Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

04.11.2016

VLADA I SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE DRAMATIČAN PAD INTENZITETA RADA U TREĆEM KVARTALU

SLIČNO JE I SA ZAKONIMA. Od 7 prijedloga i 6 nacrta zakona, usvojenih u drugom kvartalu, Skupština je u trećem kvartalu realizaciju svela na svega 2 zakona u prijedlogu i 1 u nacrtu.

UKUPNA REALIZACIJA ZAKONA SKUPŠTINE KS, U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE JE VRLO SKROMNA. Sa 14 usvojenih zakona, u posmatranom periodu, Skupština KS spada među tek 4 kantonalne skupštine sa dvocifrenim brojem usvojenih zakona. No to govori tek o tome da je neefikasnost u realizaciji zakona opšta pojava na bh. kantonalnoj sceni. A stvarnu sliku dobijemo kada pogledamo programe rada. Čak 32 zakona, iz Programa rada Skupštine KS za 2016. godinu, kraj 9. mjeseca su dočekala nerealizovana.

PROGRAMOM RADA ZA 2016. GODINU PREDVIĐENO JE DA SE O PLANIRANIM ZAKONIMA NA SKUPŠTINI RASPRAVLJA 73 PUTA, A U PRVIH 9 MJESECI JE RASPRAVLJANO TEK 13 PUTA. Pri tome, polovina od zakona u ovogodišnjem programu rada su nerealizirani zakoni iz prethodnih godina, od kojih se neki već godinama samo prenose iz jednog godišnjeg programa rada u drugi.

ČITAV NIZ ZNAČAJNIH MJERA, KOJE SU, PO PLANU, TREBALE BITI ILI U POTPUNOSTI ILI DJELIMIČNO REALIZOVANE, DO 30.09, JOŠ UVIJEK TO NISU. Nije usvojena Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola u KS. Nisu realizirani Zakon o radu u Kantonu Sarajevo, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o srednjem obrazovanju, Zakon o unutrašnjim poslovima KS, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o inspekcijama, Zakon izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,...

MEĐU USVOJENIM MJERAMA ISTIČE SE STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARAJEVO DO 2020, NA KOJU SE DUGO ČEKALO. Kanton Sarajevo među posljednjim je koji je dobio svoju strategiju razvoja. Zapravo, nekon usvajanja na Skupštini KS, u septembru, samo još HNK nema svoju strategiju razvoja. Koja je ključni dokument, koji utvrđuje ciljeve i prioritete razvoja jedne sredine, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

OD MJERA KOJE NISU USVOJENE NA SJEDNICAMA SKUPŠTINE IZDVAJA SE PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI KANTONA SARAJEVO. Predloženim izmjenama i dopunama zakona trebale su se staviti van snage odredbe o poslaničkom paušalu i pokazati socijalna osjetljivost poslanika Skupštine KS. U tom kontekstu spomenimo da je i jedini zakon za koji je, u ovom periodu, obustavljena procedura - Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u KS.

20 POSLANIKA SKUPŠTINE KS JE PROFESIONALIZOVALO SVOJ STATUS U SKUPŠTINI, TJ. IMAJU STATUS ZAPOSLENIH I PRIMAJU PUNU PLATU PO TOM OSNOVU. U tom kontekstu spomenimo primjer poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koji, od početka aktuelnog mandata, nakon jednoglasno donesene odluke, ne primaju platu za svoj angažman u Skupštini, uključujući i rukovodstvo.

U POSMATRANOM PERIODU, ZABILJEŽENO JE KRŠENJE VIŠE AKATA KOJI REGULIŠU RAD SKUPŠTINE. Uočeno je kršenje Poslovnika o radu Skupštine KS, član 60. stav 1. koji propisuje obavezu donošenja programa rada za narednu godinu do kraja tekuće godine, jer Program rada za 2016. godinu nije donesen do kraja 2015. Inače, samo je dva puta u posljednjih 10 godina, Program rada Skupštine KS usvojen u propisanom roku. Ozbiljan problem, koji narušava dignitet institucije, je i nepoštivanje etičkog kodeksa na sjednicama Skupštine KS, na kojim dolazi do verbalnih sukoba i vrijeđanja između poslanika, pa čak i fizičkih nasrtaja.

SKUPŠTINA KS JOŠ UVIJEK FUNKCIONIŠE BEZ IZABRANOG ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆE IZ SRPSKOG NARODA. Ovim se, na simboličkoj ravni, krši ravnopravnost konstitutivnih naroda. I to je situacija koju treba riješiti.

NAKON ŠTO JE U DRUGOM KVARTALU, OVE GODINE, VLADA KANTONA SARAJEVO, POKAZALA NAJVEĆI INTENZITET RADA I NAJVEĆU PRODUKTIVNOST, U POSLJEDNJIH 6 GODINA, U TREĆEMJE DOŠLO DO PADA NA ISPODPROSJEČNE REZULTATE. Broj održanih zasjedanja pao je za skoro trećinu (sa 36 na 25), a broj razmotrenih mjera na skoro polovinu (sa 636 na 338). Po oba ova parametra, rezultat u trećem kvartalu je najlošiji kvartalni rezultat u ovoj godini.

UKUPNO GLEDAJUĆI, PRODUKTIVNOST VLADE KANTONA SARAJEVO, U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE, ZA CCA 20% JE NIŽA OD PRODUKTIVNOSTI VLADE U ADEKVATNOM PERIODU PRETHODNOG MANDATA. Pri tome je prethodna Vlada bila i efikasnija, jer je veći broj mjera uspjela da realizuje za manje vremena utrošenog na sjednicama.

STRUKTURA MJERA GOVORI O TOME DA SE VLADA KANTONA SARAJEVO, U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE, UGLAVNOM BAVILA DNEVNO-OPERATIVNIM STVARIMA, NE POSVEĆUJUĆI DOVOLJNU PAŽNJU UTVRĐIVANJU NAJZNAČAJNIJIH MJERA, KOJIMA SE SISTEMSKI UTIČE NA RJEŠAVANJE PROBLEMA. Različita rješenja, zaključci, saglasnosti i odluke, predstavljaju čak 66% mjera razmotrenih u ovom periodu. Izvještaji, informacije i programi, dodatnih 23%. S druge strane, na zakone otpada svega 2% od ukupne mase razmotrenih mjera. A na strategije 0,15%.

UKUPAN BROJ UTVRĐENIH ZAKONA, U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE, IDENTIČAN JE PROŠLOGODIŠNJEM, U ISTOM PERIODU, KAO I REZULTATU IZ PRVIH 9 MJESECI 2012. Samo je omjer prijedloga i zakona, u tim godinama bio bolji (19:5), u odnosu na ovogodišnji (16:8).

ANGAŽMAN MINISTARSTAVA U VLADI KS, NA UTVRĐIVANJU ZAKONA, BIO JE RAZLIČITOG STEPENA. U posmatranom periodu, najviše zakona u proceduru su uputili Ministarstvo pravde i uprave i Ministarstvo kulture i sporta – po 4. Nijedan zakon, u prvih 9 mjeseci 2016. nisu utvrdila 3 ministarstva Vlade KS: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

KAO I KOD SKUPŠTINE, PRAVA SLIKA SE VIDI TEK ANALIZIRANJEM REALIZACIJE OBAVEZA PLANIRANIH PROGRAMOM RADA – A ONA JE, U ZAKONODAVNOJ SFERI, KRAJNJE LOŠA. Programom za ovu godinu predviđeno je da se o zakonima na Vladi raspravlja 73 puta, a u periodu koji pokriva ovaj izvještaj raspravljano je 17 puta. Od 41 zakona koji bi, po Programu rada, trebao biti realizovan u ovoj godini, do kraja 9 mjeseca utvrđeno je svega 15, i to 10 u prijedlogu, a 5 tek u nacrtu.

NAJVEĆI ZAOSTATAK U REALIZACIJI IMAJU MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE (SA 6 NEREALIZOVANIH ZAKONA IZ PROGRAMA RADA), TE, MINISTARSTVO PRIVREDE I MUP (PO 5). Kuriozitet je da Ministarstvo zdravstva jedino nije planiralo usvajanje nijednog zakona u ovoj godini.

NISKA REALIZACIJA ZAKONODAVNOG DIJELA PROGRAMA RADA KONTINUIRANI JE PROBLEM U RADU VLADE KS. To dovodi do stalnog prenošenja istih zakona iz jednog godišnjeg plana u drugi. Tako čak polovinu ovogodišnjeg programa rada čine zakoni koji su trebali biti realizovani u nekoj od prethodnih godina.

NEKE ZNAČAJNE MJERE SU, U PROTEKLOM PERIODU, IPAK, UTVRĐENE. A VEĆINA NJIH JE I DIO AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU REFORMSKE AGENDE. Vlada je razmatrala i usvojila Strategiju razvoja KS, nacrt Programa javnih investicija 2017. – 2019, Zakon o turizmu, nacrt Izmjena i dopuna Zakona o geološkim Istraživanjima, Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2015 – 2019, Zakon o državnoj službi. Takođe, usvojen je Moratorij na zapošljavanje u upravi u 2016.

VLADA KANTONA SARAJEVO, MADA SE NEŠTO TAKVO NE BI SMJELO DOGAĐATI, U SVOM RADU KONTINUIRANO KRŠI ODREĐENE ZAKONSKE I PODZAKONSKE AKTE. Iako je, Poslovnikom o radu Vlade, definisano da „Vlada donosi godišnji program rada, po pravilu početkom kalendarske godine“, Program Vlade za 2016. donesen je tek u maju godine na koju se odnosi. Ovo je ujedno i jedno od najvećih kašnjenja u posljednjih 10 godina. Vlada krši i Poslovnik o radu Skupštine, ne odgovarajući u predviđenom roku na poslanička pitanja.

VLADA KANTONA SARAJEVO, U KONTINUITETU, KRŠI I ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U BIH. Sastavom Vlade, u kojoj su, od 13 članova, svega 2 žene, Vlada KS krši Zakon o ravnopravnosti polova, koji nalaže da procenat manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40%. i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže.

PREPORUKE CENTARA CIVILNIH INICIJATIVA, VLADI I SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO:
pozivamo Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo da ozbiljno intenziviraju svoj rad u nastavku godine i da se fokusiraju na realizaciju velikog broja preostalih obaveza iz Programa rada za 2016. godinu. Osim toga, skrećemo im pažnju na poslovničku i zakonsku obavezu da do kraja godine kreiraju i usvoje programe rada i budžet za narednu godinu. Pozivamo ih i da, do kraja godine, održe tematske sjednice, s ciljem iznalaženja rješenja za neke od ozbiljnih problema s kojim se Kanton suočava i, u konačnici, s ciljem popravljanja kvaliteta života građana, Ističemo i potrebu povećanja socijalne osjetljivosti, unutar institucija. I usklađivanje primanja i privilegija političara sa opštom situacijom u društvu i prosječnim primanjima u Kantonu, I konačno, ističemo potrebu usvajanja izmjena i dopuna Etickog kodeksa, kojim bi se strože sankcionisalo neprimjereno ponašanje poslanika, kako se određene situacije, kojima smo svjedočili u prethodnom periodu, ne bi ponavljale. Ili bi bar osobe odgovorne za verbalno i fizičko nasilje, narušavanje ugleda Skupštine i uznemiravanje javnosti, bile adekvatno kažnjene.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina