Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

17.05.2012

Monitoring izvještaj o radu Vlade i Skupštine HNK u prva tri mjeseca 2012.g. Program rada i Budžet usvojeni s kašnjenjem – u okvirima sveopće neodgovornosti BH vlasti! Vlada realizirala tek 8% planiranih zakona na godišnjem nivou, ili 30% od tro

Ni 17 mjeseci od održanih Općih izbora vlast u HNK  nije konstituisana u potpunosti, jer  još uvijek nije postignut dogovor o članu rukovodstva Skupštine HNK iz reda srpskog naroda. Iako je izrazila opredjeljenje ka većoj efikasnosti i popravljanju stanja u oblasti zapošljavanja, te mjerama štednje, Vlada HNK je u prva tri mjeseca realizirala svega 4 od planiranih 13 zakona samo za ovaj kvartal, odnosno tek nešto više od 8% od planiranog na godišnjem nivou. Dodamo li tome još činjenicu da niti jedan od ključnih zakona, koji upravo rješavaju goruće probleme građana ovog kantona, nije predviđen Programom rada za 2012.g. u smislu provođenja njihove kompletne procedure usvajanja, jasno je da su ključni i najveći problemi u HNK prevelik zalogaj i za ovu garnituru vlasti, te da će 2012. g. provesti grebući po površini.

      

 Programom rada Vlade HNK u dijelu koji se odnosi na normativnu djelatnost, planirano je utvrđivanje 49 različitih zakona. Međutim, svega 4 zakona je planirano utvrditi u formi prijedloga, a ostalih 45 tek u formi nacrta. To znači da je plan Vlade u ovoj godini kompletnu proceduru završiti za najviše 4 zakona. Vlada je planirala, bez obzira na eventualno efikasno prihvatanje nacrta ovih zakona u Skupštini, u ovoj godini završiti rad samo na tim zakonima.

Pri tome je, da bi čitava stvar bila problematičnija, među tim zakonima, značajan broj onih od vitalnog značaja za građane HNK, kao što su: Zakon o zaštiti obitelji s djecom HNK, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi HNK, Zakon o zdravstvenoj zaštiti HNK, Zakon o radu HNK, Zakon o koncesijama HNK, Zakon  o gradnji HNK, Zakon prostornom uređenju HNK, Zakon o javnim cestama HNK, Zakon o unutarnjoj trgovini na razini HNK, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma HNK, Zakon o zaštiti zraka HNK, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom HNK, Zakon o dopunskim pravima branitelja HNK, Zakon o prosvjetnoj inspekciji HNK itd.

Za prva tri mjeseca 2012. godine, Programom usvojenim 19.03. (dakle, praktično na isteku ovog perioda), planirano je utvrđivanje 13 zakona. Od toga, utvrđena su – četiri, što čini oko 30% planiranog za prvi kvartal ove godine.      

(Ne)opredijeljenost ka zapošljavanju stanovništva se, pored neplaniranja zakona koji uređuju i ovu oblast, vidi i  iz činjenice da su npr. budžetska sredstva namijenjena za mjere jačanja poduzetništva i poticaje poljoprivredi minimalna, a štednja im je jedino poznata u njenoj realizaciji preko leđa drugih. Podsjetimo, samo materijalni troškovi Ureda predsjednika Vlade HNK, koji broji 20 članova povećani su za čak milion KM u odnosu na prošlu godinu.

Od ove, hronične bolesti bh politike, koja se ogleda u izvršavanju obaveza u zadnji čas i/ili pod pritiskom, i kontinuiranoj neodgovornosti vlasti, koja čak krši i vlastite zakone i dokumente koji regulišu njen rad, već godinama boluje HNK , čija je Vlada HNK  tako, s jedne strane, nastavila sa praksom neodgovornosti i kršenja vlastitog poslovnika o radu, po kojoj je bio prepoznatljiv i prethodni saziv, ali se i, s druge strane, našla u masi bosansko-hercegovačkih institucija koje nisu na vrijeme donijele Program rada za 2012. godinu (na vrijeme, odnosno prije početka godine, program svog rada donijeli su jedino Skupština Tuzlanskog kantona i Vlada Federacije).

Čak 14 zastupnika od ukupno 30, nije u ovom kvartalu postavilo ni jedno pitanje, niti pokrenulo neku inicijativu, među kojima i 5 profesionalaca. To su: Valentina Aleksić, Ivka Babić, Zdravko Jakiša, Tomislav Martinović,Magdalena Pažin, Zoran Raič,Luka Faletar,Ante Markešić,Semiz Čilić,Aner Žuljević,Adis Bubalo, Huso Obradović, Osman Macić i Zora Dujmović.

Obzirom da primanja zastupnika idu i do 3 000 KM , ne čudi da i pored profesionalaca u Skupštini, još 2 njih ostvaruje pravo na isplatu razlike u plati ili penziji, tako da, pored paušala,  na teret Budžeta idu i ove naknade, koje neprofesionalne zastupnike  izjednačavaju  sa kolegama profesionalcima.Samo za plate i naknade  zastupnika u Skupštini HNK u prva tri mjeseca 2012.g. isplaćeno je 160.000 KM – neto , odnosno drugim riječima, 30 poslanika je po sjednici naplatilo 50.000 KM, a po usvojenom zakonu 18 750 KM.  Ovdje nisu uračunate naknade za putovanja, dnevnice i noćenja, položajni dodatak, razliku za regres za neprofesionalne zastupnike, naknadu za slučaj smrti itd. Sve ove pogodnosti za poslanike u Skupštini koja još uvijek, i pored petogodišnjih preporuka, nema čak ni vlastitu web stranicu, za čije kreiranje i održavanje su potrebna minimalna ili nikakva financijska sredstva.

Kao pozitivnu stvar, ističemo povećanje transparentnosti rada Vlade, usaglašenost njenog rada sa radom Skupštine i konačno usvajanje Zakona  o visokom obrazovanju. Njime se uređuje osnivanje, licenciranje, akreditiranje, financiranje, ustroj i djelokrug rada visokoškolskih ustanova i druga bitna pitanja visokog obrazovanja u HNK.  Donošenje ovog zakona i davanje suglasnosti za pokretanje procedure kreditnog zaduženja za realiziranje Projekta modernizacije Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar iz okvira Projekta modernizacije sveučilišta u Bosni i Hercegovini u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 eura po Sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o financijskoj suradnji – jedan je od rijetkih pokazatelja spremnosti na realizaciju  mnogobrojnih obećanja.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina