Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

24.07.2012

Rezultati monitorina Skupštine i Vlade HNK za prvih 6 mjeseci 2012.g. RADILO SE MALO. EFEKTI SU SKROMNI. STANJE JE LOŠE

U HNK - NEZAPOSLENOST JE U PORASTU, PROSJEČNA PLATA U PADU, DUG RASTE, BUDŽET SE NE PUNI. U HNK, krajem marta 2012. godine, na evidenciji Službe za zapošljavanje, evidentirano je 30.301 nezaposlena osoba, što je  u usporedbi  sa  prosječnom nezaposlenošću u 2011. godini više za 2,1 % . Neto plaća u HNK u januaru je iznosila 921,89 KM, a, uz trend stalnog smanjenja, u aprilu je iznosila 882,75 KM. Raste i dug Kantona, koji je trenutno negdje oko 43 miliona KM. A čak i uz uvedene mjere štednje stanje se ne poboljšava, jer se Budžet, zbog opšte loše ekonomske situacije, ne puni prema planu.

I VLADA I SKUPŠTINA U PRVOJ POLOVINI 2012. GODINE RADILE SU – MALO. Za prvih 6 mjeseci 2012. godine, Skupština HNK održala je svega 6 sjednica, pri tome u februaru i junu – nijednu. Vlada ih je održala više - 25 – ali je zbog njihove znatno manje dužine, ukupna količina sati provedinih u radu na sjednicama, gotovo identična. I Skupština i Vlada su u radu na sjednicama proveli, otprilike, po 6 sati mjesečno, u prosjeku.   

KASNILO SE SA DONOŠENJEM KLJUČNIH DOKUMENATA. Budžet je, umjesto do kraja 2011., usvojen tek u drugoj polovini marta 2012. g. Programi rada takođe. Osim toga, zakašnjelim programom rada, „planirane“ su i aktivnosti u vremenu koje je, u trenutku usvajanja Programa, već prošlo, što je standardna boljka bh. institucija, koje odbijaju prihvatiti elementarnu logiku, odnosno da ono što je prošlo može biti samo predmet izvještaja o urađenom u prethodnom periodu a nikako plana.

REALIZACIJA PROGRAMSKIH OBAVEZA JE KATASTROFALNA. Za 6 mjeseci realizovano tek 10% programskih obaveza Skupštine za ovu godinu. Stanje sa zakonima je neznatno bolje. Za prvih 6 mjeseci planirana je realizacija 34 zakona, od čeka je Vlada realizovala njih 9, a Skupština taj broj svela na 7, što znači da je realizovana tek petina, za usvajanje u prvih 6 mjeseci 2012., planiranih zakona.

PROGRAMI RADA VLADE I SKUPŠTINE ZANEMARUJU INTERESE GRAĐANA. Osim niske realizacije planiranog, problem postoji i u samom planu. Programom rada Vlade HNK za 2012.godinu, naime, planirano je donošenje 49 zakona, ali samo 4 u formi prijedloga. Što znači da ostali zakoni, koji će se razmatrati u formi nacrta, neće zaživjeti u praksi u ovoj godini. Među njima je čitav niz zakona od izuzetnog značaja za građane HNK i kvalitet njihovog života: Zakon o zaštiti obitelji s djecom HNK, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi HNK, Zakon o zdravstvenoj zaštiti HNK, Zakon o radu HNK, Zakon o koncesijama HNK, Zakon  o gradnji HNK, Zakon prostornom uređenju HNK, Zakon o javnim cestama HNK, Zakon o unutarnjoj trgovini na razini HNK, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma HNK, Zakon o zaštiti zraka HNK, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom HNK, Zakon o prosvjetnoj inspekciji HNK itd.

Proces konstituiSanja Skupštine, 22 mjeseca od izbora, još uvijek nije završen. S konstituisanjem se započelo 3.12.2010. godine, ali proces još nije završen, jer još uvijek nije izabran dopredsjedavajući iz reda srpskog naroda. Praktično, na ovaj način je predstavnicima ovog naroda onemogućeno sudjelovanje u odlučivanju unutar Kolegija Skupštine, što znači i uticaj na, racimo, izradu godišnjeg plana rada Skupštine, koordinaciju i rukovođenje u pripremama sjednica, utvrđivanju dnevnog reda sjednica itd.

U SKUPŠTINI HNK NE RADE NI RADNA TIJELA. Radna tijela Skupštine imenovana su  tek na 7. Sjednici Skupštine održanoj 25.08.2011. godine. Nakon njihove uspostave većina ih je konstituirajuće sjednice održalo tek nakon imenovanja Vlade HNK, odnosno u prvom kvartalu 2012. Ali, još uvijek nisu održane konstituirajuće sjednice svih radnih tijela, što znači da neke nisu održale niti jednu sjednicu.

Koordinacija rada Skupštine i Vlade HNK nije zadovoljavajuća.  Stiče se utisak da Skupština nema autoritet nad Vladom jer pojedine zaključke Vlada ne ispunjava u zadanom roku i onako kako je to usaglašeno. Skupština HNK ne vrši dodatni pritisak na Vladu kako bi realizirala zadate i programirane aktivnosti. Ovo je posebno značajno, jer je činjenica da realizacija programa rada Skupštine zavisi od realizacije programa rada Vlade. Ističemo kako su poslanici u ovom periodu često izražavali nezadovoljstvo dinamikom odgovaranja Vlade na poslanička pitanja, kao i sadržajem odgovora, ističući kako se na taj način ugrožava njihov dignitet, pravo i dostojanstvo.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK sud označio odgovornim za etničku segregaciju djece u školama ovog kantona. Općinski sud u Mostaru 27.04.2012. izrekao je prvostepenu presudu po kojoj je postojanje „Dvije škole pod jednim krovom" kršenje Zakona o zabrani diskriminicije. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona dobilo je rok da do 1. septembra ukine praksu dvije škole pod jednim krovom, i ustanovi integrisane multi-kulturne obrazovne ustanove - škole s jedinstvenim nastavno-naučnim planom i programom, uz puno poštivanje prava djece da se obrazuju na maternjem jeziku. Podsjetimo da je zahtjev za ukidanje ove diskriminatorne prakse i jedan od zahtjeva EU.

DIO POSLANIKA POKAZUJE KRAJNJU NEODGOVORNOST. Postoje poslanici koji niti jednom nisu izašli za skupštinsku govornicu i  uzeli učešća u radu Skupštine, ako izuzmemo podizanje ruku prilikom glasanja, što ukazuje na neodgovornost prema svojim obavezama i prema građanima koji su ih birali, ne da bi ćutali, nego da bi zastupali njihove interese.

KRAJNJE NEODGOVORNIH IMA I MEĐU MINISTRIMA. Posebno se, po svojim lošim rezultatima, ističe Ministarstvo pravosuđa i uprave koje, za pola godine, nije raliziralo niti jedan zakon, a za rezultat ima samo jednu analitičko-informativnu mjeru, odnosno  vlastiti Izvještaj o radu za 2011.g. Ovo ministarsvo, bez obzira na činjenicu da je većinu mjera planiralo realizirati u prvoj polovini godine, nije ni krenulo u realizaciju zadatih aktivnosti. Pri tome, za rad ovog Ministarstvo iz Budžeta je izdvojeno 13.882.217 KM!

NE RADI SE ALI SE TROŠI. Troše se značajna budžetska sredstva na primanja poslanika i ministara, a rezultati rada to ne opravdavaju, pogotovo s obzirom na činjenicu da je cijeli kanton u ozbiljnim financijskim problemima. Ukupne isplaćene plaće i naknade poslanika u Skupštini HNK za prvih šest mjeseci ove godine iznose 345.884 KM, te sumu podijelimo na broj zasjedanja, doći ćemo do podatka da je svaka sjednica Skupštine HNK, prosječnog trajanja od 6 sati, građane ovog kantona koštala 57.647 KM. Posebno ističemo poslanike koji u proteklih šest mjeseci nisu niti jednom izašli za skupštinsku govornicu, a koji su iz Budžeta naplatili 41.867 KM . Uz to, ističemo da su poslanici u skupštini za dva mjeseca u kojima nisu održavane sjednice (februar i juni) naplatili ukupno 77.770 KM.

IMA I POZITIVNIH POMAKA. Vlada je pokazala socijalnu osjetljivost, stavivši isplate korisnicima socijalne pomoći među budžetske prioritete. Uveden je dodatni program štednje, u cilju smanjenja budžetskog deficita, a koji obuhvata restrikciju troškova za telefone, mobitele, putne troškove, reprezentaciju, električnu energiju, materijalne troškove, gorivo, te smanjenje novčanih naknada za rad nadzornih odbora, stručnih komisija i drugih radnih tijela. Poboljšana je transparentnost rada Vlade - informisanje javnosti je redovno, saradnja sa medijima, predstavnicima sindikata i privrednicima, kao i saradnja sa raznim udruženjima građana je poboljšana. Pojedinačne aktivnosti poslanika su izraženije.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina