Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

12.12.2012

VLADINE MJERE NE DOTIČU NAJVEĆE PROBLEME KANTONA NEZAPOSLENOST I DALJE RASTE, A POSTOJEĆA RADNA MJESTA SE GUBE

Kao i na ostalim nivoima vlasti i u Tuzlanskom kantonu ovaj period je obilježen promjenama zakonodavnoj i izvršnoj vlasti kantona. Promjene u vlasti nisu  dovele I do promjene u kvalitetu kvalitetu života građana 

Pad neto plata, pad standarda građana, porast nezaposlenosti, zatvaranje radnih mjesta i minimalna strana ulaganja  su konstanta koja prati rad vlasti u Tuzlanskom kantonu,

Vrlo nepovoljni trendovi u oblasti zapošljavanja su pokazatelji da su se aktuelne vladine mjere pokazale kao neefikasne i da one prave mjere od kojih se očekuje nešto konkretno, kao što su Akcioni plan zapošljavanja I Zakon o poticaju u privredi, još uvijek nisu ni donešene.

NEZAPOSLENOST I DALJE RASTE, A POSTOJEĆA RADNA MJESTA SE GUBE – VLADINE MJERE NE DOTIČU PROBLEME

Premijer Sead Čaušević je u prilikom imenovanja u ekspozeu najavio da će se efikasnost rada kantonalne uprave mjeriti kroz njen doprinos rastu zaposlenosti, GDP-a, investicija, izvoza i boljeg standarda građana.

Ni jedan od navedenih pokazetalja ni nakon devet mjeseci rada Vlade  u 2012. g. nije doživio rast, tako da se za Vladu Tuzlanskog kantona može reći da nije uspjela život građana učiniti boljim i kvalitetnijim, a i da je, zasad bar, pala na testu efikasnosti, koji je sama postavila.

U odnosu na pokazatelje sa početka mandatnog perioda ove vlasti, broj nezaposlenih je porastao za 6.165,  a za isti period  kanton je izgubio  651 radno mjesto.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku  u julu 2012. Godine  U Tuzlanskom kantonu je bilo 80.689 zaposlenih osoba, a prema podacima iz narednog mjeseca broj nezaposlenih je bio najveći ikada – 98.293 osobe..

PORAST REALIZACIJE PLANIRANOG I ODLIČAN REZULTAT VLADE I DALJE NEMAJU EFEKTE NA ŽIVOT GRAĐANA – U 2013. G. POTREBNE RADIKALNE MJERE 

Vlada je u dvetomjesečnom periodu 2012 g. od planiranih 148  realizovala 131 mjeru i time postigla 89 % realizacije Programom rada.

I pored porasta realizacije od 4% u odnosu na prethodni izvještajni period i relativno visokog stepena ralizacije zakona od 79%, Vlada ne bi trebala biti zadovoljna  zbog toga što se među 17 neralizovanih mjera nalaze 2 strategije i ukupno 5 zakona.

Visoka relalizacija programiranog koju prati pogoršanje stanja u privredi i životu građana, govore da vladine mjere nisu mijenjale stanje i da se prilikom planiranja rada za 2013. g. Vlada treba fokusirati ne na kadrovske smjene, nego na napokon na mjere koje će stanje radikalno mijenjati nabolje.

Odbijanjem izvještaja o radu  izvršena priprema za smjene nepodobnih kadrova U JAVNIM USTANOVAMA I PREDUZEĆIMA

Za razliku od drugog kvartala u trećem kvartalu nije bilo razrokog glasanja Vlade i Skupštine o 3 izvještaja o radu javnih preduzeća. Izvještaji o radu i  poslovanju 3 javna institucije: JP "Šume TK" JP "Spreča" i JZU "Univerzitetsko klinički centar" Tuzla za 2011. g.  su odbijena iako su prva dva sadržavali podatke da su preduzeća poslovala sa dobitkom. Ako je odbijanje izvještaja o radu javnih preduzeća koja su poslovala sa gubitkom argument za smjenu nesposobnih menadžera, stječe se utisak da je Skupština odbijanjem izvještaja o radu  ustanova koje su uspješno poslovale, neprincipijelno pristala da učestvuje u političkim egzekucijama i smjenama svih pa i uspješnih menadžera, a sve da bi se obezbjedila partijska kadrovska i menadžerska čistoća u javnom sektoru.

REVIZORSKO MIŠLJENJE S REZERVOM 

Zbog nerealnog planiranja budžeta i neuvrštavanja poslovanja Direkcije za ceste TK u Budžet Tuzlanski kanton nije dobio pozitivno nego je dobio mišljenje sa rezervom. Federalni revizor dao 21 preporuku od kojih se većina ista kao one iz 2010. g.  jer se nepravilnosti ponavljaju i iz godine u godinu, a ne otklanjaju.  Podatak da je Vlada postupila po tek svakoj petoj preporuci revizora iz 2010 g. govori da Vlada nije realizovala vlastite mjere za otklanjanje nedostataka koje je uočio revizor.

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta TK za 2011. g. bit će dostavljen i Tužilaštvu Tuzlanskog kantona, kako bi se vidjelo da li je u finansijskom poslovanju institucija Tuzlanskog kantona bilo zakonom zabranjenih radnji.

STRANA ULAGANJA MISAONA IMENICA

U Tuzlanskom kantonu su najnepovoljniji pokazatelji oni koji se odnose na strane investicije. Njih u Tuzlanskom kantonu gotovo da i nema zbog loše, neodgovorne i nesložne politike koju vode političari na državnom nivou. Strani investitori se ne osjećaju sigurnim tako da većina investirora nakon početnih pregovora odustaje od ulaganja. [1]  Prema izjavama međunarodnih zvaničnika Bosna i Hercegovina je zemlja koja "gladuje" za stranim investicijama, ali strani investitori neće doći sve dok u njoj postoje prepreke koje ograničavaju poslovanje, kao što su korupcija i neusklađeni zakoni.

REALIZACIJA PROGRAMA RADA U PORASTU

Skupština je u devetomjesečnom periodu rada u 2012. g. planirala razmatrati 56 mjera. Od 56 planiranih mjera realizovano je 47  mjera, čime je  Skupština  ispunila 84% planiranog.  Ukoliko među realizovane mjere ubrojimo i 2 zakona koji su usvojeni  u nacrtu i još uvijek se nalaze u parlamentarnoj proceduri, stepen realizacije programa Skupštine je 87% i do sada se ovaj rezultat smatra najvećim periodičnim učinkom Skupštine.

STRATEGIJE PLANIRANE A NEDONEŠENE

Iako je stepen realizacije zakonodavne djelatnosti visok (80%), sveukupni utisak većem učinku u značajnoj mjeri kvari saznanje da ni jedna planirana strategija nije donešena.  Posebnu zabrinutost stvara kašnjenje u izradi strategija razvoja u oblasti turizma, saobraćaja i sporta Tuzlanskog kantona, jer stanje u ovim oblastima traži hito djelovanje vlasti.

Odbijanjem izvještaja o radu  izvršena priprema za smjene nepodobnih kadrova U JAVNIM USTANOVAMA I PREDUZEĆIMA

Za razliku od drugog kvartala u trećem kvartalu nije bilo razrokog glasanja Vlade i Skupštine o 3 izvještaja o radu javnih preduzeća. Izvještaji o radu i  poslovanju 3 javna institucije: JP "Šume TK" JP "Spreča" i JZU "Univerzitetsko klinički centar" Tuzla za 2011. g.  su odbijena iako su prva dva sadržavali podatke da su preduzeća poslovala sa dobitkom. Ako je odbijanje izvještaja o radu javnih preduzeća koja su poslovala sa gubitkom argument za smjenu nesposobnih menadžera, stječe se utisak da je Skupština odbijanjem izvještaja o radu  ustanova koje su uspješno poslovale, neprincipijelno pristala da učestvuje u političkim egzekucijama i smjenama svih pa i uspješnih menadžera, a sve da bi se obezbjedila partijska kadrovska i menadžerska čistoća u javnom sektoru.

SVE ČEŠĆE IZOSTAJE PODRŠKA KOMISIJA VLADINIM I SKUPŠTINSKIM MJERAMA

Prilikom iznošenja stavova skupštinskih tijela nakon prekompozicije vlasti, nestala bezrezervna podrška vladinim mjerama  i sve je češće disharmonično iznošenje stavova i nepodržavanje odluka Vlade i Skupštine.

PREKORAČENA SREDSTVA ZA PREVOZ TREBAJU BITI VRAĆENA

Naknada troškova korištenja vlastitog vozila u službene svrhe obračunavana po kantonalnompropisu iz 2002. godine u iznosu od 25 % prodajne cijene goriva za svaki pređeni kilometar, nije u skladu sa odredbama Federalne Uredbe o naknadama troškova za službena putovanjapo kojoj ova naknada iznosi 20% cijene litre goriva po pređenom kilometru. Revizor naložio povrat sredstava[1]Prema podacima Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, u devet mjeseci 2012. godine, u BiH je investirano svega 28 miliona eura, ili 81 posto manje nego u istom razdoblju protekle godine! Statističkih pokazatelja po kantonima nema pa se može smatrati da ravnomjerno dijele sudbinu države.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina