Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

21.11.2012

Devetomjesečni izvještaj o rezultatima monitoringa rada Vlade i Skupštine Posavskog kantona Iznevjerena očekivanja građana! Vlada se, umjesto strateškim, bavila dnevno aktuelnim pitanjima, a Skupština se nije čak ni sastala 4 mjeseca!

Vlada i Skupština Posavskog kantona iznevjerili su očekivanja građana da konačno okrenu list i započnu aktivnosti na rješavanju mnogobrojanih nagmilanih problema. Skupština Posavskog kantona u prvih devet mjeseci 2012. godine imala je samo tri zasjedanja, ključne dokumente je usvojila uz kašnjenje i po četiri mjeseca, a realizacija Programa rada je na izuzetno niskom nivou, tek 23% od  aktivnosti koje je planirala relizirati u 9 mjeseci je i realizirano. Uzmemo li u obzir  je za sustizanje zaostataka predoatlo još period od tri mjeseca, teško da se možemo nadati i polovičnom dometu na kraju godine. Rezultati rada Vlade Posavskog kantona su do te mjere poražavajući, jer,  izuzmemo li implementaciju budžetskih stavki,  Vlada u stvari nije razmatrala niti jednu mjeru koja bi unaprijedila život najugroženijih kategorija stanovništva kojih je iz dana u dan sve više.

I pored nagomilanih programskih obaveza, te brojnih problema izazvanih sušom, Skupština PK nije održala sjednicu čak od maja 2012.g.za što se ne može naći nikakvo opravdanje, a u  prvih devet mjeseci 2012. godine Skupština Posavskog kantona je, kao zakonodavni organ, usvojila samo 3 zakona. Pri tome se nivo zakonodavne aktivnosti tokom godine smanjivao. Naime, Skupština Posavskog kantona je u prvom kvartalu usvojila dva zakona,  da bi u drugom kvartalu bio usvojen samo jedan zakon (i to standardni akt koji prati Budžet Kantona), a u trećem kvartalu,  zbog neodržavanja sjednice Skupštine,  zakoni uopšte nisu razmatrani. Obzirom na izrazito nizak nivo zakonodavnih aktivnosti u prvih devet mjeseci 2012. godine jasno je da se nastavlja praksa po kojoj je zakonodavna inicijativa a samim tim i kontrola zakonodavnog procesa u potpunosti u rukama Vlade, jer niti jedan zakon nije došao na prijedlog parlamentarnih struktura Posavskog kantona.

Niskom nivou održanih sjednica Skupštine (3) odgovara nizak nivo aktivnosti zastupnika na sjednicama. Ukupno gledano u prvih devet mjeseci postavljeno je samo 31 pitanje i 15 inicijativa od čega su 50% ponovljena pitanja, neka čak i po treci put. Izuzmemo li amandmane,  niti jedna mjera razmatrana na  Skupštini Posavskog kantona nije došla na prijedlog zastupnika. Osim toga, u Skupštini Posavskog kantona još uvijek postoje zastupnici koji od početka mandata nisu uzeli učešće na sjednicama Skupštine Posavskog kantona (Anđa Đordić,HDZ 1990 i Marko Kamenjaš HDZ BiH).

U prvih devet mjeseci 2012. godine Vlada PK održala je 26 sjednica i razmatrala 334 mjere,  te uglavnom razmatrala samo nužne,  dnevno operativne  mjere, dok su izostale one koje na strateški ili sistemski način uređuju pitanja iz kantonalne nadležnosti. S druge strane, desio se blagi napredak Vlade u njenim zakonodavnim aktivnostima.

Za razliku od prvog kvartala u kome Vlada Posavskog kantona nije razmatrala niti jedan zakon, u drugom i trećem kvartalu zabilježen je napredak, te je u ovom periodu razmatrano sedam zakonskih akata. Međutim, imamo li programske obaveze na umu, uslove koji vrijede u ovom kantonu i stanje o kome se građani ovog kantona nalaze,  to je još uvijek ispod zadovoljavajućeg nivoa aktivnosti. Ono što dodatno zabrinjava i usložnjava zakonodavni proces u Posavskom kantonu je i to da Skupština Posavskog kantona od maja do kraja septembra 2012. godine nije održala sjednicu Skupštine tako da je od sedam utvrđenih zakona do kraja septembra  2012. godine  samo za jedan zakon proces donošenja okončan, dok se ostalih šest nepotvrđenih zakona nalaze u parlamentarnoj proceduru od 23.05.2012. godine, dakle skoro pet mjeseci.

Slična situacija je i sa realizacijom ukupno planiranih obaveza. Vlada je realizirala 73% devetomjesečnog Programa rada ili 58% godišnjeg Programa rada. Međutim,  najveći broj nerealiziranih mjera se odnosi na , za građane, najznačajnije mjere – zakone (čak 4 zakona ostala nerealizovana). Ministarstvo branitelja i Ministarstvo pravosuđa i uprave ispunili su svoj plan, u smislu realizacije Programa rada.  Međutim, . nominalno gledajući,   najveći broj realizovanih mjera ima Ministarstvo prosvjete, znanosti kulture i sporta (16 mjera i procenat realizacije 89%),  zatim Ministarstvo financija (9 mjera i procenat realizacije 90%)i  Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike (8 mjera i procenat realizacije 100%). Najveći dužnik je Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša sa šest neralizovanih mjera i procenatom  realizacije 0%. Drugim riječima, ovo ministarstvo nije donijelo niti jednu programsku mjeru u prvih devet mjeseci 2012. godine.

I dalje je evidentan problem kontrole trošenja budžetskog novca. Revizijom Budžeta za 2011. godinu  utvrđeno je da su u Posavskom kantonu nepotpune kontrole u potrošnji javnog novca. Nije uspostavljen zadovoljavajući sistem internih kontrola u dijelu donošenja nedostajućih internih akata i poštivanja akata kojima su regulirani troškovi goriva, službenog puta i reprezentacije. Također, odobravanje sredstava grantova vršeno je u 2011. godini bez kriterija koji bi poslužili za odabir korisnika i određivanje visine sredstava, što je uvjet za transparentno i namjensko trošenje sredstava. Nisu poštovane odredbe Zakona o javnim nabavama BiH u dijelu primjene odgovarajućeg postupka nabave, a ugovorima nije definiran način zaštite javnih sredstava usljed nepoštivanja rokova. Ukazano je i na trošenje tekuće rezerve, dakle sredstava koji se koristite za financiranje nepredviđenih rashoda, izvanrednih situacija ili neočekivanih događaja, a koja se ne mogu osigurati putem transfera ili unutarnjim preraspodjelama kod budžetskog korisnika. Ova sredstva su  u 2011. godini dodjeljena vjerskim institucijama, sportskim klubovima, koristila su se kao potpora za održavanje kulturnih manifestacija, pomoć za nabavku opreme (stolice) itd. a ne za hitne i nepredviđene izdatke zašto su i predviđena.

Izvještaji o radu vlasti Posavskog kantona mogu se pronaći pod linkom Monitoring - kantonalni nivo. 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina