Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

13.09.2010

Iako skoro ništa nisu uradili za razvoj kantona u posljednje 4 godine, svi članovi Vlade i većina zastupnika u Skupštini PK ponovo se kandidovali na izborima

Ono što je važno napomenuti za aktuelni saziv Vlade i Skupštine PK je činjenica da predstavnici vlasti u PK u svom četverogodišnjem mandatu nisu radili u interesu građana i sa ciljem poboljšanja njihovog životnog standarda i povećanja zaposlenosti.

Glavna karakteristika u radu Vlade i Skupštine PK tokom mandata je činjenica da vlasti PK nisu realizovale ni jednu sistemsku mjeru kojom bi u protekle četiri godine strateški uredile smjernice razvoja kantona, zapošljavanja, razvoja poljoprivrede, socijalne politike.

U proteklom mandatu, Vlada i Skupština Posavskog kantona su bile među najnefikasnijim instucijama vlasti u Federaciji BiH i među onima koje su u protekle 4 godine razmatrale najmanje mjera i održale najmanji broj sjednica.

Broj zaposlenih lica u Posavskom kantonu u toku mandata Skupštine i Vlade PK od 2006. do 2010. godine bio u stalnom opadanju. Podatak da je proteklom mandatu u Posavskom kantonu „izgubljeno“ oko 1.300 radnih mesta trebalo je biti alarmantan za aktuelnu vlast. Međutim, institucije vlasti u Posavskom kantonu nisu poduzele ništa kako bi zaustavile trend smanjenje broja uposlenih.

Sve nabrojano nije spriječilo predstavnike vlasti u PK da se ponovo kandiduju na izborima 2010. godine. Naime, svi članovi aktuelnog saziva Vlade, kao i 14 zastupnika u Skupštini PK kandidovalo se za predstojeće izbore, kako na kantonalnom, tako i na entitetskom nivou.

Kada je u pitanju kompletan mandatni period, broj mjera koje je Vlada PK planirala za usvajanje varirao je od godine do godine. Dok je u prvoj godini mandata Vlada planirala usvajanje 93 mjere, u drugoj ih je planirano 111, u trećoj 74 mjere, a u zadnjoj godini mandata Vlada je planirala usvajanje 102 mjere (101 mjera je planirana od strane ministarstava i jedna od strane Vlade PK.)

Ukupni procenat realizacije programa rada Vlade PK u toku četverogodišnjeg mandata (zaključno sa 31.8.2010.) iznosi 58%.

Imajući u vidu činjenicu da je ovo zadnja godina mandata aktuelnog saziva Vlade PK i da se opšti izbori održavaju u oktobru 2010. godine, upitna je činjenica koliko će se još planiranih mjera usvojiti do kraja mandata.

Posmatrajući planirane i usvojene zakone od početka mandata aktuelnog saziva Vlade PK, vidljivo je da je procenat usvajanja planiranih zakona veoma mali.

Naime, u 2007. godini, od 25 planiranih zakona usvojena su 2, u 2008. od 17 planiranih usvojeno je 8, dok je u 2009. od 17, usvojeno 13 zakona. U periodu do 01.09.2010. godine u Programu rada Skupštine PK planirano je 6 zakona, dok ih je doneseno 5.

Ukupni broj zakona planiranih za protekle tri godine i devet mjeseci mandata je 69, od čega je usvojeno 29 zakona, odnosno 42%.

Ukoliko bi Vlada PK nastavila ovakav trend usvajanja zakona, trebalo bi joj još 5 godina da bi usvojila samo neusvojene zakone koje je planirala za period 2007. – 01.09.2010. godine.

Kada je u pitanju rad Skupštine PK u toku mandata, dok u 2007. godini Skupština nije imala Program rada i nije bilo bilo planiranih mjera, u 2008. godini broj planiranih mjera je iznosio 46, u 2009. godini 42 mjere, dok je za 2010. godinu planirano donošenje samo 36 mjera, iako je Skupština planirala svoj rad do kraja godine, a ne samo do izbora u oktobru.

U 2008. godini procenat realizacije Programa Skupštine PK je iznosio 52%, dok je u 2009. godini bio 83%. U prvih osam mjeseci 2010. godine, od 22 planirane mjere za ovaj period, usvojeno je 12, odnosno 55% od planiranog.

Realizacija ukupnog broja planiranih mjera u toku mandata, izuzimajući 2007. godinu u kojoj nije bilo programa rada, iznosi 65%.

Govoreći o zakonodavnim aktivnostima Skupštine PK u toku mandata, za razliku od 2007. godine kada je Skupština PK radila cijelu godinu bez Programa rada, u 2008. godini je planirala razmatranje i donošenje 18 zakona, a donijela ih je 7, odnosno 39%, a u 2009. godini planirala 14 i realizovala 11, tj. 79%.

Za 2010. godinu Skupština PK je planirala donošenje 11 prijedloga zakona, od čega za prvih osam mjeseci 2010. godine 6. Od tih 6 planiranih realizovano je 5 zakona.

Kada je u pitanju pojedinačna odgovornost zastupnika u Skupštini, važno je napomenuti da tokom četverogodišnjeg mandata sedam zastupnika u Skupštini nije postavljalo zastupnička pitanja, ni inicijative. Ti zastupnici su: Mika Lešić (Narodna stranka radom za boljitak), Tado Vukić (HDZ BiH), Ljilja Pejić (HDZ BiH),  Juro Udovčić (HDZ BiH), Tunjo Oršolić (HSS), Marko Senić (HSP) i Zijad Tvica (Stranka za BiH).

Tunjo Oršolić je ujedno i jedini zastupnik koji tokom čitavog mandata nije ni jednom iskoristio svoje pravo i obavezu da uzme učešće u diskusijama na sjednicama Skupštine PK.  

Za izbore 2010. godine kandidovan je ispred HSS-a za Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Rasima Džeku, monitoring konsultanta CCI: 035/ 24 77 40, 035/ 24 77 41 ili rasim@ccibh.org

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina