Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

24.04.2019

MONITORING RADA PARLAMENTA FBIH: SEDMI MJESEC OD IZBORA - BEZ KOMPLETNOG RUKOVODSTVA PARLAMENTA, BEZ NOVE VLADE, BEZ PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA FBIH

Za razliku od NS RS, koja je kompletno konstituisanje završila prije kraja 2018., pa u tom vremenskom okviru čak i imenovala Vladu, Parlament FBiH je još uvijek praktično na početku procesa izvršavanja svojih ustavom propisanih postizbornih obaveza.

Posljedica je to ozbiljnih političkih sukoba u Federaciji BiH i korištenja političkih ucjena i blokada sistema kao sredstva političke borbe. Što u situaciji kada sistem nema ugrađene efikasne mehanizme za otklanjanje blokada (pa čak ni mogućnost raspisivanja vanrednih izbora, na čemu CCI insistira već desetljeće i po), a Visoki predstavnik ne pokazuje namjeru da interveniše, izaziva ozbiljnu zabrinutost.

Krajnja posljedica, ovakvog ponašanja političara, je da se vlast zemlje u veoma ozbiljnim problemima i sa dramatičnim zaostacima, mjesecima ne bavi svojim poslom, odnosno nagomilanim problemima građana, nego sama sobom.


NIJEDAN DOM FEDERALNOG PARLAMENTA NIJE KONSTITUISAN U POTPUNOSTI. Nijedan nema ni kompletirano rukovodstvo – Predstavnički dom ima samo predsjedavajućeg (dok je pokušaj imenovanja potpredsjedavajućih završio tako da nijedan od predloženih kandidata nije dobio dovoljno glasova za izbor), a Dom naroda, ponovo, kao i na početku dva prethodna mandata, nema potpredsjednika iz srpskog naroda.


PARLAMENT JOŠ UVIJEK NIJE NI POKUŠAO IMENOVATI NOVU IZVRŠNU VLAST. Federacija još uvijek ima vladu u “tehničkom mandatu” i predsjednika i potpredsjednike Federacije izabrane od strane prošlog saziva Parlamenta. Ni sedmi mjesec od izbora rješenje ovog problema se ne nazire.


S ODRŽAVANJEM KONSTITUTIVNE SJEDNICE DOMA NARODA PARLAMENTA FBIH (ODNOSNO, SA NJENIM ZAPOČINJANJEM) SE KASNILO ZBOG KAŠNJENJA IZBORA DELEGATA IZ KANTONALNIH SKUPŠTINA. Iako izborni zakon, u članu 10.13  precizno propisuje da „Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH vrši se odmah po sazivanju kantonalne skupštine nakon izbora za kantonalne skupštine, a najkasnije mjesec dana nakon ovjere izbora“, niti jedna kantonalna skupština nije ovu zakonsku obavezu ni pokušala izvršiti na svom prvom zasjedanju, a nijedna je nije izvršila ni u krajnjem roku predviđenim zakonom. Kombinacija neodgovornosti političkih stranaka i nepravovremenog reagovanja CIK-a, rezultirala je dramatičnim pogoršanjem u odnosu na prethodni postizborni ciklus, u kome je najveće probijanje roka (33 dana) bilo kraće od najmanjeg probijanja u aktuelnom mandatu.


KONAČNI REZULTAT RADA PARLAMENTA FBIH, U POSMATRANOM PERIODU, JE KRAJNJE SKROMAN. U 1. kvartalu 2019. godine, Predstavnički dom je, osim nastavka konstitutivne sjednice (započete u novembru 2018.), održao tek 1 vanrednu i 1 redovnu sjednicu (u 2 nastavka). Dom naroda, u istom periodu, samo je započeo svoju konstitutivnu sjednicu i ništa više. Ukupni efekat rada, na 4 održana zasjedanja Predstavničkog i jednom Doma naroda, u 1. kvartalu 2019., je nepotpuno konstituisanje oba doma, te, 8 usvojenih mjera u Domu naroda i 25 mjera u Predstavničkom domu. Među kojima se po značaju i dalekosežnim posljedicama ističu odluke u vezi kredita za izgradnju bloka 7 Termo-elektrane Tuzla. Poređenja radi, u istom periodu NS RS je održala 12 zasjedanja i na njima razmotrila 45 mjera.


NA NIVOU PARLAMENTA, DAKLE, U OBA DOMA PARLAMENTA FBIH, U ISTOM TEKSTU, U 1. KVARTALU 2019. GODINE USVOJENA SU SVEGA 2 ZAKONA. Radi se o „pratećim zakonima“ Budžeta – Zakonu o izvršavanju budžeta FBiH za 2019. godinu i Zakonu o dopuni Zakona o budžetima u FBiH (oba usvojena po hitnom postupku). S druge strane, gledajući pojedinačno, Predstavnički dom je, pored ova dva zakona koja je usvojio i Dom naroda, usvojio još 9 prijedloga i 2 nacrta zakona, koja se u prvom kvartalu nisu našla na dnevnom redu sjednica Doma naroda.


NIJEDAN DOM PARLAMENTA FBIH NIJE DOBIO SVOJ PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU, NI DO KRAJA 2018., NI DO KRAJA 1. KVARTALA 2019. Usvajanje programa i rad po njemu, odnosno realizacija planiranih aktivnosti, inače, u kontinuitetu, predstavljaju ozbiljan problem za oba doma Parlamenta FBiH. Što govori o kontinuitetu neefikasnosti i nefokusiranosti ove institucije na projektovane ciljeve, te, o nekoordiniranosti izvršne i zakonodavne vlasti i teškim posljedicama uspostavljanja „matematičkih“ a ne programskih koalicija.


NIJEDAN DOM, DO KRAJA 2018., NIJE USVOJIO NI BUDŽET FBIH ZA 2019. GODINU, ČIME JE PREKRŠEN ZAKON O BUDŽETIMA U FBIH. Oba su ga usvojila u 1. kvartalu 2019. – Predstavnički dom 09.01. a Dom naroda 20.02.2019. godine. Budžet FBiH za 2019. godinu iznosi 2.653.843.356 KM.


U POSMATRANOM PERIODU ZABILJEŽENO JE KRŠENJE I POSLOVNIKA OBA DOMA (NEUSVAJANJEM PROGRAMA RADA), KRŠENJE ZAKONA O BUDŽETIMA U FBIH (NEUSVAJANJEM BUDŽETA ZA 2019. DO KRAJA 2018.), TE USTAVA (NEODRŽAVANJEM KONSTITUTIVNIH SJEDNICA U PROPISANOM ROKU). Pred pregovore oko buduće Vlade Federacije, naglašavamo obavezu poštovanja Zakona o ravnopravnosti polova u BiH, koji propisuje da nijedan pol ne smije biti zastupljen u procentu manjem od 40% i da se sve drugo smatra diskriminacijom.


KRŠENJE USTAVA ILI PRAVA NA LOKALNU SAMOUPRAVU, ČIJU ZAŠTITU OSIGURAVA USTAVNI SUD FBIH, RAZLIČITIM ODLUKAMA (NAJČEŠĆE ZAKONIMA) KOJE DONOSE INSTITUCIJE VLASTI U FEDERACIJI BIH, TRAJE GODINAMA I  NIJE RIJETKA POJAVA. Još uvijek je pred Vladom i Parlamentom FBiH obaveza izmjene niza zakona ili donošenja potpuno novih, kako bi se efikasno implementirale odluke Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Federacije BiH. Mnogi od njih godinama čekaju na realizaciju u punom kapacitetu, tj. utvrđivanje na Vladi, usvajanje u Parlamentu, donošenje podzakonskih akata i implementaciju.


Generalno, kada su u pitanju izvršenja odluka Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Federacije BiH, a iz kojih proizilazi izmjena zakonodavstva u određenoj oblasti, procedure pripreme zakona unutar resora, a potom i u Parlamentu Federacije, jednom ili oba doma, predugo traju.


TRANSPARENTOST RADA PARLAMENTA FBIH JE NA PRIHVATLJIVOM NIVOU, SA DOSTA PROSTORA ZA POBOLJŠANJE. Ovo se prije svega odnosi na Predstavnički dom, koji bi, u ovom kontekstu, u mnogim detaljima koji utiču na kompletnu sliku, trebao slijediti dobre prakse Doma naroda, koji između ostalog, na svojoj web stranici, objavljuje zapisnike sa svojih sjednica, postavlja odgovore na poslanička pitanja, osigurava web prenos sjednica (i ima njihovu arhivu na youtube-u), redovno ažurira sadržaje, uključujući i kratke vijesti sa održanih zasjedanja, te ima osnovne podatke o svojim članovima, za razliku od Predstavničkog doma.


AKTUELNA SITUACIJA UKAZUJE NA KONTINUITET I U SPOROSTI PRI KONSTITUISANJU VLASTI I U KRŠENJU PROPISA (POSLOVNIKA, IZBORNOG ZAKONA, USTAVA) KOJI REGULIŠU OVU OBLAST. A sve ukazuje i na potrebu mijenjanja akata koji regulišu oblast izbora, konstituisanja, pa i rada institucija vlasti. Jer je potpuno neprihvatljivo da institucije, zarobljene uskostranačkim i ličnim interesima, ne vrše Ustavom propisane obaveze i bave se same sobom, umjesto nagomilanim problemima građana i društva u cjelini.


JEDINA POZITIVNA STVAR U VEZI PARLAMENTA FBIH, U DOSADAŠNJEM TOKU AKTUELNOG MANDATA, NIJE REZULTAT NJEGOVOG, NEGO RADA CIK-A. Za razliku od prethodnog mandata, Dom naroda konačno (od 01.04.2019.) ima kompletiran Klub Srba.


naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina