Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

07.12.2012

Izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za period 01.01. – 30.09.2012. godine Kriza vlasti, izgubljeno vrijeme i gomilanje problema od životnog značaja za građane Sarajeva

Kanton Sarajevo je 2012. godinu započeo sa usvojenim budžetom u zakonom predviđenom roku, što se, vrlo vjerovatno, neće ponoviti ove godine sa donošenjem budžeta za 2013. godinu. Nedonošenje programa rada na vrijeme i kršenje propisa koji regulišu ove obaveze postali su konstantna osobina kantonalne vlasti.

Tokom perioda 01.01. - 30.09.2012., Vlada kao i Skupština KS bilježi realizaciju 79% planiranih obaveza za prvih devet mjeseci, čime je Skupština pratila dinamiku rada Vlade u pogledu realizacije obaveza za 2012. godinu, što nije bio slučaj prethodne godine. Ukoliko se posmatra ukupna realizacija Programa rada za 2012. godinu Vlada je realizovala 67%, a Skupština 65% obaveza iz programa rada.

Sve svoje obaveze planirane za prvih devet mjeseci u potpunosti je realizovalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo kulture i sporta, dok Ministarstvo zdravstva bilježi visok stepen sa realizacijom 38 od 39 planiranih obaveza. Ova tri ministarstva ujedno su imala i najveći broj planiranih mjera. Tri ministarstva koja bilježe najniži stepen realizacije programskih obaveza su Ministarstvo obrazovanja i nauke koje je realizovalo 8 od 14, Ministarstvo saobraćaja sa realizacijom 7 od 13 i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša koje je realizovalo 6 od 14 planiranih mjera za devet mjeseci 2012. godine.

Najveći broj mjera na dnevnom redu sjednica Vlade i Skupštine bila su rješenja i odluke od kojih se većina odnosila na davanje saglasnosti na razrješenja i imenovanja kadrova (predsjednika i članova upravnih, nadzornih i školskih odbora te skupština javnih preduzeća i ustanova).

Skupština KS je u periodu 01.01.-30.09.2012. usvojila 16 zakona. Još 6 je prihvaćeno u obliku nacrta i poslato u daljnu proceduru, dok 12 zakona planiranih za realizaciju u ovom periodu, nije razmatrano. Svi zakoni koje je Vlada uputila Skupštini zaključno sa 30.09.2012. su usvojeni osim jednog koji je povučen (Zakon o utvrđivanju i obilježavanu „Dana zahvalnosti pripadnicima Oružanih snaga RBiH“  na  području  Kantona  Sarajevo)

Polovinom godine dolazi do promjene u raspodjeli vlasti u Kantonu Sarajevo, kada je raskinuta koalicija SDP – SDA, uspostavljena nova koalicija i skupštinska većina SDP – SBB, te smjenjeni ministari u Vladi KS iz reda SDA.

Odluke u oblastima obrazovanja, policije, amandmana na Ustav KS su neke od tema na kojima je došlo do poteškoća u pronalaženju kompromisa, što je na kraju dovelo do raskida koalicije SDP – SDA i smjene ministara iz reda SDA u Vladi KS. Nova skupštinska većina imenovala je nove ministre u Vladi KS i to 4 ministra iz SBB i 2 ministra iz SDP, tako da su novu Vladu od 19.06.2012. godine činili premijer i 8 ministara iz SDP-a , te 4 ministra iz SBB-a.

Međutim nova koalicija SDP-SBB, ubrzo nakon dvomjesečne pauze za godišnje odmore gubi većinsku podršku u Skupštini KS. U augustu dolazi do promjene skupštinske većine i pokretanja inicijative za raspravu o nepovjerenju Vladi KS koju su potpisali poslanici SDA (7), SBIH (4), Boss (1) i samostalni zastupnik Enes Zeković (posljednja dvojica poslanika činili su dio prethodne skupštinske većine). Skupština KS je izglasala nepovjerenje Vladi KS na 20. sjednici održanoj 21.09.2012.godine.

Prema članu 9 Zakona o Vladi, Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje. Međutim to se nije desilo i Vlada KS je nastavila sa radom održavši još 8 sjednica u tehničkom mandatu. U istom zakonu u članu 31. stoji da do imenovanja premijera i članova Vlade poslove iz nadležnosti Vlade vrši Vlada u dosadašnjem sastavu. Ova kolizija članova ukazuje na potrebu izmjena i dopuna te preciziranja opsega djelovanja Vlade u tzv. tehničkom mandatu.

Pregovori oko izbora novog saziva Vlade uticali su na još dva mjeseca izgubljenog vremena u radu Skupštine KS koja je potvrdila novi saziv Vlade KS na 21. sjednici 21.11.2012.godine. Novi saziv Vlade čine premijer i 4 ministra iz SDA, 2 ministra BPS, 2 ministra SDU, 1 ministar NSRZB, 1 ministar BOSS, te 2 ministra predložena od strane samostalnih zastupnika koji čine skupštinsku većinu.

Heterogen sastav nove skupštinske većine i novog saziva Vlade KS u kojoj niko nema apsolutnu većinu s jedne strane može predstavljati primjer demokratičnosti i pluralizma, jer mora doći do kompromisnih rješenja bez preglasavanja. Međutim, s druge strane, ukoliko se zanemare i ne stave u prvi plan interesi građana KS, a umjesto njih preovladaju lični i stranački interesi vrlo brzo može doći do nove krize vlasti obzirom na tijesnu skupštinsku većinu od 18 poslanika.

Pred novom koalicijom, skupštinskom većinom i Vladom je zadatak hitnog rješavanja nagomilanih problema (poput komunalnih pitanja, javnog gradskog prevoza, budžetskog deficita, itd.), čime bi opravdali dobijeno povjerenje, jer na kraju će ipak građani suditi dajući ili ne svoje povjerenje na narednim izborima.

Na kraju, Centri civilnih inicijativa pozivaju sve građane da se dodatno informišu o radu svih skupština i poslanika i delegata u njima, posjećujući Virtuelni parlament, virtuelnu građevinu u kojoj se, na jednom mjestu, lako dostupni građanima, nalaze 16 skupštinskih sala i preko 600 poslaničkih kancelarija. I u kome građani, pored informisanja, mogu uspostaviti komunikaciju sa svojim predstavnicima u vlasti, postavljati im pitanja, sugerisati inicijative, diskutovati o važnim problemima ili naprosto ćaskati s poslanicima ili međusobno. Do Virtuelnog parlamenta dolazite ukucavajući u svom internet pretraživaču adresu: www.virtuelniparlament.ba

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina