Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

23.05.2012

VLASTI BPK GORAŽDE NEPOTREBNO USPORAVALE PROCES DONOŠENJA BUDŽETA I ISPOLJILA NEODGOVORNOST PREMA USVAJANJU VLASTITIH PROGRAMA RADA!

 BPK Goražde je jedan od pet kantona koji nije usvojio Budžet u zakonom predviđenom roku, odnosno do kraja 2011.g. niti do kraja prvog kvaratala do kada je važila Odluka o privremenom finansiranju. Program rada, koji, prema Poslovniku o radu, treba biti usvojen takođe do kraja prethodne godine, Skupština ovog kantona isto tako nije usvojila ni do kraja prvog tromjesečja, uklopivši se tako u ozračje opće neodgovornosti bosansko-hercegovačke vlasti koja krši vlastite zakone i dokumente koji regulišu njen rad, otežavajući pritom funkcionisanje zajednice uopšte.

Kad je ovaj Kanton u pitanju, možemo reći da je problem hroničan, jer u zadnjih 6 godina ova važna aktivnost nije niti jednom završena na vrijeme. Podsjećamo, Program rada institucije predstavlja izuzetno važan operativni akt koji integriše i usmjerava aktivnosti institucije ka željenom cilju i samo sa realno zacrtanim ciljevima, jasnim mjerama, rokovima i nosiocima aktivnosti koji bi trebali biti definisati Programom rada, institucija može pratiti realizaciju svojih planiranih aktivnosti, te efikasno obavljati funkcije koje su joj povjerene.

S obzirom da je kreiranje i usvajanje Budžeta od posebnog značaja za građane, preduzeća, ustanove i druge organizacije i zajednice, poželjno je i potrebno bilo izvršiti šire konsultacije o pojedinim pitanjima provođenjem javne rasprave. Međutim, očito je da Vlada nije imala tu namjeru, te nije iskoristila poslovničku mogućnost pa je u nekoliko navrata sa dnevnog reda prethodnih sjednica Vlade tačku o Budžetu prebacivala za narednu sjednicu i time potrošila vrijeme. Nekoordiniran rad Vlade i Skupštine je inače jedna od karakteristika u radu vlasti BPK u ovom periodu, a najviše je došla do izražaja upravo u procesu donošenja Budžeta i Programa rada, u kojem je uloga Skupštine minimizirana i degradirana.

Skupština je cijelo tromjesečje radila bez usvojenog programa rada, a efekti rada Skupštine bez Programa se najbolje vide u pokazateljima rada iz prethodnog perioda (neravnomjerna dinamika rada, mali broj sjednica), a koji se pojavljuju i u ovom izvještajnom periodu. Neusvajanje Programa rada od strane Vlade ne može biti opravdanje i izgovor. Skupština je svoj Program mogla  donijeti i bez Programa rada Vlade,  te na taj način podići nivo svoje efikasnosti,  ali i podstaći Vladu da bude odgovornija.

Radeći neujednačenom dinamikom, Skupština BPK u januaru 2012. godine nije održala nijednu sjednicu, a osim toga i broj razmatranih mjera na mjesečnom nivou je, slijedeći ovakvu dinamiku,  neujednačen - januar 0, februar 7 i mart 12 razmatranih mjera. Sjednice Skupštine su ukupno trajale oko 5,5 sati, što nije ekvivalent ni za jedan osmosatni radni dan.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona je u prva tri mjeseca 2012. godine razmatrala ukupno 14 zakona, od kojih je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila 11.

Istovremeno, Skupština je  razmatrala 10 zakona od čega je procedura u cjelosti završena za 2 zakona, a 8 zakona se još uvijek nalazi u redovnoj parlamentranoj proceduri.

Od 223 mjera koje je Vlada razmatrala na 14 zasjedanja (10 sjednica), najveći broj njih se odnosi na odluke - 126 ili 56% od ukupnog broja razmatranih mjera. Najviše razmatranih mjera je imalo Ministartsvo za privredu i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (po 41 mjeru), a onda slijede Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  BPK-a Goražde (33)

Vlada BPK Goražde je u prvom kvartalu 2012. godine planirala donošenje 18 mjera, koje, iako su planirane retroaktivno, ipak nisu u potpunosti realizovane. Naime od 18 mjera realizovano je do kraja marta ukupno 13. Prema tome, Vlada Bosanko-podrinjskog kantona je od 01.01. do 31.03.2012. godine realizovala 72% svojih kvartalnih i oko 10 % svojih godišnjih obaveza. U ovom kvartalu čak dva ministarstva nisu planirala niti jednu mjeru. Najlošije rezultate imaju Ministarstvo za urbanizima i Ministatrstvo unutrašnjih poslova koja su planirala po jednu mjeru ali je nisu realizovali. Nasuprot njima treba istaći da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport, iako nije ispunilo plan u potpunosti (88%), zbog, nominalno gledano, najvećeg broja planiranih i realizovanih mjera, pokazalo visoku odgovornost prema svome program, a ukoliko zanemarimo nizak nivo planiranja, onda se može reći da su najdogovorniji prema programu rada bili Ministarstvo za finansije i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglic koji su u potpunosti realiovali svoj plan za prvi kvartal 2012. godine.

Kao pozitivan trend ističemo da je  Bosansko – podrinjski kanton jedan od rijetkih svjetlih primjera u FBIH  u kojem se već četvrtu godinu intenzivno otvaraju nova radna mjesta i gdje je broj zaposlenih veći od broja nezaposlenih lica. U prva tri  mjeseca imamo smanjenje broja nezaposlenih lica za skoro 3% ili 107 lica koja su skinuta sa liste nezaposlenih, a što je posebno značajno, nastavio se trend povećanja broja zaposlenih (oko 2%). Međutim, kako bi se omogućilo i pospješilo ulaganje i stvorio povoljan ambijent za ulaganje neophodno je izraditi strateške dokumente kao što su Strategija razvoja i Strategija zapošljavanja, Prostorni plan.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Majdu Behrem Stojanov, glasnogovornicu CCI-a:

061 175 767, 036 580 553, majda@ccibh.org, www.cci.ba

 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina