Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

15.11.2018

9 PREPORUKA CCI-A POLITIČKIM STRANKAMA, NOVOIZABRANIM POSLANICIMA I NOVOJ VLASTI, NA SVIM NIVOIMA, U BIH

Višegodišnji monitoring institucija zakonodavne i izvršne vlasti u BiH (tačnije vlada i skupština na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou), ukazao je na brojne propuste u radu vlasti, koji su zabrinjavajući. I koji ovu zemlju udaljavaju i od mogućnosti značajnog ekonomskog napretka i od normi modernog, civilizovanog demokratskog društva. A ogroman broj njenih građana uskraćuju kako za mogućnost dolaska do egzistencijalnog minimuma, tako i za elementarna ljudska prava. Centri civilnih inicijativa su nalaze svog višegodišnjeg rada sublimirali u nekoliko preporuka koje su date u nastavku.

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA POZIVAJU POLITIČKE STRANKE I IZABRANE POSLANIKE DA POŠTUJU ROKOVE ZA KONSTITUISANJE SKUPŠTINA. I DA PRESTANU SA RELATIVIZIRANJEM TIH ROKOVA, KROZ INSTITUTUT VIŠEDNEVNIH KONSTITUTIVNIH SJEDNICA SA NEOGRANIČENIM TRAJANJEM I BROJEM NASTAVAKA.


CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA POZIVAJU NA UBRZANO FORMIRANJE IZVRŠNE VLASTI, U SKLADU SA REZULTATIMA IZBORA, NA SVIM NIVOIMA. I NA FORMIRANJE PROGRAMSKIH A NE “MATEMATIČKIH” KOALICIJA.


CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA NAGLAŠAVAJU NEPRIHVATLJIVOST BILO KOJEG OBLIKA KORUPCIJE, UKLJUČUJUĆI I POLITIČKU KORUPCIJU I „TRGOVANJE MANDATIMA“. SMATRAJUĆI TO PREVAROM GLASAČA, ZLOUPOTREBOM DEMOKRATIJE I POTENCIJALNIM KRIVIČNIM DJELOM, NA KOJE BI MORALI DA REAGUJU I TUŽILAŠTVA I SUDOVI.


CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA POZIVAJU NA BESPOGOVORNO POŠTOVANJE PRAVNE DRŽAVE. I NA UVOĐENJE POSEBNIH SANKCIJA ZA SLUČAJEVE KADA ZAKONE I USTAV KRŠE POLITIČARI NA VLASTI.


CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA POSEBNO APOSTROFIRAJU  OBAVEZU VLASTI DA POŠTUJU VLASTITE I MEĐUNARODNE NORME ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA. DA PROVEDU PRESUDE SUDA U STRAZBURU, DA PRESTANU KRŠITI ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA I DOKINU SEGREGACIJU U OBRAZOVANJU.


CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA POZIVAJU VLASTI NA SVIM NIVOIMA DA U NOVI MANDAT KRENU SA NOVIM RADNIM NAVIKAMA. I DA RADE VIŠE I BOLJE. KONCENTRISANI, PRITOM, NA INTERESE GRAĐANA I NA POTREBU POBOLJŠANJA KVALITETA NJIHOVOG ŽIVOTA.


CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA POZIVAJU SVE, PRIJE SVEGA POLITIČKE AKTERE U ZEMLJI, NA BORBU PROTIV GOVORA MRŽNJE, NA ZAŠTITU NEZAVISNIH INSTITUCIJA I MEDIJA I NA STVARANJE OZRAČJA ISTINSKE DEMOKRATIJE I SLOBODE.


CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA POZIVAJU POLITIČKE SUBJEKTE U ZEMLJI NA DIJALOG I KONSENZUS OKO NOVOG PAKETA REFORMI, ZA NOVI MANDAT.


CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA POZIVAJU DA SE PROVEDU PROMJENE IZBORNOG ZAKONA, KOJE BI REGULISALE MOGUĆNOST RASPISIVANJA VANREDNIH IZBORA I DRUGE MEHANIZME ZA OTKLANJANJE BLOKADA SISTEMA, KOJIM BI SE SPRIJEČILO DA GRAĐANI BUDU TAOCI USKOSTRANAČKIH INTERESA I OBRAČUNA POLITIČKIH STRANAKA I POJEDINACA U NJIMA

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina