Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

05.04.2011

Protiv korupcije u zdravstvu!

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo su danas potpisali Memorandum o saradnji i time označili početak informativno-zagovaračke kampanje i aktivnosti na borbi protiv korupcije u zdravstvu.

Cilj kampanje jeste doprinjeti iznalaženju sistemskih rješenja kojim će se zaštiti prava pacijenata, dignitet ljekarske prakse, te umanjiti prisustvo korupcije ili percepcije o korupciji u zdravstvu. Jedno od takvih rješenja jeste i donošenje pravilnika o prevenciji i borbi protiv korupcije u svim zdravstvenim ustanovama u BiH, što je u skladu sa odredbama Strategije za borbu protiv korupcije BiH 2009-2014, pri čemu ovaj Memorandum predviđa njegovo usvajanje najdalje do kraja 2011. godine", rekao je Dario Jovanović, koordinator kampanje CCI-a.

Prema posljednjem istraživanju javnog mnjenja, urađenom za potrebe ove kampanje, približno 70% ispitanika smatra da je korupcija prisutna u zdravstvu u BiH, a kao neki od ključnih faktora koji su odgovorni za korupciju navedeni su nedostatak transparentnosti i odgovornosti u zdravstvenim ustanovama, te navika davanja mita zdravstvenim radnicima. "Ovo ukazuje na potrebu za jedinstvenim naporom u borbi protiv korupcije, edukovanjem javnosti i promovisanjem prava pacijenata koja su zakonom zagarantovana“, dodao je Jovanović.

 Ovom prilikom javnosti je predstavljen i promotivni materijal kampanje.

 U narednom periodu, CCI će potpisati Memorandum o saradnji sa još sedam zdravstvenih ustanova u BiH: Kantonalna bolnica Zenica (srijeda 6. april u 12.00 sati), Sveučilišna klinička bolnica Mostar  (četvrtak 7. april, u 10.00 sati), Regionalni medicinski centar „Dr. Safet Mujić“ Mostar (četvrtak 7.april u 13.00 sati), Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (ponedjeljak 11. april u 11.00 sati), Klinički centar Banja Luka (srijeda 13.april u 12.00 sati (nije potvrđeno)), Univerzitetski klinički centar Tuzla (petak 15.april u 10.00 sati) i Centar za srce BiH Tuzla (petak, 15. april u 13.00 sati).

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina