Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

24.05.2012

Izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.03.2012. godine SKROMNI REZULATI I UGROŽEN BUDŽET

U 2012. godinu Kanton Sarajevo je ušao s usvojenim budžetom u zakonom predviđenom roku. Međutim, kraj prvog tromjesečja obilježio je višak rashoda nad prihodima u iznosu od 9.694.450 KM, što ukazuje na potrebu za većom finansijskom disciplinom i smanjenjem javne potrošnje.

Za razliku od pravovremenog usvajanja Budžeta, programi rada za 2012. godinu usvojeni su sa zakašnjenjem. Umjesto do kraja 2011, Skupština KS je Program rada za 2012. godinu usvojila 30.01. a Vlada - 08.03.2012., što govori da su ponovo prekršeni akti koji regulišu ove obaveze.

Programi rada Vlade i Skupštine za 2012. godinu su nešto skromniji od programa za prethodnu godinu, pri čemu je u njima čak 17 nerealizovanih zakona iz prošlogodišnjeg programa rada.

U pogledu realizacije Programa rada Vlada bilježi skromnih 53,5% planiranih obaveza za prvo tromjesečje 2012. godine. Rezultati Skupštine KS su nešto viši od vladinih - na 3 održane sjednice, Skupština je realizovala 65% planiranih obaveza za prvo tromjesečje 2012. godine.

Najveći broj mjera na dnevnom redu sjednica Vlade i Skupštine bila su rješenja i odluke od kojih se većina odnosila na davanje saglasnosti na razrješenja i imenovanja kadrova (predsjednika i članova upravnih, nadzornih, školskih odbora te skupština javnih preduzeća i ustanova)

Skupština KS je u periodu 01.01. do 31.03.2012. godine usvojila 8 zakona. Još 4 su prihvaćena u obliku nacrta i poslata u daljnu proceduru, dok 4 zakona planirana za realizaciju u ovom periodu, nisu razmatrana. Svi zakoni koje je Vlada uputila Skupštini zaključno sa 31.03.2012. godine su usvojeni, što ukazuje na to da je odgovornost za neusvajanje planiranih zakona na vladi.

U kontekstu individualne odgovornosti, svi poslanici nisu podjednako koristili svoje pravo i dužnost učešća u diskusijama kao i postavljanja poslaničkih pitanja i pokretanja inicijativa. Zabilježen je primjer četiri poslanika koji nisu pokrenuli nijednu inicijativu, niti postavili ijedno poslaničko pitanje na bilo koju temu kao i dva poslanika koji nisu imali učešće u diskusiji po tačkama dnevnog reda.

Kanton Sarajevo je suočen sa konstantnim tužbama budžetskih korisnika u vezi isplate naknada po raznim zakonskim osnovama, od kojih su mnoge već postale pravosnažne, tako da se sredstva po presudama skidaju sa bankovnih računa KS što, pored manjka prihoda, predstavlja dodatnu opasnost za likvidnost Kantona.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Miloša Karišika konsultanta za monitoring,

033 618 902, 065 860 700

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina