Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

27.04.2012

U FBiH 46% nezaposlenih, a izdvajanja za plate u administraciji povećana za skoro 3 miliona KM Samo 2% planiranih zakona prošlo kompletnu parlamentarnu proceduru

Od momenta preuzimanja vlasti od strane aktuelne Federalne Vlade, u martu 2011. godine, u Federaciji je smanjen broj zaposlenih za čak 1.961.  Istovremeno, broj nezaposlenih u Federaciji se povećao za 7.039. Ovakvi podaci su više nego alarmantni za svaku ozbiljnu vlast i smatramo kako je krajnje vrijeme da Federalna vlada revidira sve svoje prioritete, te usmjeri najjače kapacitete u rješavanje ovog problema koji raste iz dana u dan.

Tokom prva tri mjeseca 2012. godine održano je 5 sjednica Predstavničkog i 4 Doma naroda. Dom naroda je sve tri redovne sjednice, održane tokom prva tri mjeseca 2012. godine prekinuo zbog nedostatka kvoruma. Ovakvim odnosnom ne samo da je usporen proces donošenja zakona i drugih značajnih akata, nego se radi o neracionalnom i neodgovornom ponašanju koje je prouzročilo dodatne budžetske troškove. Odsustvo svijesti o stvarnom zivotu i problemima stanovnika ove zemlje, pokazano je i prekidom 10. redovne sjedice, nakon 6 sati rada, uz obrazloženje o izuzetno napornom radnom danu i padu koncentracije delegata. 

Pomenimo da su, na pomenutoj sjednici, delegati, između ostalog, trebali da se izjasne o Zakonu o izmjenama zakona o o izvršnom postupku. Za usvajanje ovog zakona urgenciju je uputio i premijer Zeničko-dobojskog kantona naglašavajući kako je njegovo usvajanje od iznimne važnosti i uticaja na izradu i donošenje Budžeta ZDK za 2012. godinu, te zamolio da se poduzmu sve odgovarajuće aktivnosti kako bi navedeni Prijedlog zakona bio usvojen do 31.03.2012. godine, te da bi neusvajanje ovog prijedloga zakona u navedenom roku imalo nesagledive štetne posljedice po kantonalne budžete. Apel je, međutim, izignorisan.  

Parlament FBiH je, za prva tri mjeseca 2012. kompletnu proceduru usvajanja završio za svega 14 zakona - 7 po hitnom, 2 po skraćenom i 5 po redovnom postupku. Podsjetimo, Nacrtom Programa rada Dom naroda za 2012. godinu planirano je donošenje 109 zakona. Što znači da, nastavi li se ovim tempom, čak i pod pretpostavkom da svi usvojeni zakoni budu iz Programa rada za 2012. realizacija će biti tek oko 50%.

Dva zakona, koji su razmatrani u Parlamentu u prvom kvartalu, su oborena, jedan u Predstavničkom domu, a jedan u Domu naroda PFBIH. Oba obaranja su zanimljiva, jer ilustruju važne probleme u funkcionisanju Parlamenta.

Naime, Nacrt zakona o igrama na sreću, koji je Predstavnički dom prihvatio, oboren je u Domu naroda, iako se niti jednom od odredbi nije ulazilo u pitanje nacionalnog interesa bilo kojeg od konstitutivnih naroda. Što ponovo povlači potrebu preispitivanja polja djelovanja Doma naroda, koji je po trenutnom rješenju, što se tiče posla koji radi, praktično, paralelni predstavnički dom.

S druge strane, pri odlučivanju o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima, pokazana je zloupotreba instituta glasanja. Naime, prvobitnim izjašnjavanjem poslanika Prijedlog zakona o prekršajima je prihvaćen sa 50 glasova za, 3 suzdržana i 27 protiv. Međutim, nakon što je predsjednik Kluba poslanika SBB-a izrazio sumnju u rezultate glasanja uz tvrdnju da u sali nema toliko poslanika koliko pokazuje rezultat glasanja i tražio poimenično izjašnjavanje, rezultati su pokazali da zakon nije dobio potrebnu većinu, a da su prilikom prvog izjašnjavanja pojedini poslanici glasali  za svoje kolege/ice koji su u trenutku izjašnjavanja bili izvan sale. 

Iako je Vlada Federacije BiH 2012. godinu započela  sa na vrijeme usvojenim Programom rada, što se nije desilo ni u jednoj godini prethodnog mandata, kada je permanentno kršen Poslovnik o radu Vlade, koji ovu obavezu precizno definiše, dobijen rezultat u kvalitativnom smislu nije za pohvalu. Kao što je bila i najveća zamjerka Federalnih parlamentaraca prilikom rasprave o Programu rada Vlade za 2012. godinu, u konačnici smo dobili dokument koji je preglomazan, nečitljiv i nadasve nefunkcionalan.

Razvojni projekti u Budžetu za 2012. godinu su potpuno u drugom planu. U isto vrijeme značajan dio Budžeta biće potrošen na plate zaposlenih. Federalna izdvajanja za plate unutar administrativnog aparata ne samo da nisu smanjene u 2012. godini, nego su povećana za skoro 3.000.000 KM, a predviđeno je da se deficit od čak 350 miliona KM pokrije daljim zaduživanjem, odnosno, izdavanjem dugoročnih obveznica i trezorskih zapisa, te dijelom kreditnim sredstvima Evropske komisije. 

U Programu rada za 2012. godinu Vlada FBiH je planirala ukupno 435 mjera za realizaciju na sjednicama ove institucije. Upoređujući nivo planiranog i ostvarenog za prva tri mjeseca 2012., zaključićemo kako je za 3 mjeseca trebalo usvojiti 129 mjera, a ostvareni rezultat su 83 mjere. To je ispunjenje u omjeru 64% Programa rada Vlade FBiH za 1. kvartal, što u isto vrijeme čini 19% planiranog za čitavu godinu.

Od 21 zakona utvrđenih na Vladi Federacije BiH u periodu 01.01–31.03.2012. godine, 16 je upućeno u parlamentarnu proceduru u formi prijedloga. Dalje, od 16 utvrđenih prijedloga zakona na održanim sjednicama Vlade, do isteka marta mjeseca 2012. godine, parlamentarna procedura je završena za samo 2 zakona i to „Zakon o dopuni Zakona o poljoprivredi Federacije BiH“, i „Zakon o izmjeni  Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju“. 

Preko 80% zakona koje je Vlada Federacije BiH utvrdila u formi prijedloga, tokom analiziranog period, nije se našlo na dnevnom redu održanih sjednica Parlamenta Federacije BiH u prvom kvartalu tekuće godine.

Dva prethodno pomenuta Vladina zakona iz 2012. godine, koje je Federalni parlament usvojio tokom prvog kvartala tekuće godine, dio su ovogodišnjeg plana rada Vlade, a time i Parlamenta. To znači da je za utrošenih 25% vremena 2012. godine, samo 2% planiranih zakona u ovogodišnjem Programu rada Vlade i Parlamenta Federacije BiH prošlo je potpunu parlamentarnu proceduru.

Vlada FBiH, umjesto na početku novembra, Budžet utvrdila i Parlamentu poslala krajem decembra, a da je isti u Parlamentu usvojen sa jedanaestodnevnim kašnjenjem. Pri tome, nije ni donešena Odluka o privremenom finansiranju, iako je Zakonom predviđen automatizam prelaska na privremeno finansiranje ako Budžet ne bude donešen na vrijeme (do 31.12.), čime je stvoren pravni vakuum. S obzirom na neuporedivo veća kašnjenja nekih drugih institucija, mogli bi reći da je ovo prihvatljivo. Međutim, stvar je u tome da nema malog i velikog kršenja zakona. Zakon se ili poštuje ili ne poštuje. A za nepoštovanje zakona bi se morale snositi sankcije.

U Federaciji BiH, u samo 2 kantona (Srednjobosanskom i Sarajevskom) vlada i skupština na vrijeme donijeli budžet za 2012. godinu. U ostalih 8 kantona i u entitetskoj vlasti su kasnili, a u 5 kantona nisu usvojili budžet ni do kraja prvog kvartala, ugrozivši normalno funkcionisanje zajednice. Jer, da podsjetimo, ukoliko budžet ne bude donešen do kraja marta, obustavljaju se svi finansijski tokovi u vezi s njim (osim otplate dugova), uključujući i isplate plata zaposlenima u zdravstvu, školstvu, policiji, komunalnim službama,.. te, što je posebno dramatično, sva socijalna davanja, uključujući i ona osobama u najtežim životnim problemima.Na žalost, na ovo kontinuirano kršenje zakona i ugrožavanje života ljudima, iz nadležnih organa nikad nije reagovano. Niti je iko ikad snosio sankcije za neizvršavanje zakonskih obaveza, niti je iko ikad podnio ostavku iz moralnih razloga, a situacija je još gora sa godišnjim programima rada.

 Hronična bolest bh politike, odnosno izvršavanje obaveza u zadnji čas i pod pritiskom ili nakon što je krajnji rok istekao, mora već jednom da prestane. Pogotovo što treba ozbiljno da se okrenemo EU integracijama i prostoru koji tu vrstu neodgovornosti i javašluka ne prihvata.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Majdu Behrem Stojanov, glasnogovornicu CCI-a:

061 175 767, 036 580 553, majda@ccibh.org, www.cci.ba

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina