Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

04.12.2012

Rezultati monitoringa rada Vlade i Skupštine SBK u prvih 9 mjeseci 2012. g. RADILO SE MALO I LOŠE. POLITIČARI SBK SE TREBAJU OKRENUTI INTERESIMA SVOJIH GRAĐANA, A PRESTATI VODITI „UVEZENE“ STRANAČKE BITKE

SBK PONOVO JE ŽRTVA STRANAČKIH, VANKANTONALNIH, INTERESA

Politička previranja na višim nivoima vlasti, negativno su se odrazila i na funkcionisanje vlasti u SBK, a posebno Skupštine. Uspostavljeni tempo od jedne sjednice mjesečno i produktivnost od 7 realizovanih mjera po sjednici u prosijeku, što je predstavljalo lagani rast, u odnosu na prethodni period, krajem 2. kvartala 2012. bivaju zaustavljeni. U 3. kvartalu, održane su samo dvije tematske sjednice Skupštine SBK, te, realizovane svega dvije informacije.

GENERALNO, RADILO SE MALO I USPORENO

Izostanak planiranih tematskih sjednica u prva dva kartala 2012. godine, izostanak redovnih sjednica u trećem kvartalu, nizak nivo aktivnosti radnih tijela skupštine, opadanje broja sjednica Vlade SBK na kojima se, pritom, iz mjeseca u mjesec, razmatra sve manje mjera, loša struktura razmatranih mjera na Skupštini, te, sve teže postizanje kompromisa, karakteristika su rada vlasti SBK u prvih 9 mjeseci 2012. godine.

Vlada je radila nešto bolje. U prva tri kvartala 2012. godine, sa 29 sjednica, 833 razmatrane mjere, 88 sati provedenih na sjednicama, te visokim udjelom vanrednih sjednica, za Vladu SBK može reći da je radila obimom i dinamikom koji su na nivou prosjeka ostalih kantonalnih vlada u Federaciji BiH. Dešavanja izvan kantona jesu usporila i otežala rad Vlade i svega onoga što građani očekuju od nje, ali ipak nije došlo do potpune blokade njenog rada. No lagana silazna putanja svih aktivnosti Vlade SBK jeste evidentna.

NA DJELU JE ZANEMARIVANJE EGZISTENCIJALNIH POTREBA GRAĐANA

U prvih 9 mjeseci 2012. godine, Vlada i Skupština SBK nisu razmatrale mjere koje na strateški način uređuju pitanja iz kantonalne nadležnosti. Od 833 mjera razmatranih u prva tri kvartala 2012. godine, na sjednicama Vlade, preko 50% razmatranih mjera odnosilo se na implementaciju budžetskih sredstava, organizovanje rada javne uprave i kadrovsku politiku u Kantonu. Još uvijek ovaj kanton nema Strategiju zapošljavanja, Strategiju razvoja i Stratgiju razvoja poljoprivrede - dokumente koji bi trebali da pokažu spremnost institucija vlasti da se sistemski bore sa problemom nezaposlenosti i koji predstavljaju polaznu tačku u dugom nizu neophodnih mjera i aktivnosti koje bi mogle dovesti do smanjenja nezaposlenosti.

ZAUSTAVLJANJE ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI

Zakonodavna aktivnost Skupštine, na kraju trećeg kvartala, ostala je nepromjenjena u odnosu na pologudošnji novo. Dakle, do 30. septembra 2012. godine, Skupština SBK je razmatrala ukupno 12 zakonskih akata pri čemu je proceduru okončala za njih sedam. Vlada, u istom periodu, nije realizovala ni trećinu planiranih zakona.

ZA 9 MJESECI SKUPŠTINA REALIZOVALA TEK PETINU PLANIRANIH GODIŠNJIH OBAVEZA

Izostanak redovnih sjednica Skupštine, u trećem kvartal, se katastrofalno odrazio i na relizaciju njenog programa rada, koja je, takođe, ostala skoro nepromjenjena, u odnosu na šestomjesečni nivo, koji je već bio krajnje zabrinjavajući. Tako je od 72 mjere planirane za realizaciju u ovoj godini, do 30.09.2012. godine, Skupština realizovala svega njih 15. Vlada Srednjobosanskog kantona u trećem kvartalu realizovala u prosjeku samo jednu programsku mjeru mjesečno. Rezultat ovog usporavanja je činjenica da je Vlada za 9 mjeseci realizovala tek četvrtinu planiranih aktivnosti, odnosno od 92 planirane mjere realizovala je tek 24.

I PORED KRAJNJE NISKOG NIVOA PLANIRANOG MINISTARSTVA NISU IZVRŠILA SVOJE OBAVEZE

Niti jedno ministarstvo nije realizovalo svoje programske obaveze za prvih devet mjeseci u cijelosti. Uprkos najnižem obimu planiranja u prvih devet mjeseci - po svega 4 mjere - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i Ministarstvo unutrašnjih poslova realizovali su tek po jednu mjeru iz vlastitog programa rada ili 25% svojih devetomjesečnih obaveza. Isti procenat realizacije planiranog ima i Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta. Najveći procenat realizacije bilježi Ministarstvo finansija  (i to sa svega 56% urađenog) pri čemu treba imati na umu da je ovo Ministrstvo planiralo Programom u prosjeku jednu mjeru mjesečno. Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka nema najveći procenat realizacije ali ima nominalno najveći broj realizovanih mjera.

POLITIČARI KONAČNO TREBAJU DA SE OKRENU STVARNIM PROBLEMIMA GRAĐANA

Nakon simboličnog poboljšanja u aprilu i maju, broj novih radnih mjesta opada, broj nezaposlenih je samo u trećem kvartalu porastao za 940, korisnika socijalne pomoći i javnih kuhinja je sve više, budžetski prihodi opadaju, prosječna plata uposlenih u SBK je jedna od najnižih u Federaciji (samo Posavski kanton ima nižu prosječnu platu), itd. Sve navedeno upućuje na potrebu zaustavljanja pogubnog preljevanja stranačkih sukoba na vrhu, na kantonalni politički život i potrebu maksimalnog koncentrisanja i napornog rada svih političkih činilaca na rješavanju ozbiljnih problema s kojim se građani ovog kantona svakodnevno suočavaju.

VIRTUELNI PARLAMENT (www.virtuelniparlament.ba)

Na kraju, Centri civilnih inicijativa pozivaju sve građane da se dodatno informišu o radu svih skupština i poslanika i delegate u njima, posjećujući Virtuelni parlament, virtuelnu građevinu u kojoj se, na jednom mjestu, lako dostupni građanima, nalaze 16 skupštinskih sala i preko 600 poslaničkih kancelarija. I u kome građani, pored informisanja, mogu uspostaviti komunikaciju sa svojim predstavnicima u vlasti, postavljati im pitanja, sugerisati inicijative, diskutovati o važnim problemima ili naprosto ćaskati s poslanicima ili međusobno. Do Virtuelnog parlamenta dolazite ukucavajući u svom internet pretraživaču adresu: www.virtuelniparlament.ba

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina