Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

30.03.2015

Vrijeme je za depolitizaciju i departizaciju javnog sektora - IMENOVATI SPOSOBNE, A NE PODOBNE

Rezultati istraživanja koje je CCI nedavno proveo, kao i svakodnevni uvid u praksu imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru pokazuju da se najveći dio rukovodećih i upravljačkih pozicija u javnoj upravi smatra izbornim plijenom o čemu politički lideri i nosioci najodgovornijih političkih pozicija javno trguju. Predmetno zakonodavstvo, s jedne strane, normiralo je postupak zapošljavanja na osnovu kvalifikacija i sposobnosti, dok je sa druge dalo velika diskreciona ovlaštenja donosiocima odluka prilikom postavljenja rukovodilaca, što je omogućilo uobičajenu praksu imenovanja i zapošljavanja primarno političkim kriterijima.
U BiH ima približno 5.840 formalnih političkih funkcija na svim nivoima političke vlasti, te približno 19.940 upravljačkih i rukovodećih funkcija unutar javne uprave i javnog sektora generalno. Javna je tajna da se velika većina ovih funkcija smatra stranačkim, izbornim plijenom, pri čemu se to više i ne pokušava prikriti. Posljedica jeste to što su profesionalnost, integritet i efikasnost javne uprave i javnih usluga dovedeni do sloma. Politička i stranačka imenovanja rukovodilaca i službenika vrlo važnih državnih agencija i institucija, generiraju vrlo nisku efikasnost, nerad, izostanak vertikalne odgovornosti, politizaciju službe, zloupotrebe ovlaštenja, itd.
Zbog svega navedenog, nužne su suštinske, a ne kozmetičke reforme javne uprave uključujući temeljite korekcije zakona o državnoj službi, zakona o vladinim i ministarskim imenovanjima i pojedinačnih zakona o državnim agencijama, upravama i javnim preduzećima.
 
Za sve informacije molimo da kontaktirate Anu Lučić, projekt koordinatora:
ana@ccibh.org, 055/222-112; 066/786-442

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina