Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

24.07.2012

Kadrovska umjesto suštinskih pitanja i znatno skromniji godišnji Programi rada Vlade i Skupštine ZDK u 2012.g.

Iako je  Premijer Zeničko-dobojskog kantona u svom ekspozeu  na početku mandata, kao najvažniji strateški cilj naveo ekonomski efikasno zapošljavanje, kroz reformu ambijenta za rad i privređivanje, trenutni pokazatelji o broju nezaposlenih i stanju privrede u Kantonu ne potvrđuju da je Vlada te reforme i pokrenula. Članovi Vlade su se  u proteklom periodu više bavili kreiranjem nove kadrovske slike unutar Vlade i javnih ustanova, a manje donošenjem sistemskih mjera koje će značajnije uticati na rješavanje nagomilanih problema u ZDK.

Ovo potvrđuje i Zaključak koji je na 68. sjednici Vlada ZDK jednoglasno donijela,a  kojim se pozivaju imenovani na pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona da Vladi stave na raspolaganje svoje mandate, najkasnije do 20.07.2012. godine. Vlada se pri donošenju ovog Zaključka pozvala na Odluku o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona.  Ovakav potez Vlade začuđuje, kada se na umu ima činjenica da pomenuta Odluka o utvrđivanju  Standarda i kriterija ne definiše pitanje stavljanja na raspolaganje mandata imenovanih na pozicije u reguliranim tijelima ZDK, nego se tom Odlukom utvrđuju Standardi i kriteriji Vlade ZDK za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima ZDK.

Vlada ZDK je nakon ambicioznog plana u 2011.g. u 2012.g. prilično skrenula s toga pravca, što se najbolje vidi kroz planirane zakone za 2012.g. U odnosu na prošlu godinu, kad je planiran 21 zakon, u 2012.g. Vlada je planirala utvrditi duplo manje – 10 zakona, među kojima je i 5 zakona koje Vlada nije uspjela relalizovati u 2012.g. dok je 6 zakona, takođe nerealiziranih u prošloj godini, jednostavno nestalo.  

Od planiranih 130 mjera u prvoj polovini 2012.g. do kraja juna je realizirano tek 80, odnosno 61,5 % od polugodišnjeg Programa rada, što je znatno manje od rezultata starog saziva Vlade ZDK u 2008. godini (drugoj godini svog mandata), koji su realizirali 89,5% planiranih aktivnosti.

Pri tome, skoro 40% mjera koje je razmatrala Vlada su bili zaključci i odluke koje se odnose na izdvajanje sredstava iz Budžeta, dok na zakone otpada svega 2% od ukupno reaiziranih mjera.

Maksimalan procenat realizacije programa rada imala su dva ministarstva u Vladi ZDK. Radi se o  Ministarstvu privrede i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Slijedi Ministarstvo za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline sa 92% realizacije, te Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa 88%,  Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa 78% i Ministarstvo pravosuđa i uprave sa 75%. Ministarstvo finansija ostvarilo je realizaciju programa rada od 50%, Ministarstvo zdravstva 30%, Ministarstvo unutarnjih poslova 29%, dok je Ministarstvo za pitanje branilaca ostvarilo tek 20% planiranog.

Od ukupno planiranih 49 mjera, Skupština ZDK je do kraja juna 2012.g. usvojila 31, odnosno 63% od planiranog. Iako je stepen realizacije visok, on je ipak dosta manji u odnosu na ranije periode kad je dostizao i 72%, posebno imajući u vidu da je plan za ovu godinu znatno skromniji u odnosu na prethodnu, pa je logično bilo očekivati veći stepen realizacije.

Čak 12 poslanika u Skupštini (od ukupno 35) je izostalo sa nekog od zasjedanja ili su sjednicu napustili prije kraja. Najveći broj izostanaka imao je Jasmin Smailbegović (SDP), koji je od ukupno deset  zasjedanja bio odsutan sa četiri. Potrebno je napomenuti da je broj prisutnih poslanika na sjednicama varirao tokom rasprave o pojedinim tačkama dnevnog reda, zbog povremenih napuštanja sjednice od strane poslanika, pri čemu je najmanji broj prisutnih tokom sjednice bio 23 poslanika.

U periodu januar – juni 2012. godine, poslanici u Skupštini ZDK postavili su ukupno 112 poslaničkih pitanja i pokrenuli 23 inicijative. Najveći broj poslaničkih pitanja i inicijativa inicijativa imao je Hasan Handžić (SBiH)  ukupno 16, slijedi Emina Huseinspahić (SBB) sa 10, te Zaim Imamović (slobodni zastupnik) sa 9. Poslanici koji do kraja juna nisu postavili ni jedno pitanje ili pokrenuli inicijativu su Samir Bajrić (SBiH) i Majid Unkić (SDP).

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina