Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

07.02.2013

Nova Vlada, isti problemi! Rad bez Programa rada, Budžet usvojen uz devetomjesečno kašnjenje! Mali broj usvojenih mjera, posebno zakona!

O radu vlasti Kantona 10  u 2012.godini može se više govoriti u kontekstu zakona i akata koje su zakonodavne i izvršne vlasti prekršile nego o rezultatima koje su ostvarile. Riječ je o Kantonu u kojem je stara Vlada u pet mjeseci (ne)rada usvojila tek 3 odluke, sve tri vezano za elementarnu nepogodu i u kojoj se nova vlada, konačno dočekana, bavila uglavnom kadrovskom politikom. U kantonu u kojem je socijalno-ekonomska situacija izuzetno teška, u kojem se 23 mjeseca nakon održanih Općih Izbora konstituisala vlast i koji već duži niz godina bilježi negativan prirodni priraštaj i migracijski saldo, poslanici u Skupštini Kantona 10 nisu pokrenuli niti jednu inicijativu, niti uložili amandman.

Skupština Kantona 10 je cijelu 2012. godinu radila bez usvojenog Programa rada, dok je Budžet za 2012. usvojen tek u 9. mjesecu, te su time prekršene odredbe Zakona o budžetima FBiH kao i Poslovnik o radu Skupštine, a ona sama radila je uglavnom neplanski i nepripremljeno, i bez gotovo ikakvog odgovora na sve probleme s kojima se suočavaju građani i privreda tog Kantona. S druge strane, Budžet za 2013.godinu se do kraja 2012.godine nije našao ni na sjednicama Vlade, a kamoli Skupštine.

Zastupnici u Skupštini Kantona 10 su u 2012. godini u skupštinskim klupama proveli ekvivalent od ukupno 3 osmosatna radna dana Za to vrijeme, održali su svega 9 zasjedanja, usvojili  41 mjeru, od kojih samo 10% otpada na zakone (njih 4), koliko ih je usvojeno za cijelu godinu, dok je skoro četvrtina godine protekla bez ijedne održane sjednice.

Nakon što je stara Vlada sa svoje tri i to telefonskim putem održane sjednice i svega tri usvojene mjere u pet mjeseci njihovog rada u 2012.godini završila svoj mandat, očekivali smo, s pravom, jači start nove vlade, koju smo čekali čak 23 mjeseca. Međutim, najveći broj mjera koje je nova Vlada, radeći kao i Skupština bez Programa rada,  usvojila u pet mjeseci svoga rada, odnosilo se na odluke (39,8%) i rješenja (21.5%), koja su uglavnom vezana za kadrovsku politiku ili operacionalizaciju proračunskih sredstava i uglavnom nisu od većeg značaja za rješavanje brojnih i nagomilanih problema građana. Zakoni čine svega 3,8% realiziranih mjera na sjednicama Vlade. Kada je riječ o radu ministarstava, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih je predložilo najveći broj mjera, koje bi na neki način mogle doprinijeti boljoj kvaliteti življenja u ovom Kantonu, a to su: Zakon o zaštiti na radu; Zakon o  posredovanju pri upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba u Kantonu 10; Odluka o pravu na novčanu naknadu majkama, koje nisu u radnom odnosu ili su u radnom odnosu manje od mjesec dana i pravu na jednokratnu naknadu za opremu novorođenčeta; Odluka o pravu na naknadu umjesto plaće majci, za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta.

Posebna kritika ide Vladi, uzmemo li u obzir da je od 18 mjera koliko ih je Vlada uputila u skupštinsku proceduru, Skupština razmatrala i usvojila 17, iz čega se vidi da je Skupština pratila dinamiku Vlade i baš zbog toga nemoguće je naći opravdanje zašto Vlada nije radila više. Međutim, dio odgovornosti za loše rezultate Vlade, snosi, sasvim je sigurno, i Skupština, koja je Vladu na kraju i izabrala, i koja bi kao takva trebala pozvati Vladu na odgovornost i poduzeti aktivnosti na intenziviranju njenog rada

Članovi stare i nove vlade su od građana Kantona 10 na ime plaća, toplog obroka, naknada za stanarinu i odvojeni život, u prošloj godini naplatili oko 299.000,00 KM neto, dok su  zastupnici  samo na ime plaća, paušala i drugih naknada u protekloj godini od građana naplatili oko 430.000 KM neto.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina