Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

10.12.2012

REZULTATI NEZADOVOLJAVAJUĆI, ČAK 4 MINISTARSTVA NISU REALIZIRALA NITI JEDNU PLANIRANU MJERU!

Rezultati rada Vlade i Skupštine BPK za 9 mjeseci 2012. godine, i pored toga što je u navedenom periodu  došlo do smjene Vlade, nisu zadovoljavajući.

Za proteklih devet mjeseci, Skupština je Programom rada predvidjela razmatrati 72  mjere. Od toga je  na održanih 11 zasjedanja realizovano samo 22,  što znači da je uspjela realizovati samo 30,5 % svoga Programa ili 22,4% obaveza planiranih za 2012.godinu. Od 39 Programom planiranih zakona za 2012.godinu, realizovano  je 14,  što je 36% godišnjeg  zakonodavnog dijela, dok je za 9 mjeseci predviđeno usvajanje 28 zakona što čini  izvršenje od  50% planiranog .

Vlada BPK je, za to vrijeme, realizovala svega 16% godišnjeg ili 24% devetomjesečnog plana. Čak četiri ministarstva nisu realizovali niti jednu programsku mjeru. Ministarstvo za privredu koje je uvijek imalo dobre rezultate i solidan procenat ispunjenja je i pored toga što je planiralo skromnih osam mjera za ovaj period, nije realizovalo niti jednu. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i okoliš je imalo ambiciozan plan  od 14 mjera za naznačeni period, ali je ostala na nuli njegova realizacija. Ministatrstvo unutrašnjih poslova, koje je planirala 7 mjera kao i  Ministarstvo za boračka pitanja i zaštitu sa 5 planiranih mjera nisu realizovali niti jednu.  I Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose nije mnogo bolje s obzirom da je od planiranih 9 realizovalo jednu mjeru (Zakon o nacionalnim manjinama koji je u formi nacrta usvojen još prošle godine).  Ministarstvo za finansije je u proteklom periodu naujuspješnije sa ispunjenjem plana od 75%.. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ima takođe solidnu realizaciju, preko 50% sopstvenog plana za devet mjeseci.

Obračun koalicionih partnera (SDA i SDP) se evidentno odrazio kako na rezultate  u periodu do smjene Vlade,  kao i nakon imenovanja nove koja, očito,  nije dorasla problemima koji su ih dočekali. Iako je novoimenovana Vlada zadržala polovinu ministara iz prethodnog mandata, novoimenovanom Premijeru nije pošlo za rukom da u objektivno kompleksnoj situaciji u kojoj se našao Kanton, kada je smanjen priliv sredstava u Budžetu i povečani rashodi u odnosu na prihode, pronađe zadovoljavajuća rješenja.

U proteklom periodu Vlada nije uspjela ostvariti kontakt sa višim nivoom vlasti (Vladom FBiH) kako bi se definisalo rješavanje kreditnog zaduženja iz 2009.godine. Takođe,  nije uspjela obezbijediti uplatu granta na ime pomoći neodrživim kantonima što je prouzrokovalo probleme u izvršenju Budžeta, ali  s druge strane nije na vrijeme usvojila odluku za obustavu izvršenja pojedinih rashoda i izdataka iz budžeta BPK Goražde za ovu godinu zbog smanjenja ostvarenih prihoda nastalih za period januar – juli 2012. godine, a u cilju uspostavljanja likvidnosti i ravnoteže Budžeta za 2012. godinu, a što je kao prijedlog upućeno Vladi na usvajanje od strane Ministarstva za finansije još krajem jula. Zbog takvog ponašanja izostalo je, a kako su svi pokazatelji upućivali da je neminovno, donošenje rebalansa Budžeta što možemo opet pripisati Vladi jer je Ministarstvo za finasije kao odgovorna institucija za praćenje realizacije Budžeta reagovalo na vrijeme i poduzimalo  zakonom propisane aktivnosti. I održavanje samo jedne sjednice Skupštine za tri mjeseca se može pripisati Vladi obzirom da najveći broj materijala za sjednicu upravo dolazi od nje.

Mišljenje s rezervom koje je dato u Izještaju Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2011.godinu Bosansko podrinjskom kantonu  dobili su i Tuzlanski i Posavski kantonu te bi u narednom periodu trebalo ozbiljno pristupiti otklanjanju uočenih nedostataka.

Iako je  započeta implementacija Programa razvoja BPK Goražde do 2014.godine dovela do značajnijih pomaka, prije svega u poboljšanju ambijenta privrednog razvoja u periodu  2011.-2012.godine što je za posljedicu imalo otvaranje novih radnih mjesta, to ipak nije imalo diretektan uticaj na povećanje naplate prihoda koji pripadaju Kantonu jer se uglavnom radilo o izvozno-orjentisanim firmama, a što nije dodatno stimulisano u raspodjeli prihoda . Samim tim je dovedena u pitanje dalja implemnetacija Programa razvoja BPK Goražde za 2011.-2014.  jer se sa ovakvim prilivom u Budžet i neizvjesnom potporom sa višeg nivoa vlasti ne mogu ozbiljnije planirati  investicije za razvoj i  kapitalna ulaganja. Upravo zbog toga je Ministarstvo za finansije iniciralo, a Vlada svojim Zaključkom od 21.09.2012.godine dala saglasnost na tekst očitovanja Ministarstva za finasije na Prijedlog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH koja takođe smatra obaveznim uvrštavanje predloženog dodatnog kriterija (uvozno-izvozni koeficijent kantona )kod utvrđivanja sistema raspodjele prihoda sa Jedinstvenog računa. Ovakav potez je svakako za pohvalu s tim da treba imati u vidu da se ovakve inicijative i prijedlozi veoma teško i provode i zahtijevaju veliki angažman, stručnu ekspertizu, podršku drugih.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina