Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

30.11.2016

VLADA SBK REALIZOVALA JE 2 A SKUPŠTINA 1 OD 27 PROGRAMOM PLANIRANIH ZAKONA

Prvih 9 mjeseci 2016. godine, u Srednjobosanskom kantonu, obilježili su protesti srednjoškolaca, koji su ustali protiv necivilizacijskih podjela i segregacije koja im se nameće. Iako su završili neuspjehom, jer su vladajuće stranke rađe izabrale segregaciju nego rad na kompleksnom zajedničkom rješenju, koje će zadovoljiti nacionalna prava ne uskraćujući djeci mogućnost da žive i školuju se zajedno, to nije poraz te djece. To je poraz ovog društva. A ta djeca, koja su sa tako malo godina, živeći u svijetu koji sve čini da bi im živote zatrovao nepovjerenjem i mržnjom, uspjela da odrastu u humana ljudska bića, sa ematijom i vjerom u ljudskost, zaslužuju poštovanje.

Kraj posmatranog perioda, prošao je u znaku predizborne kampanje za lokalne izbore, koja je imala uticaja i na rad vlasti, u ovom periodu.

RAD VLADE SBK, U TREĆEM KVARTALU 2016. GODINE, BI SE MOGAO OKARAKTERISATI KAO RAD ORIJENTISAN PRIJE SVEGA NA LOKALNE IZBORE I POKUŠAJ PRIDOBIJANJA POVJERENJA GRAĐANA ZA STRANKE NA VLASTI. Naročito je to bilo zapaženo u septembru mjesecu, kada su održane dvije vanredne i jedna redovna sjednica, na kojim su donošene brojne odluke i davane saglasnosti za asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama, izgradnju vodovoda, javne rasvjete i slično.

OD POSLJEDNJEG KVARTALA 2015. GODINE, TRAJE KONTINUIRANI PAD I INTENZITETA RADA I PRODUKTIVNOSTI VLADE SBK.Sa 14 sjednica održanih u 4. kvartalu prošle godine, palo se na svega polovinu – 7 sjednica održanih u trećem kvartalu 2016. A sa 470 razmotrenih mjera, palo se najprije na 400 (u prvom kvartalu), pa na 380 (u drugom) i na kraju na tek 257 mjera razmotrenih u trećem kvartalu 2016. Ipak...

ZAHVALJUJUĆI DOBRIM REZULTATIMA U PRVA DVA KVARTALA, UKUPNI REZULTAT VLADE SBK, PRVIH 9 MJESECI 2016, U KONTEKSTU PRODUKTIVNOSTI, DRUGI JE PO VISINI U POSLJEDNJIH 6 GODINA. 1039 mjera razmotrenih u ovih 9 mjeseci, predstavlja, naime, istovremeno, približavanje najboljem rezultatu u prethodnom mandatu, onom iz 2014. (kada je razmotreno 1098 mjera) i uspješan oporavak od dramatičnog pada u postizbornoj 2015, u kojoj je, zbog problema u konstituisanju vlasti, rezultat prvog devetomjesečja bilo tek 750 razmotrenih mjera.

VEĆINA MJERA KOJIM SE BAVILA VLADA U OVOM PERIODU, PREDSTAVLJAJU MJERE DNEVNO-OPERATIVNOG KARAKTERA. Na odluke i saglasnosti, otpada čak 62% svih razmatranih mjera. A izvještaji i informacije predstavljaju daljnjih 15%. S druge strane, stepen zastupljenosti značajnih mjera, kojim se sistemski rješavaju neki problemi, u ukupnoj je masi gotovo zanemariv. Zakona je svega 0,9%. A strategija 0,2%. No,...

TIH 0,2% PREDSTAVLJAJU, ZAPRAVO, 2 IZUZETNO ZNAČAJNE STRATEGIJE. SBK je, naime, u posmatranom periodu, dobio Strategiju razvoja SBK za razdoblje 2016-2020. i Strategiju za borbu protiv korupcije. Što su, svakako, i najvažnije mjere donesene u prvih 9 mjeseci 2016. S druge strane, treba naglasiti i da je, Programom rada Vlade, u ovoj godini planirano usvajanje još tri strategije - Strategije razvoja turizma, Strategije razvoja stručnog obrazovanja i Strategije razvoja i održavanja regionalnih putnih pravaca na području Kantona, koje se do sada nisu pojavile na sjednicama Vlade.

VLADA SBK JE VJEROVATNO NAJLOŠIJI SVOJ REZULTAT, U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE, OSTVARILA U SEGMENTU REALIZACIJE ZAKONA. Utvrđeno je svega 8 zakona. Manje zakona nego u 2016. (i to samo za 1 nacrt), u posljednjih 6 godina, utvrđeno je jedino u izbornoj, 2014. godini.

PROBLEM KOJI VLADA SBK IMA U REALIZACIJI ZAKONA NAJVIDLJIVIJI JE IZ ANALIZE PROGRAMA RADA VLADE - KAKO STEPENA NJEGOVE REALIZACIJE, TAKO I STRUKTURE. Od 26, Programom za 2016, planiranih zakona, za 9 mjeseci, realizovana su svega 2. Jedini zakon realizovan u prijedlogu, zakon je predložen od Kantonalne uprave za pitanje branitelja. Od 25 zakona kojima su predlagači trebala biti ministarstva Vlade SBK, u prvih 9 mjeseci utvrđen je samo nacrt Zakona o obrazovanju odraslih. Pri tome Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta koje mu je bilo predlagač, po planu je trebalo realizovati još 7 zakona. Koliko i Ministarstvo pravosuđa, koje nije realizovalo nijedan. A nijedan, od 4 planirana, nije realizovalo ni Ministarstvo privrede. Itd.

U POSMATRANOM PERIODU ZABILJEŽENO JE KRŠENJA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE I VIŠE RAZLIČITIH ZAKONA, OD STRANE VLADE SBK. Poslovnik se krši neodgovaranjem u propisanom roku na poslaničke pitanja i inicijative. Vlada krši Zakon o slobodi pristupa informacijama, ne odgovarajući na dostavljene joj zahtjeve. Vlada SBK krši i Zakon o ravnopravnosti polova u BiH, svojim sastavom, u kome je tek 1 žena, iako Zakon propisuje da je najmanja dozvoljena zastupljenost jednog pola – 40%, a da se sve ostalo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje ovim zakonom nalaže. Spomenimo i da nenamjensko trošenje sredstava od naknada za vode, na koje je ukazano i u posljednjem izvještaju Ureda za reviziju, nije u skladu sa zakonskim propisima koja uređuju ovu oblast.

NI GODINU DANA OD USVAJANJA AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU REFORMSKE AGENDE, VLADA NIJE SAČINILA NIKAKAV IZVJEŠTAJ, NITI SE OSJEĆAJU IKAKVE POZITIVNE PROMJENE. Iako su, u SBK, među prvima usvojili ovaj dokument, nije došlo do značajnije realizacije predviđenih aktivnosti koje su mogle uticati na postavljene ciljeve.

SKUPŠTINA SBK SE U 2016. GODINI IZGLEDA DRŽI PRAVILA DA U SVAKOM KVARTALU 1 MJESEC NE RADI. Pa tako, u prvom kvartalu nije radila u martu, u drugom u maju, u trećem u avgustu, a nastavilo se i neradom u oktobru, u četvrtom kvartalu. Sa 6 održanih sjednica za 9 mjeseci, intenzitet rada Skupštine SBK u 2016. godini najniži je u posljednjih 6 godina. S druge strane...

SMANJENJE INTENZITETA RADA, PRATILO JE POVEĆANJE EFIKASNOSTI, PA JE BROJ RAZMOTRENIH MJERA NAJVEĆI KOJI JE SKUPŠTINA OSTVARILA U POSLJEDNJIH 6 GODINA. Razmotreno je 57 mjera.

KAO NAJVIŠE ZAKONODAVNO TIJELO, SKUPŠTINA POSEBNU ODGOVORNOST IMA U KONTEKSTU DONOŠENJA ZAKONA. Na žalost, broj usvojenih zakona, u Skupštini SBK, u prvih 9 mjeseci 2016. godine je vrlo skroman. Usvojeno je tek 6 prijedloga zakona, a još dva zakona su prihvaćena u nacrtu. Radi se o rezultatu koji je ne samo lošiji od rezultata u prethodnom mandatu, nego je najlošiji od svih kantonalnih skupština, u ovom periodu.

A TEK JE POSEBNO LOŠA REALIZACIJA ZAKONA PLANIRANIH PROGRAMOM RADA.Realizacija planiranih zakonodavnih obaveza u prvih 9 mjeseci 2016. najlošija je u posljednjih 6 godina. Procentualno, realizovano je tek 4% od planiranog. Naime, Skupština SBK je, u prvih 9 mjeseci 2016, usvojila tek 1 od 27 planiranih zakona. Kuriozitet je da je jedini usvojeni zakon, iz Programa rada za 2016. godinu, zakon kome je predlagač jedna kantonalna uprava. A da, u prvih 9 mjeseci 2016. godine, nije realizovan nijedan(!) od 26 planiranih zakona, kojima su predviđeni predlagači ministarstva Vlade SBK.

VLADA SNOSI VELIKI DIO ODGOVORNOSTI, NE SAMO ZA SVOJE, NEGO I ZA REZULTATE SKUPŠTINE. Konkretno, u posmatranom periodu, Vlada snosi odgovornost za vrlo loše rezultate u realizaciji, ne samo svojih, nego i planiranih obaveza Skupštine, jer je, naprosto, nije u dovoljnoj mjeri snabdjela potrebnim materijalima. S druge strane, Skupština ima svoj dio odgovornosti. Ona se, u čitavoj situaciji, postavlja krajnje nezainteresovano i ne koristi mehanizme koji joj stoje na raspolaganju da prisili Vladu na ozbiljniji rad i poštovanje svojih obaveza. A i ne koristi unutrašnje potencijale, za kreiranje zakonskih rješenja. I nerijetko sporo reaguje i na akte koje dobije od Vlade. A u kontekstu brzine reagovanja...

INTERESANTNO JE DA SU MJERE KOJIMA JE TREBALO NAJMANJE VREMENA OD ODLUKE VLADE DO ODLUKE SKUPŠTINE, MJERE O DUGOROČNOM KREDITNOM ZADUŽIVANJU KANTONA. Za ove odluke, o zaduživanju u ukupnoj visini od 12 miliona KM, od odluke Vlade do odluke Skupštine trebalo je samo 10 dana.

U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE NIJE ODRŽANA NIJEDNA TEMATSKA SJEDNICA SKUPŠTINE SBK, IAKO JE RAZLOGA, ODNOSNO POTENCIJALNIH ZNAČAJNIH TEMA, ZA OVAKVE SJEDNICE, U SBK, NAPRETEK. Spomenimo da CCI snažno zagovara potrebu organizovanja tematskih sjednica o ključnim problemima građana (zapošljavanju, razvoju privrede i privlačenju stranih ulaganja, stanju u zdravstvu, reformi obrazovanja, itd.) i, pritom, predlaže i stvaranje mehanizma kojim bi se samim građanima omogućilo da kandiduju teme o kojima bi se diskutovalo na takvim sjednicama.   

TRANSPARENTNOST rada Skupštine sbk i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Skupština SBK je jedina institucija zakonodavne vlasti u BiH koja nema svoju službenu web stranicu, tako da je veliki broj građana uskraćen za blagovremeno i detaljno informisanje o radu Skupštine i poslanika pojedinačno..

LOŠA REALIZACIJA PLANIRANIH OBAVEZA VLADE I SKUPŠTINE SBK, DIREKTNO SE ODRAŽAVA NA KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA OVOG KANTONA. MEĐU NEREALIZOVANIM MJERAMA JE, NAIME, ZNAČAJAN BROJ ONIH ČIJE BI DONOŠENJE I IMPLEMENTACIJA MOGLI POZITIVNO UTICATI NA ŽIVOTE LJUDI NA OVOM PROSTORU. Pored navedenih strategija, tu su i: Program javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016.-2018. godina, Zakon o zdravstvenoj zaštiti SBK, Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području SBK, Zakon o inspekcijama, Zakon o državnoj službi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o turističkim zajednicama, Program zaštite zdravlja životinja u 2016. godini, itd.

Dodajmo i da još uvijek nije kreiran Plan rješavanja statusa privrednih subjekata s većinskim državnim kapitalom koji već duže vrijeme iskazuju gubitak u poslovanju. Zbog čega je i rješavanje statusa ovih privrednih subjekata na čekanju kao i sudbina radnika ovih firmi.

Kompletan izvještaj o radu Vlade i Skupštine SBK nalazi se pod linkom Monitoring.

 

Za sve informacije molimo da kontaktirate Anu Lučić

(mob. 063 396 519; e-mail: ana@ccibh.org)

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina