Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

09.06.2010

Osigurano finansiranje najugroženijih kategorija

Nakon dvije godine intenzivnih aktivnosti s ciljem donošenja adekvatnijeg Zakona o igrama na sreću, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozdravljaju konačno donošenje izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću FBiH, koje se desilo 08.06.2010. godine usaglašavanjem konačnog teksta u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta. 

Podsjećamo, novim zakonskim odredbama osigurano je da približno 50% dobiti Lutrije BiH, što je na godišnjem nivou nekoliko miliona KM, bude usmjereno za finansiranje humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih i bliskih potreba građana FBiH.

"Donošenjem ovog zakona, napravljeno je nekoliko pozitivnih pomaka u domaćem zakonodavnom okviru. Primarno, osigurani su stabilni izvori finansiranja za neke od najvažnijih potreba društva, poput finansiranja humanitarnih organizacija: Crevnog križa, Merhameta, Karitasa i Dobrotovora, finansiranje narodnih kuhinja, zatim za liječenje teško oboljele djece, zaštitu žrtava zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, zaštitu žrtava torture i nasilja, zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, borbe protiv nakromanije, pa sve do podrške inovacijama, amaterskom sportu i razvoju civilnog društva. S druge strane omoggućeno je transparentnije trošenje javnih prihoda, a domaće zakonodavstvo jer u većoj mjeri usklađeno sa evropskim." - istakao je Adis Arapović, projekt menadžer CCI-a.

CCI će sa svoje strane napraviti dodatni napor kako bi javnost bila upoznata s novim zakonskim rješenjima i time dala vlastiti doprinos većim prihodima za ovu društveno korisnu kaciju, a od nadležnih ministarstava zaduženih za sprovođenje ovog zakona, tražićemo što hitniju i punu implementaciju novih zakonskih normi, na zadovoljstvo kranjih korisnika.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina