Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

31.07.2012

Izvještaj o monitorigu rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za period 01.01. – 30.06.2012. godine Nova koalicija u Skupštini i Vladi KS

Kanton Sarajevo je 2012. godinu započeo sa usvojenim budžetom u zakonom predviđenom roku što se ne može reći za Programe rada koji su usvojeni sa zakašnjenjem. Nešto skromnije programe rada u odnosu na prethodnu godinu, umjesto do kraja 2011., Skupština je usvojila 30.01. a Vlada 08.03.2012., čime su ponovo prekršeni akti koji regulišu ove obaveze.

Tokom perioda 01.01.- 30.06.2012., Vlada bilježi realizaciju 78%, a Skupština 79% planiranih obaveza za prvo polugodište, čime je Skupština pratila dinamiku rada Vlade u pogledu realizacije obaveza za 2012. godinu što nije bio slučaj prethodne godine. Ukoliko se posmatra ukupna realizacija Programa rada za 2012. godinu Vlada je realizovala 60% a Skupština 59% obaveza iz programa rada.

Sve svoje obaveze za prvo polugodište upotpunosti je realizovalo Ministarstvo stambene politike ali je ujedno imalo manji broj planiranih mjera (ukupno 7 planiranih mjera). Dok su najveći broj planiranih mjera kao i visok stepen realizacije imali Ministarstvo zdravstva, koje je realizovalo 37 od 38, Ministarstvo kulture i sporta sa realizacijom 31 od 32 i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice koje je realizovalo 22 od 23 planirane mjere za prvo polugodište 2012. godine. Dok najniži stepen realizacije programskih obaveza planiranih u prvom polugodištu bilježe Ministarstvo obrazovanja i nauke koje je realizovalo 5 od 11, Ministarstvo saobraćaja sa realizacijom 5 od 12 i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša koje je realizovalo 4 od 10 planiranih mjera za prvih šest mjeseci 2012. godine.

Najveći broj mjera na dnevnom redu sjednica Vlade i Skupštine bila su rješenja i odluke od kojih se većina odnosila na davanje saglasnosti na razrješenja i imenovanja kadrova (predsjednika i članova upravnih, nadzornih i školskih odbora te skupština javnih preduzeća i ustanova)

Skupština KS je u periodu 01.01.-30.06.2012. usvojila 14 zakona. Još 4 su prihvaćena u obliku nacrta i poslata u daljnu proceduru, dok 11 zakona planiranih za realizaciju u ovom periodu, nije razmatrano. Svi zakoni koje je Vlada uputila Skupštini zaključno sa 30.06.2012. su usvojeni, što ukazuje na to da je odgovornost za neusvajanje planiranih zakona na vladi.

Kraj prvog polugodišta obilježile su promjene u raspodjeli vlasti u Kantonu Sarajevo. U junu dolazi do raskida koalicije SDP – SDA, uspostavljanja nove koalicije SDP – SBB, smjene ministara u Vladi KS iz reda SDA, te formiranje nove skupštinske većine.

Na 3. hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 04.06.2012. godine, oko čije regularnosti procedure zakazivanja i karaktera hitnosti se vodila polemika, usvojena je Odluka o razrješenju dužnosti ministara u Vladi KS iz reda SDA. Razlog smjene ministara iz reda SDA, kako je naveo Premijer, bilo je ozbiljno narušavanje partnerstva prilikom realizacije programskih ciljeva, reformskih zahtjeva i procesa za koje su se prvobitno dogovorili da će ih zajednički provoditi. Pitanje vjeronauke, policije, amandmani na Ustav KS su segmenti na kojima je došlo do poteškoća u pronalaženju kompromisa i na kraju do raskida koalicije SDP – SDA i smjene ministara iz reda SDA u Vladi KS.

Nova skupštinska većina imenovala je nove ministre u Vladi KS i to 4 ministra iz SBB i 2 ministra iz SDP, tako da novu Vladu od 19.06.2012. godine čine premijer i 8 ministara iz SDP-a i 4 ministra iz SBB-a.

Pred novom koalicijom, skupštinskom većinom i Vladom je zadatak hitnih pozitivnih iskoraka i reformi koje će doprinijeti rješavanju osnovnih problema građana Kantona Sarajevo, čime bi opravdali dobijeno povjerenje, jer na kraju će ipak građani suditi dajući ili ne svoje povjerenje na narednim izborima.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina