Poziv medijima
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

23.05.2012

IZVJEŠTAJI O STANJU KVALITETA ŽIVOTA GRAĐANA U OPŠTINAMA BIH ZA 2011. GODINU

 

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) pozivaju sve predstavnike sredstava informisanja na konferenciju za štampu u srijedu, 23.05.2012. god. u prostorijama Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini (Skenderija 3a, Sarajevo), s početkom u 10:30 časova. Na konferenciji za štampu će biti prezentovani izvještaji o kvalitetu života građana u 14 opština i gradova u BiH (Banja Luka, Tuzla, Novo Sarajevo, Mostar, Doboj, Pale, Foča, Trebinje, Bihać, Travnik, Široki Brijeg, Livno, Bijeljina i Zenica) obuhvaćenim projektom „Lokalna uprava za kvalitet života građana – faza 2“, koji finansira Evropska unija.

Izvještaji su rezultat mjerenja kvaliteta života putem metodologije koju je razvijena po uzoru na onu koja se koristi u zemljama EU. Posmatrano je 8 setova indikatora objektivnog kvaliteta života, a koji su obuhvatili parametre iz različitih oblasti kvaliteta života. Korišteni indikatori su kombinacija raspoloživih podataka prikupljenih iz dostupnih izvora, te odgovori dobijeni kroz anketu koja je provedena u svih 14 opština sa ukupno 1532 ispitanika.

Rezultati daju pregled situacije u pojedinim opštinama po svakom setu indikatora, ali i ukupno mjesto svake opštine na rang listi po indeksnim vrijednostima objektivnog i subjektivnog kvaliteta života. Dobijeni rezultati mogu biti od koristi lokalnim ali i drugih nivoima vlasti za sagledavanje trenutnog stanja pojedinih oblasti kvaliteta života, i intenziviranje aktivnosti na njegovom poboljšanju u narednom periodu.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina