ozbiljno dovodi u pitanje sposobnost planiranja aktuelne vlasti Kantona 10.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina