Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

22.02.2012

U kantonu Sarajevo usvojeno 43% planiranih zakona, 18 zakona u direktnoj zavisnosti od viših nivoa vlasti

Prvu godinu mandata novog saziva vlasti Kantona Sarajevo obilježilo je usvajanje do sada najambicioznijih programa rada, ali i kašnjenje u njihovom donošenju, čime su prekršene odredbe poslovnika o radu. Kašnjenje je zabilježeno i pri donošenju Programa rada za 2012.godinu što ukazuje na potrebu uređenja ove oblasti i donošenja kvalitetnije metodologije za kreiranje Programa rada.

U 2011. godini, Vlada je, na 54 održane sjednice, realizovala 77,66% planiranih obaveza. Od ukupno planiranih 309 mjera, realizovano je 240 mjera. Zbog ranijeg negativnog iskustva, vrijedi spomenuti da je zabilježena efikasnost rada i jedinstvo Vlade u odlučivanju. Najveći broj mjera na dnevnom redu bile su odluke (261), stavovi (256), zaključci (235) i rješenja (225), od kojih se većina odnosila na davanje saglasnosti na razrješenja i imenovanja kadrova.

U pogledu realizacije programa rada za 2011. godinu, uz izuzeće pojedinih mjera čije je donošenje bilo uslovljeno donošenjem zakona ili drugim propisima na višim nivoima vlasti, 100%-tnu realizaciju imali su Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za rad socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, dok najmanju realizaciju bilježi Ministarstvo obrazovanja i nauke sa 59% ili 19 od planirane 32 mjere. Nasuprot ovome, Ministarstvo obrazovanja i nauke imalo je daleko najveći udio u mjerama koje su obrađivane na sjednicama Vlade – čak 214 ili 25,4% od svih mjera koje su na Vladi realizovane na prijedlog ministarstava, pripremljeno je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke.

Rezultati Skupštine KS su nešto skromniji od vladinih - na 13 održanih sjednica, Skupština je realizovala 73,55% planiranih obaveza u 2011.godini. Međutim, dobru dinamiku realizacije programa rada Vlade, Skupština nije ni približno pratila.

Rad Skupštine, u predmetnom periodu, obilježen je čestim prekidima sjednica, odgađanjem nastavaka, održavanjem novih sjednica, a da se ne okonča prethodna sjednica, trajanjem sjednice u rasponu od tri mjeseca, probijanjem rokova iz Programa rada, otkazivanjem sjednica i pored dovoljno prisutnih zastupnika, što su sve pokazatelji neefikasnosti rada Skupštine.

Neefikasnost Skupštine utiče i na efekte rada Vlade, Skupštinska većina često je bila na samoj granici, zbog odsustva pojedinih zastupnika sa sjednica Skupštine, tako da pojedine mjere koje je Vlada utvrdila jedinstveno i na vrijeme uputila u skupštinsku proceduru nisu dobile podršku u Skupštini ili su se zbog prekida zasjedanja probijali rokovi iz Programa rada.

Kada je u pitanju realizacija zakona, Skupština i Vlada su planirali u 2011. godini donošenje 46 zakona. Od toga Vlada KS je utvrdila 24 zakona ili 52,2%, a Skupština KS je usvojila 20 zakona ili 43,5%. Dva zakona Skupština nije usvojila (Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sportu i Zakon o unutrašnjim poslovima), dok je dva zakona Vlada utvrdila u decembru tako da ih je Skupština razmatrala u 2012. godini. Pored planiranih zakona u 2011.godini usvojena su još tri zakona van programa rada.

Od 46 planiranih zakona, 18 zakona bilo je direktno zavisno od donošenja zakona ili drugih propisa na višim nivoima vlasti što ukazuje na potrebu aktivnijim učešćem i angažmanom delegata u Domu naroda, te političkih partija i zastupnika u Federalnom parlamentu na iniciranju donošenja kvalitetnijih zakonskih propisa kojim bi se regulisala problematika građana na kantonalnom nivou.

Što se tiče individualne odgovornosti - svi zastupnici nisu podjednako koristili svoje pravo i dužnost učešća u diskusijama kao i postavljanja poslaničkih pitanja i pokretanja inicijativa (regulisano članom 97 Poslovnika o radu Skupštine KS). Zabilježen je primjer zastupnika koji nisu pokrenuli nijednu inicijativu ili postavili poslaničko pitanje na bilo koju temu. To su zastupnici Hadžem Hajdarević (SDP) i Amor Mašović (SDA) koji je ujedno i zastupnik sa najvećim brojem izostanaka (11 od 20 zasjedanja).

Tokom 2011. godine obezbjeđena je finansijska disciplina, Kanton je bio likvidan i redovno izmirivao obaveze, nije ukazana potreba za rebalansom. Pozitivan primjer je usvajanje Budžeta za 2012. godinu u zakonom predviđenom roku, što nije zabilježeno u prethodnom manadatnom periodu.

CCI su prilikom prezentacije izvještaja tokom 2011. godine, upozoravali da efikasnost Vlade KS neće imati velikog značaja ukoliko stabilnom skupštinskom većinom i maksimalnom odgovornošću zastupnika ne bude jasno demonstrirana volja za pozitivnim promjenama i konkretnim rezultatima. Ukoliko se to ne desi u 2012. godini i ovaj saziv Vlade, a posebno Skupštine ulazi u rizik ostvarivanja skromnih rezultata, bavljenja samima sobom i zanemarivanja gorućih problema građana.

Izvještaji o monitoringu rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo mogu se preuzeti pod linkom Monitoring.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Miloša Karišika konsultanta za monitoring,

033 618 902, 065 860 700

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina