Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

21.04.2011

BiH najzagađenija zemlja regiona po broju odbačenih kesa! ! Počinje kampanja s ciljem smanjenja upotrebe plastičnih kesa! Planeta nije za bacanje! Ne bacaj planetu, a ni kesu, već je iskoristi više puta!

Iako su entitetski zakoni koji tretiraju oblast zaštite životne sredine jasno propisali opšte ciljeve, odgovornosti i kaznene odredbe, zbog nedonošenja podzakonskih akata, uključujući i one koji bi regulisali proizvodnju, promet i zbrinjavanje plastičnih kesa, čija je upotreba u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15ak godina drastično porasla, pa su milijarde kesa završile u vodi i drugim prirodnim staništima, a mnogo veći broj na divljim i kontrolisanim deponijama, stvarajući problem budućim generacijama,  Bosna i Hercegovina je i dalje najzagađenija zemlja u regionu. Nakon velikih napora u zagovaranju rješenja problema ambalažnog otpada u BiH, posebno PET ambalaže, CCI je pokrenuo kampanju s ciljem smanjenja upotrebe plastičnih kesa u BiH, podrazumijevajući pri tome, osim poziva građanima da ne koriste „jednokratne“ plastične kese i štite svoju životnu sredinu, i inicijative koje će biti usmjerene prema resornim entitetskim ministarstvima za pronalaženje efikasnih modela za rješenje ovog problema, približavajući se tako evropskoj porodici. Kampanja se provodi u partnerstvu sa CRP Tuzla, u okviru projekta "Smanjenje korišćenja plastičnih kesa u BiH" koji finansira  Evropska unija.

Analizirajući  upotrebu  plastičnih kesa u BiH, CCI je primijetio da i pored raznih strategija i planova koje su institucije vlasti u BiH usvojile uz pomoć različitih međunarodnih organizacija, izostaju nažalost konkretne mjere i akcije, posebno u smislu provođenja temeljnih načela upravljanja otpadom i smanjenja količine otpada za finalno odlaganje (proizvodnju otpada). Zbog nepostojanja sistemskog upravljanja otpadom u BiH, rijeke i životna sredina su nam i dalje puni odbačene ambalaže i plastičnih kesa, čime se nastavlja ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životinja, ali i jedne od strateških grana privrede – turizam.

 „Plastične kese se u našoj zemlji koriste  u velikoj mjeri, obzirom da vlasnici trgovinskih radnji ne nude druge tipove pakovanja kupljene robe. Ultra tanke plastične kese, tzv. tregeruše, koje se masovno koriste u marketima i na pijacama, predstavljaju najveću opasnost jer nisu razgradive, a dijele se besplatno i u velikim količinama, sa veoma kratkim vijekom korištenja od strane korisnika.

Mjesečna potrošnja u BiH iznosi oko 100 miliona komada, a njihova razgradnja traje i po 400 godina.“ Izjavila je Majda Bherem Stojanov, glasnogovornica CCI-a.

Osim gotovo nekontrolisane proizvodnje, uvoza i prometa plastičnih kesa, u BiH je izuzetno prisutan upravo njihov najdominantniji negativan uticaj, a on se manifestuje tek nakon deponovanja platičnih kesa.  To se prije svega odnosi na veoma dug proces razgradnje plastičnih kesa,  pri čemu se istovremeno otežava i proces razgradnje biodegradabilnih materija koje se nalaze u blizini ili unutar kesa. Negativan uticaj plastičnih kesa na životnu sredinu nije problem samo za BiH, on je prisutan u skoro svim zemljama, što je slučaj i sa našim susjedima, koji , među mnoštvom različitih pristupa rješavanju ovog problema, još uvijek tragaju za najadekvatnim.

„Da bi se sistemski i dugoročno riješio problem zagađenja plastičnim kesama u BiH, resorna enitetska ministarstva trebaju hitno pokrenuti proceduru za donošenje usaglašenih propisa i osigurati njihovu primjenu. Neki od modela koje CCI predlaže kao moguća i za nas prihvatljiva, su:  zabrana proizvodnje i uvoza plastičnih kesa tanjih od 14 mikrona, uvođenje takse na sve kese koje se trenutno dijele besplatno, te model koji predviđa isključivo proizvodnju razgradivih i biorazgraivih kesa“, izjavio je na današnjoj press konferenciji u Eko Centru Bočac Siniša Bencun, projekt menadžer CCI, i dodao da pozdravlja pozitivne reakcije i iskazanu spremnost ministra Srebrenke Golić da se uhvati u koštac sa rješavanjem ovog problema.

Za sve deteljnije informacije obratite se Siniši Bencunu, projekt menadžeru CCI,055 222 111, 065 582 666, sinisa@ccibh.org

 

Dokument "Analiza upotrebe plastičnih kesa u BiH" može se preuzeti pod linkom "Publikacije" 

 

 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina