Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

20.09.2010

Izgubljeno je nekoliko hiljada radnih mjesta, socijalno nezbrinutima je sve teže, privatizacija i gazdovanje javnim preduzećima neefikasno, a ekonomski pokazatelji ukazuju da privreda radi u gubicima

Iako je svake godine u toku proteklog mandata Vlade i Skupštine ZDK glavno opredjeljenje ove dvije institucije vlasti bilo  da će raditi na poboljšanju privrednog ambijenta sa ciljem oporavka privrede, unapređenju poljoprivredne proizvodnje i provođenju reformi na svim nivoima obrazovanja, sada, na kraju mandata, može se konstatovati da nije mnogo urađeno na realizaciji tih ciljeva.

Vlada i Skupština jesu imali najdinamičniji rad od svih kantonalnih institucija vlasti, ali ono što je najbitnije, rezultati rada i učinak su bili takvi da je na kraju mandata zaposlenost opala, odnosno, izgubljeno je nekoliko hiljada radnih mjesta, socijalno nezbrinutima je sve teže,  privatizacija i gazdovanje javnim preduzećima neefikasno, a ekonomski pokazatelji ukazuju da privreda radi u gubicima.  Prosječna plata u ZDK je među najnižim u Federaciji BiH.

Dok su neki kantoni radili na usvajanju strateških dokumenata za razvoj kantona, Vlada i Skupština ZDK u toku svog mandata nisu usvojile Razvojnu strategiju, Strategiju poljoprivrede, Strategiju zapošljavanja, kao ni Strategiju razvoja zdravstva.

Oko milijardu KM budžetskih sredstava u mandatnom periodu u Zeničko-dobojskom kantonu utrošeno je uglavnom za plate budžetskih korisnika. Izdvajanja za subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj industriji su bila ispod 1%.

Ni Vlada ni Skupština ni u jednoj godini mandata nisu uspjele u potpunosti realizovati vlastite programe rada, iako su imali relativno visok procenat realizacije programa. Vlada je prosječno ispunjavala 87% planiranog, dok je Skupština imala nižu efikasnost ispunjenja plana od 76%.

Procenat realizacije planiranih zakona je bio niži od procenta realizacije programa rada i za Vladu je iznosio 70% a za Skupštinu 63%. U Skupštini je usvojeno 58 zakona, a podatak da je skoro polovina od njih neplanirano, govori da Skupština i Vlada nisu kvalitetno planirale najvažniji dio svog posla. Zanimljivo je napomenuti da tokom cijelog mandata Ministarstvo zdravstva nije planiralo, niti usvojilo ni jedan zakon.

Kada je u pitanju pojedinačna ralizacija programa rada od strane ministarstava koja su u sastavu Vlade ZDK, treba istaći da je Ministarstvo finansija realizovalo 49% od planiranog u toku mandata, dok je Ministarstvo zdravstva imalo realizaciju planiranog od 54%.  

Što se tiče pojedinačnih aktivnosti poslanika u Skupštini ZDK, veliki je broj poslanika u Skupštini koji su imali vrlo mali broj postavljenih poslaničkih pitanja i pokrenutih inicijativa. U tome prednjače Sulejman Haračić (Stranka za BiH) sa samo 4 poslanička pitanja u toku mandata, zatim Kemal Sendić (SDA) i Pero Jukić (HDZ BiH) sa po pet pitanja i inicijativa, te Suad Sivić (Stranka za BiH) sa 7. Najveći broj poslaničkih pitanja i inicijativa imao je Mehmed Bradarić (SDP) – 61.

  I pored ovakvih pokazatelja o radu i učinku, kandidovanjem za naredne izbore, 20 poslanika (57%) je pokazalo je zainteresovanost za novi mandat u nekoj od institucija vlasti u BiH. Samo nešto niža je bila zainteresovanost ministara, jer ih se 5 kandidovalo za parlamentarne funkcije na svim nivoima vlasti.

Pozivamo građane da izađu na izbore i dobro razmisle kome će povjeriti svoju budućnost u naredne 4 godine.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Rasima Džeku,konsultanta za monitoring CCI-a: Tel. 035 247 740; e-mail: rasim@ccibh.org

 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina